Udemy

Học Làm Slide Chuyên Nghiệp Từ A Đến X (Cơ bản - Chuyên sâu)

Trang bị kiến thức Thiết kế Slide Powerpoint chuyên nghiệp cho người đi làm, từ chuyên gia thiết kế 10 năm kinh nghiệm.
Last updated 2/2024
Vietnamese