Sosyal Bilimlerde Araştırma
4.4 (21 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
56 students enrolled

Sosyal Bilimlerde Araştırma

Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı, Yöntemleri, Veri Toplama Teknikleri, Ölçme Araçları Geliştirme
4.4 (21 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
56 students enrolled
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $65.99 Original price: $94.99 Discount: 31% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 7.5 hours on-demand video
 • 55 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın temel ilkelerini tanıyacak.
 • Araştırma tasarım ilkelerini tartışabilecek.
 • Bilimsel bir araştırma tasarlayabilecek.
 • Bilimsel araştırmalarda yarı yapılandırılmış bireysel görüşmelerin önemini kavrayacak.
 • Bilimsel araştırmalarda yarı yapılandırılmış bireysel görüşmelerin hazırlık aşamalarını açıklayabilecek.
 • Bilimsel araştırmalarda yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeleri nasıl sürdürebileceğini ifade edebilecek.
 • Bilimsel araştırmalarda yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeleri analiz edebilecek.
Requirements
 • Bilimsel Araştırmaya ilgi duyan herkese yöneliktir.
Description

Bu ders kapsamında bilimsel araştırma çalışmasına ilgi duyan herkese yönelik araştırma tasarımı, araştırma sürecinde kullanılacak yöntemler, veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve bilimsel araştırma verilerinin analizi hakkında bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu ders sosyal bilimler alanındaki tüm disiplinlere yönelik olmasının yanı sıra özellikle eğitim bilimleri alanında daha fazla somut örnek içermektedir.

Who this course is for:
 • Lisans - Lisans üstü öğrencileri
 • Akademisyenler
 • Bilimsel araştırma projesi yürütücüleri
Course content
Expand all 81 lectures 07:38:02
+ Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri
12 lectures 44:06
Dersi alan arkadaşlarımı daha iyi tanımak ve dersleri buna göre şekillendirmek amacıyla kendi hakkınızda bir kaç bilgiyi benimle paylaşmanızı rica ediyorum.
Tanışma
4 questions
Bilimsel Araştırma Nedir? - 1
03:58
Bilimsel Araştırma Nedir? - 2
02:11
Pozitivist Paradigma
02:22
Post-Pozitivist Paradigma
03:41
Eleştirel Paradigma
02:54
Bilimsel Araştırma Yürütücülerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
08:42
Bilimsel Araştırmalarda Olası Başarsızlığın Nedenleri Nelerdir? - 1
04:27
Bilimsel Araştırmalarda Olası Başarsızlığın Nedenleri Nelerdir? - 2
02:19
Araştırmanın "En"'leri
03:28
+ Bilimsel Araştırma Tasarımı
13 lectures 01:08:53
14 - Bilimsel Araştırma Döngüsü
09:18
Araştırma Konusunun Oluşturulması ve Alanyazın Taramasının Gerçekleştirilmesi
05:46
Alanyazın Taraması Nasıl Yapılmalıdır?
07:02
Dünyayı Yeniden Keşfetmemek için
04:16
Alanyazın Taramasında 5N1K Soruları
00:38
5N1K Detayları
03:21
Alanyazın Taraması Sonrasında Yapılması Gerekenler
10:10
Araştırma Başlığının Oluşturulması
02:56
Araştırma Sorularının Oluşturulması
01:07
Genel Özet
04:26
Araştırma Tasarımı Değerlendirme Soruları
09:16
Bilimsel Araştırmalarda Etik
10:05
+ Nitel Araştırmalar: Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmeler Tekniği
18 lectures 01:32:23
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmeler (YYBG) Konusuna Giriş
05:17
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Hazırlık Adımları
06:58
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Soru Tipleri - 1
07:12
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Soru Tipleri - 2
05:59
Örnek Görüşme Soruları - 1
06:27
Örnek Görüşme Soruları - 2
06:43
Uzman Değerlendirme Formunun Hazırlanması - 1
03:34
Uzman Değerlendirme Formunun Hazırlanması - 2
04:27
Uzman Değerlendirme Formunun Hazırlanması - 3
03:58
Bireysel Görüşme Rehberinin Hazırlanması - 1
02:13
Bireysel Görüşme Rehberinin Hazırlanması - 2
06:06
Katılımcı Onam Formunun Hazırlanması - 1
01:36
Katılımcı Onam Formunun Hazırlanması - 2
05:07
Katılımcı Onam Formunun Hazırlanması - 3
03:37
Katılımcı Onam Formunun Hazırlanması - 4
04:20
Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
07:20
Görüşme Talep Formu ve Ortamın Planlanması
05:25
Görüşme Araçlarının Hazırlanması ve Pilot Görüşme
06:04
+ Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi
5 lectures 16:56
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi - 1
01:12
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi - 2
06:41
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi - 3
03:44
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi - 4
01:19
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi - 5
04:00
+ Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi
10 lectures 01:07:27
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 1
01:09
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 2
05:52
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Soru Tipleri - 3
06:32
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 4
06:40
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 5
08:17
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 6
05:50
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 7
11:17
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 8
08:39
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 9
06:02
Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analizi - 10
07:09
+ Bilişsel Düzeyde Değerlendirme - Bilgi Testleri
11 lectures 01:18:13
Bilgi Testine Giriş ve Testi Geliştirme Aşamaları
03:30
KapsamGeçerliği ve Bilişsel Alan Taksonomisi
09:42
Bilgi Testi Soru Türleri
09:49
Soruların Temsil Denge İndeksi: Webb'in Kapsam Geçerliği Yaklaşımı
09:59
Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Lawshe'nin Kapsam Geçerliği Yaklaşımı
12:43
Uzman Görüş. Değer: Miles ve Huberman Kapsam Geçerliliğine Yönelik Yaklaşımı
04:06
Bilgi Testinin Güvenirliği
05:21
Örnek Çalışma ve SPSS ile Uygulama Yapma
07:16
Örnek Uygulama: Madde Analizleri (Ayırt Edicilik İndeksleri)
04:23
Örnek Uygulama: Madde Analizleri (Güçlük İndeksleri)
06:01
Örnek Uygulama: Madde Analizleri (İki Yarı Test Yöntemi Güvenirlik Analizi)
05:23
+ Anketler
12 lectures 01:30:04
Ölçme Aracı Olarak Anketlerin Geliştirilmesi
09:34
Anketler ve Ölçekler Arasındaki Temel Farklar
05:08
Anketlerde Soru Maddelerinin Türleri
14:17
Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkenlere Dönüştürülmesi
05:39
Nitel Anket Sorularının Düzenlenmesi
03:49
Anket Sorularının Hazırlanmasında Dikkate Alınması Gereken Unsurlar
11:39
Anketin Biçimsel Özelliklerinin Düzenlenmesinde Dikkate Alınması Gerekenler
06:26
Anket Soru Maddelerinin SPSS'e Tanımlanması-Uygulama
10:51
Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkenlere Dönüştürülmesi-Uygulama
06:59
Birden Fazla Yanıtlı Anket Sorularının Analizi -Uygulama
03:54
Sıralama Gerektiren Anket Sorularının Analizi-Uygulama
06:37
Kayıp Verili Sıramala Gerektiren Anket Sorularının Analizi-Uygulama
05:11
+ Sınav
0 lectures 00:00
Genel Değerlendirme Sınavı
12 questions