Udemy

Lập trình cơ sở dữ liệu với SQL Server

Cung cấp các kiến thức về SQL và SQL Server từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm cả Index, View, SP, Trigger
Last updated 3/2023
Vietnamese