SPSS Öğrenin
4.3 (146 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
659 students enrolled

SPSS Öğrenin

SPSS nasıl kurulur, veri girişi , t test , anova ,weight case, spss ile veri analizi, normallik testi, post hoc testleri
4.3 (146 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
659 students enrolled
Last updated 3/2019
Turkish
Current price: $135.99 Original price: $194.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 6 hours on-demand video
 • 20 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Bu kursu tamamlayanlar IBM SPSS programını araştırmalarında hiç zorluk çekmeden kullanabileceklerdir.
 • Verilerin boyutlarındaki artışla beraber onları işlemek ve onlardan anlamlı sonuçlar elde etmek için SPSS gibi programları kullanmanın zorunluğu olduğu günümüz de becerilerinize Sosyal Bilimlerde en çok kullanılan SPSS kullanmayı da katın.
Requirements
 • Spss Programına Erişim.
 • Verileri işleme konusunda istekli
Description
 • Elinizde verileriniz var ve aklınız karışıksa

 • Testler hakkında net olmayan bilgileriniz mevcutsa.

 • Önceden öğrendiniz ama bazı konuları tekrarlamak istiyorsanız.

 • SPSS,'i duydunuz ama adı sizi korkuttuysa :)

 • Gelişmek, gelişmek istiyorum diyorsanız.

 • SPSS ile tanışmak istiyorum diyorsanız.

 • Bu bana muhakkak lazım olur diyorsanız.

yada

 • Flüt değil belki  ama bir SPSS kursu kaç para be durumuna geldiyseniz  :)

Doğru Yerdesiniz. Sizi SPSS'in temellerini öğrenmeye derse doğru alalım.

Who this course is for:
 • Bu kurs başlangıç seviyesindedir. Veriler konusunda meraklı olan herkes alabilir
Course content
Expand all 49 lectures 05:57:46
+ Giriş
5 lectures 22:41
SPSS Hakkında
02:41
SPSS Kurulum -Windows
04:48
SPSS Kurulum -MacOs
06:30
SPSS Alternatifleri
04:02
+ Temel İstatistik Bilgileri
7 lectures 35:52
Evren - Örneklem
04:08
Betimsel İstatistik - Çıkarımsal İstatistik
03:04
Değişken
02:18
Normal Dağılım
10:49
Merkezi Eğilim Ölçütleri (Ortalama-Mod-Medyan-Çeyreklikler)
05:35
Merkezi Dağılım Ölçütleri (Ranj-Varyans-Standart Sapma)
05:53
Hipotez Testleri
04:05
+ SPSS Ortamı
6 lectures 46:37
Veri Editörü
06:26
Çıkış Editörü (Output Editor)
05:34
Söz Dizimi Editörü (Syntax Editor)
12:03
Aktif Penceler
03:34
Menüler ve Araç Çubuğu
15:30
SPSS Dosya Türleri
03:30
+ SPSS'e Veri Sağlama
5 lectures 46:03

Herkese merhabalar, kursta yapılan örneklerle ilgili verileri indirebileceğiniz link paylaşılmıştır. İyi öğrenmeler

Veri Girişi
06:54
Değişken oluşturma,tanımlama ve türleri
15:16
Excel'den SPSS'e Veri Aktarma
07:40
Mysql veri tabanından veri okuma
11:40
Codebook Oluşturma
04:33
+ Verilerle Çalışma-Hesaplama
8 lectures 01:19:13
Değişkenleri hesaplama (Compute Variables)
12:17
Değişkenleri yeniden kodlama (Recode)
08:45
Sözcük değişkenleri yeniden kodlama (Automatic Recode)
04:48
Kayıp veriler (Missing Values)
14:03
Veri Gruplama (Split File )
05:23
Veri seç ( Select Cases)
07:11
Grafik Oluşturma
16:16
+ Verileri Keşfetme - Betimleme
6 lectures 32:55
Giriş
02:26
Tanımlayıcı istatistik- Descriptives
04:51
Bir Sayısal Değişken için Tanımlayıcı İstatistikler (Explore)
09:07
Gruplara Göre Tanımlayıcı İstatistik-(Means)
05:41
Frekans (Frequencies)
04:57
Çapraz Tablolama (Crosstabs)
05:53
+ Veri Analizi
11 lectures 01:28:21
Hangi Testi ?
07:29
Normallik Testi 1 (Normal Distribution Test)
03:44
Normallik Testi 2 (Normal Distribution Test)
12:22
Güvenirlik Testi- Katsayısı (Cronbach's Alpha)
08:14
İki Değişkenli Person Korelasyonu (Bivariate Person Correlation)
07:07
Bağımsız Ki-Kare Testi (Chi-Square Test of İndependence)
08:05
Tek Örneklem t Testi (One Sample t Test)
04:57
Bağımsız Örnekler t Testi (Independent Samples t Test)
06:48
Eşleştirilmiş Örnekler t Testi (Paired Samples t Test)
05:29
Tek Yönlü Anova (One Way ANOVA)
11:24
İki Yönlü Anova (Two Way ANOVA)
12:42