Uygulamalarla SQL Öğreniyorum
4.6 (1,656 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
9,007 students enrolled

Uygulamalarla SQL Öğreniyorum

SQL Dilini ve Veritabanı Sorgulamayı Gerçek ve Örnek Uygulamalar ile Yazarak Öğrenin
Bestseller
4.6 (1,656 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
9,007 students enrolled
Last updated 9/2019
Turkish
Current price: $72.99 Original price: $104.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 6.5 hours on-demand video
 • 5 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • SQL dilini kullanarak başta MSSQL olmak üzere tüm veritabanlarında Veri sorgulamaları yapabileceksiniz.
 • Temel SQL komutları olan Select, Insert, Update,Delete komutlarını kullanarak SQL sorgulayabileceksiniz.
 • SQL Server 2017 kurulumunu ve kurulumda dikkat edilmesi gereken hususları öğreneceksiniz.
 • İlişkisel veritabanı sistemlerini öğrenecek ve kendiniz ilişkisel bir veritabanı tasarlayabileceksiniz.
 • SQL öğrenirken en çok zorlanılan konular olan Join, SubQuery ve Group By kavramlarını gerçek örnekler ile kullanmayı öğreneceksiniz.
 • Veritabanı tasarlarken hangi veri tipinin sizin için en uygun olduğuna karar verme becerisi kazanacaksınız.
Course content
Expand all 68 lectures 06:44:28
+ Veritabanı İşlemleri Giriş
3 lectures 13:56
VT İşlemleri Giriş | Management Studio
04:46
VT İşlemleri Giriş | Tablo Oluşturma
08:29
+ Temel SQL Komutları
11 lectures 01:01:31
Temel SQL Komutları | Giriş
03:02
Temel SQL Komutları | Select Komutu Temel Kullanım
04:27
Temel SQL Komutları | Insert Komutu Temel Kullanım
08:14
Temel SQL Komutları | Update Komutu Temel Kullanım
04:39
Temel SQL Komutları | Delete Komutu Temel Kullanım
04:34
Temel SQL Komutları | WHERE Şartı Kullanımı
20:04
Temel SQL Komutları | Distinct Komutu
02:13
Temel SQL Komutları | Order By Komutu
05:25
Temel SQL Komutları | Top Komutu
02:17
+ Örnek Satış Datası
8 lectures 50:02
Örnek Satış Datası | DB Restore Etme
03:42
Örnek Satış Datası | Aggregate Functions
07:19
Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 1
09:18
Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 3
02:10
Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 4
07:58
Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 5
09:46
+ Veri Tipleri
6 lectures 28:33
Veri Tipleri | Metin Veri Tipleri
12:54
Veri Tipleri | Ondalıklı Sayısal Veri Tipleri
04:39
Veri Tipleri | Tarih-Saat Veri Tipleri
02:31
Veri Tipleri | Diğer Veri Tipleri
03:33
Bölüm 5 | Ders Sonu
00:49
+ RDMS İlişkisel Veritabanı Sistemleri
8 lectures 01:24:22
RDMS | İlişkisel Veritabanı Giriş
03:28
RDMS | Veritabanı Oluşturma 1
16:49
RDMS | Veritabanı Oluşturma 2
19:12
RDMS | Veritabanı Oluşturma 3
18:36
RDMS | Veritabanı Oluşturma 4
11:33
RDMS | Veri Oluşturma 1
08:41
RDMS | Veri Oluşturma 2
05:23
Bölüm 6 | Ders Sonu
00:40
+ Join İşlemleri
8 lectures 42:24
Join İşlemleri | Join Giriş
07:58
Join İşlemleri | Inner Join
04:09
Join İşlemleri | Inner Join 2
04:49
Join İşlemleri | Left, Right, Full Join
03:35
Join İşlemleri | Join Uygulamaları 1
04:06
Join İşlemleri | Alias Kullanımı
08:16
Join İşlemleri | Group By Kullanımı
08:50
Bölüm 7 | Ders Sonu
00:41
+ ETicaret Datası Sorgulama
5 lectures 29:05
ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 1
16:15
ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 2
05:24
ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 3
04:19
ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 4
02:23
+ Sub Query
4 lectures 23:49
Sub Query | Giriş
07:26
Sub Query | Sub Query2
10:26
Sub Query | Sub Query 3
05:16
Bölüm 9 | Ders Sonu
00:41
+ String İşlemleri
11 lectures 39:28
String İşlemleri | Giriş
01:12
String İşlemleri | ASCII, Char
04:20
String İşlemleri | Substring
01:59
String İşlemleri | CharIndex
01:26
String İşlemleri | Concat, Concat_WS
04:12
String İşlemleri | Format
02:47
String İşlemleri | Left,Right,Len
05:39
String İşlemleri | Trim, LTrim, RTrim
02:33
String İşlemleri | Lower, Upper, Reverse, Repeat
06:04
String İşlemleri | Replace
08:28
Bölüm 10 | Ders Sonu
00:48
Requirements
 • Bu kursu alacak kişilerin genel olarak veritabanı kavramını tanıması yeterlidir. Kurs sıfırdan başlayarak SQL dilini uygulamalar ile öğretmektedir.
Description

Bu kursta temel seviyeden başlayarak SQL dili anlatılmaktadır.

Bu kursu alanlar, kursun sonunda

Temel SQL cümleleri olan Select,Insert,Update,Delete komutları ile veritabanı sorgulamayı,

DDL komutları olan Create, Alter, Drop gibi komutların nasıl kullanıldığını,

İlişkisel veritabanı mantığını ve ilişkisel veritabanı mimarisinin nasıl yapıldığını,

İç içe select (subquery) kullanmayı

Index, View, Procedure, Function gibi kavramları

Gerçek veri ve gerçek senaryolar ile uygulamalı olarak MSSQL platformu üzerinde öğreneceklerdir.

Who this course is for:
 • Başlangıç düzeyinde SQL öğrenmek isteyenler
 • SQL ile raporlar yazmak isteyenler
 • Bilgisayar Müh, Bilgisayar Programlama, Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencileri
 • Kariyerine İş Zekası üzerine devam etmek isteyenler