SORUMLU EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KURSU-A1
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2 students enrolled

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KURSU-A1

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2 students enrolled
Created by Hüseyin UYANIK
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $65.99 Original price: $94.99 Discount: 31% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 6 hours on-demand video
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ Seviye 5 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVINA HAZIRLIK - A1
 • Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; -Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kavratmak, -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
 • A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ KURSUMUZDA NELER ÖĞRENECEĞİZ: A1 Yeterliliğine ilişkin; MYK yetkili Belgelendirme Kuruluşları sınavına hazırlık konularını öğreneceksiniz.
 • a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak
 • b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak
 • c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.
 • ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.
 • d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.
 • e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
 • f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.
 • Önemli NOT: Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Emlak danışmanlığı Kurslarımız A1-A2-A3 olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Belgelendirme sınavına girmek için bu üç ayrı kursu da almak gerekmektedir. Tek kurs sadece bir "Yeterlilik birimini" içermektedir.
Requirements
 • Ön koşul yoktur. Sorumlu Emlak danışmanı ve Emlak danışmanı olmak için en az Lise mezunu olmak gerekir.
Description

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1-YETERLİLİK BİRİMİ ADI: İSG, Çevre ve Kalite

2-REFERANS KODU:17UY0333-5/A1

3-SEVİYE:5

4-KREDİ DEĞERİ:-

5-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

6-YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

7-ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.

1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.

2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.

3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

9-YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR): Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10-YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ: MYK Ticaret Sektör Komitesi

11-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI :29/11/2017-2017/109


YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler


1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler

2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat

2.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları

2.2. Kişisel koruyucu donanımlar

2.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri

2.4. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

2.5. Acil durum prosedürleri

3. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

3.1. Çevre, çevre kirliliği

3.2. Atık prosedürleri

3.3. Çevre kazanım ve koruma

3.4. Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.

3.5. Doğal kaynakların verimli kullanımı

4. Meslekle ilgili ilk yardım.

5. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar

6. Meslekle ilgili kalite yönetimi


Who this course is for:
 • Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavına Hazırlananlar
 • Şu anda Sorumlu Emlak Danışmanı olanlar.
 • Emlakçılık yapanlar ve Emlakçı olacaklar
 • Belge geçerlilik süresi sonunda belge yenileyecek olan Sorumlu Emlak Danışmanları.
 • Emlak Danışmanlarından, Sorumlu Emlak Danışmanı olmak için sınavına girmek isteyenler.
Course content
Expand all 33 lectures 06:12:31
+ Giriş:SORUMLU EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK TANITIM
2 lectures 14:03

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1-YETERLİLİĞİN ADI:Sorumlu Emlak Danışmanı

2-REFERANS KODU:17UY0333-5

3-SEVİYE:5

4-ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ: ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5-TÜR:-

6-KREDİ DEĞERİ:-

7-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

    B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

8-AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9-YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

10-YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I:-

11-YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite                                                  [Bu Yeterlilik İçeriği A1 Kursumuzda]

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu    [Bu Yeterlilik İçeriği A2 Kursumuzda]

17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi [Bu Yeterlilik İçeriği A3 Kursumuzda]

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

12-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13-BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik

belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14-GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


15-BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16-YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17-YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ:MYK Ticaret Sektör Komitesi

18-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI: 29/11/2017-2017/109

Preview 07:50

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1-YETERLİLİK BİRİMİ ADI:İSG, Çevre ve Kalite

2-REFERANS KODU:17UY0333-5/A1

3-SEVİYE:5

4-KREDİ DEĞERİ:-

5-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

6-YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

7-ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar. 1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar. 2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar. 3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav:-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.


9-YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10-YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ:MYK Ticaret Sektör Komitesi

11-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI: 29/11/2017-2017/109

Preview 06:13
+ MESLEKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, KODLAR,TERİMLER
4 lectures 57:20
Emlak Danışmanı meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar
21:39
İSG Terimler sözlüğü ABCDE harfleri ile başlayanlar
13:08
İSG Terimler Sözlüğü FGHİKLM harfleri ile başlayanlar
11:45
İSG Terimler sözlüğü OPRSTUYZ harfleri ile başlayanlar
10:48
+ 2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
15 lectures 02:38:53
İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
08:05
İSG ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
19:15
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları
09:36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar
04:56
Büro ortamında yapılan risk analizleri sonucunda tespit edilen tehlikeler
19:17
Bürolarda çalışanların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları
08:14
Bürolarda Acil Durum Planı hazırlama
02:53
Ofis/Büro risk kontrol listesi
08:34
Kişisel Koruyucu Donanımlar
04:50
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
13:25
İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları-El Aletlerinde
09:38
İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları-Elektrikle çalışmada
10:15
İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları-Bürolarda Ekranlı Arç
11:03
Acil durum prosedürleri
15:55
Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar
12:57
+ 3. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı
5 lectures 44:39
Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı
21:08
İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.
06:01
İş süreç. yapılan işlem. çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken önlemler
06:27
Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar
02:36
Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıkla
08:27
+ Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar
1 lecture 19:06
Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar
19:06
+ Meslekle ilgili kalite yönetimi
4 lectures 39:44
Meslekle ilgili kalite yönetimi
25:32
İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
02:49
İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar
03:28
Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
07:55
+ Sorumlu Emlak Danışmanı 17UY333-5 MYK Yeterlilik Belgesi Sınavı-İSG Çevre Kalite
1 lecture 10:31
Sorumlu Emlak Danışmanı 17UY333-5 MYK Yeterlilik Belgesi Sınavı-İSG Çevre Kalite
10:31