Udemy

Sıfırdan İnşaat Sözleşmeleri İnceleme Eğitimi

İnşaat sözleşmelerinin yazımı, incelenmesi, yorumlanmasına, müzakere edilmesine yönelik yorumlar
Last updated 12/2020
Turkish