SQL Server DBA Eğitim Videosu Serisi
4.3 (219 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
7,736 students enrolled

SQL Server DBA Eğitim Videosu Serisi

Veritabanı güvenlik, backup, yönetim gibi konuları detaylarıyla öğrenin ! [DBA-SQL Server]
4.3 (219 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
7,736 students enrolled
Created by Alper ÇELİK
Last updated 8/2020
Turkish
Current price: $114.99 Original price: $164.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8 hours on-demand video
 • 2 articles
 • 49 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Veritabanı dosyaları shrink işlemleri (MDF&Log)
 • Veritabanı alfabe ayarları
 • Snapshot Oluşturma
 • Contained Database Kavramı
 • Backup Kavramı ve Backup Çeşitleri
 • Sunucu Seviyesinde Denetim Mekanizması
 • SQL Server Configuration Manager Çeşitleri
 • Linked Server Kullanımı
 • SQL Server Agent ile Uyarı Oluşturma
 • Maintenance Plan Çalışmaları
 • SQL Server Varsayılan Port'unu Değiştirme
Course content
Expand all 82 lectures 07:54:37
+ Veritabanı İşlemleri
20 lectures 01:40:28
Attach&Detach İşlemleri
10:01
Veritabanı ve Veritabanı Dosyaları Nasıl Küçültülür
06:38
Veritabanını Offline ve Online Yapma
02:07
Snapshot Oluşturma
03:09
Veritabanının Script’ini Alma
08:17
Uyumluluk Seviyesini Değiştirme
03:29
Veritabanını Tek Kullanıcı Modundan Çıkarma
03:18
MDF Dosyası Nasıl Küçültülür
06:50
Veritabanının Adını Değiştirme
01:39
Veritabanı Alfabesini Değiştirme
04:46
Veritabanının Sahibi (Owner) Nasıl Bulunur
01:42
Veritabanı Sahipliğini (Owner) Değiştirme
01:52
Veritabanını Farklı Sürücülerde Oluşturma
05:58
Veritabanı Dosyalarını Otomatik Büyüme Modunda Bırakmanın Sakıncaları
02:58
TempDB Boyutunu Azaltma
04:43
Kullanılmayan Alanları Kazanma
02:25
Veritabanı İstatistiklerini Güncelleme
15:19
+ Güvenlik
8 lectures 37:04
Login, User, Role, Contained Database Kavramları
04:49
Windows Authentication Login Oluşturma
04:58
Login Durumunu Kontrol Etme
02:35
Login Durumunu Aktif_Pasif Yapma
03:05
Database Role Oluşturma
07:10
Application Role Oluşturma
04:47
Credential Oluşturma
02:41
Login Şifresi Görüntülenebilir Mi ?
06:59
+ Contained Database
3 lectures 14:02
Contained Database Kavramı
04:54
Contained Database Taşıma (Migrate)
06:26
Contained Database User Oluşturma
02:42
+ Backup
8 lectures 45:42
Backup Nedir ? Kaç Çeşit Backup Vardır ?
06:55
Full Backup Alma
06:14
Differential Backup Alma
03:31
Transaction Log Backup Alma
03:32
Tail Log Backup Alma
07:54
Maintenance Plan Oluşturma
07:26
Schedule (Zamanlayıcı) Oluşturma
04:27
Eski Backup’ları Temizleme (Task ile)
05:43
+ Restore
3 lectures 18:25
Full Backup Restore
08:54
Differential Backup Restore (Full+Diff)
02:50
Bir Veritabanını Belirli Bir Zaman Noktasına Geri Yükleme
06:41
+ Server Seviye Denetleme
4 lectures 22:35
Sunucu Denetim Özelliklerinin Oluşturulması
06:57
Sunucu Seviye Denetim (Audit)
03:40
Server Seviye Trigger
00:15
Policy, Condition ve Facet Kavramları (Örnek Uygulamalı)
11:43
+ Data Collection
1 lecture 05:31
Data Collection Kavramı ve Konfigürasyonu
05:31
+ Extended Events
3 lectures 20:44
Extended Events Kavramı ve Bileşenleri
06:48
Extended Event Oluşturma
12:16
Enable/Disable Extended Event
01:40
+ SQL Server Configuration Manager
1 lecture 13:45
SQL Server Configuration Manager Seçenekleri
13:45
Requirements
 • Sql Server Programlama Becerisi
Description

Veri Tabanı Yöneticisi

Veritabanı Yöneticileri bir şirketin verilerini organize eder ve yönetir. Veritabanı yöneticileri, işletme verilerinin; doğru, kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlar. Kurumsal veritabanı, bordro, imalat, satış ve daha fazlasını yürüten temel iş sistemlerinin kalbidir. Tüm bu nedenlerden dolayı veritabanı yöneticileri bir kuruluşun başarısında önemli bir rol oynamaları rolüyle tanınırlar.

Tipik bir veritabanı yönetimi öğrenme planı; bilgisayar bilimleri, veri tabanı yönetimi, bilgisayar bilgi sistemleri veya ilgili bir alan üzerinde lisans derecesi ile başlar. Teknik, işletme ve iletişim becerileri dengesi, bir veritabanı yöneticisinin başarısı ve yukarı doğru hareketliliği açısından kritik önem taşır.

Becerileri ve Sorumlulukları

 • Kurumsal veritabanını uygular, destekler ve yönetir.

 • İlişkisel veritabanı nesnelerini tasarlar ve yapılandırır.

 • Veri bütünlüğü ve kullanılabilirliğinden sorumludur.

 • Veritabanı sunucularını tasarlar, uygular ve izleyebilir.

 • Veri dağıtımı ve veri arşivleme çözümlerini tasarlar.

 • Yedeklemeler ve felaket kurtarma da dahil olmak üzere veritabanı güvenliği sağlar.

 • Uygulama ve veri sağlama planını yapar ve uygular.

 • Veritabanı bilgilerini entegre mobil cihazlara aktarır.

 • Bazı veritabanı yöneticileri şirket veritabanını tasarlar ve geliştirir.

 • Bazı veritabanı yöneticileri iş kararlarını şekillendirmeye yardımcı olmak için kurumsal verileri analiz eder ve raporlar.

 • Varlık ilişkisi ve veri akış diyagramları, veritabanı normalleştirme şeması, fiziksel veritabanı haritalarına mantıksal ve veri tablosu parametreleri üretir.

 • Veritabanı yöneticileri, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL ve Oracle gibi bir veya daha fazla önde gelen veritabanı yönetim sisteminde uzmandır.


Who this course is for:
 • Öğrenciler ya da kariyerini DBA alanında ilerletmeyi düşünenler.