Udemy

MY RELIEF - Självhanteringsstrategier för ländryggssmärta

STRATEGIER FÖR SJÄLVHANTERING TILL STÖD FÖR PERSONER SOM ARBETAR OCH LEVER MED LÄNDRYGGSSMÄRTA
Free tutorial
Rating: 3.5 out of 5 (1 rating)
56 students
1hr 56min of on-demand video
Swedish

Den här kursen vänder sig till vuxna 55 år eller äldre som lider av ihållande ländryggssmärta i syfte att göra dem mer medvetna om sin hälsa.
Kursen riktar sig särskilt till arbetare som är engagerade i stillasittande eller ansträngande yrken.
Ger information om arbetsplats och fritid.
Men också förslag för att förbättra det personliga välbefinnandet.

Requirements

 • No

Description

Ländryggsmärta är en av de främsta orsakerna till funktionshinder i hela världen, det kan orsaka begränsningar i det dagliga livet, begränsningar i arbetet och det är förknippat med stora sociala och ekonomiska bördor för individer, deras familjer och samhället.

Arbetsförhållanden kan påverka ryggsmärta både positivt och negativt – till exempel låg arbetstillfredsställelse, mycket stillasittande arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter som är tunga och repetitiva kan ha en negativ inverkan på smärta i ryggen. Vuxna arbetstagare  över 55 år anställda i stillasittande och fysiskt ansträngande arbeten kan dessutom möta ytterligare utmaningar när det gäller att hantera ländryggssmärta och få tillgång till den information, vägledning och stöd behövs.

Huvudmålet med MY-RELIEF är att förbättra kunskaper och färdigheter hos arbetstagare (55+ år) beträffande evidensbaserade strategier som kan hjälpa individer att hantera smärta i ryggen inom alla personliga områden (arbete, familj, fritid etc.). Vi har därför utvecklat ett material som stöder självhantering och som är baserat på erfarenheter delade av personer som lever och arbetar med ländryggsmärta och evidensbaserad information från internationella kliniska riktlinjer.

Vi har utvecklat en online-resurs, även kallad en Massiv Open Online Course eller MOOC som innehåller åtta moduler med utbildningsmaterial om hur du hanterar ryggsmärtor med korta faktatexter, korta videor med människor som du, det vill säga arbetstagare (55+) med ländryggssmärta, och videor med professionella experter, samt kunskapstester. Varje modul bör ta högst 20 minuter att slutföra. Vi rekommenderar att du slutför två enheter i veckan under en månad. Du kommer också att kunna komma åt en mobiltelefonapp/spel för att spåra din hälsa och ditt lärande.

Who this course is for:

 • Vuxna som lever med ländryggssmärta

Instructors

Physiotherapist
Caroline Larsson
 • 4.1 Instructor Rating
 • 42 Reviews
 • 2,636 Students
 • 3 Courses

Caroline Larsson

I am a Physiotherapis, PhD.,working at the Department of Health Sciences, Lund University. I have a master in Gerontology and did my PhD in chronic pain among older adults. I’m currently working as a lecturer and researcher with focus on different aspects living with persistent pain. I’m also clinically active as a physiotherapist in Primary health care, were I commonly see patients with problems in the musculoskeletal system, such as back pain.

Professor in physiotherapy
Eva Ekvall Hansson
 • 3.5 Instructor Rating
 • 1 Review
 • 56 Students
 • 1 Course

Professor in physiotherapy and Excellent Teaching Practitioner (ETP) at Lund University, Sweden.

I took my PhD-exam in 2006 and was appointed as Associate Professor in 2012 and as Professor since 2021. I am a senior lecturer at the research group Physiotherapy, Department of Health Sciences. I also have research cooperation with the research group Family Medicin, the osteoarthitis research network LOAD and with the Ear- Nose- and Throat research group. Besides research and teaching, I also work in clinical practice, at the ENT-department at Skåne University Hospital in Lund.

My research concerns dizziness, vertigo and balance deficits and also osteoarthritis and patient education. I also perform research within the field of stroke-rehabilitation in primary health care, within falls and falls prevention among older persons as well as research within the field of higher education.

I teach at the Physiotherapy programme, at the Masterprogramme in medical sciences and at commissioned courses in vertigo and dizziness, administered by Lund University.

JM
 • 4.1 Instructor Rating
 • 49 Reviews
 • 2,636 Students
 • 4 Courses

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 26,000+ courses