Udemy

Site İşletmeciliği-Apartman ve Toplu Yapılar Yöneticiliği

Toplu Yapılarda Yöneticiler, Denetçiler, Kat Malikleri, Kiracılar ve Çalışanlar için Rehber. Komşu Hakları ve İletişim.
Last updated 6/2022
Turkish