Sıfırdan İleri Seviyeye Komple PHP ile Web Geliştirme 2019
4.5 (5,599 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
21,227 students enrolled

Sıfırdan İleri Seviyeye Komple PHP ile Web Geliştirme 2019

PHP Web programlama öğrenerek öğrendiklerimizi uygulayıp PHP ile gerçek bir e-ticaret projesi geliştiriyoruz.(PDO+MySQL)
4.5 (5,599 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
21,227 students enrolled
Last updated 4/2020
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 44 hours on-demand video
 • 26 articles
 • 4 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Web programlamanın temeli HTML dilini kavramış olacaksınız.
 • Dinamik Web Programlamanın mantığını kavramış olacaksınız.
 • Haber, emlak, ilan, firma scripti vb. en çok talep gören Web Programlama scriptlerinin tamamını kendiniz yazabileceksiniz.
 • Dinamik scriptlere modül geliştirebileceksiniz.
 • PHP programlamayı en sade ve bol örnekli anlatımlarla öğreneceksiniz.
 • PHP PDO sınıfının kullanımını kavramış olacaksınız.
 • MySQL veritabanında CRUD (Select, Insert, Update, Delete) işlemlerini yapabileceksiniz.
 • MysQL veritabanında temel ve ileri seviyle komutları kullanabileceksiniz.
 • E-ticaret projesi üzerinde eğitmeniniz ile birlikte çalışıp öğrendiklerinizi geliştirebileceksiniz.
Course content
Expand all 392 lectures 44:16:10
+ En Önemli Bölüm
1 lecture 00:01
Hocam Valla Aynısını Yazıyorum! Ama Çalışmıyor (Bu videoyu izlemeden geçme)
00:01
+ Bilgisayarımızın Eğitime Hazırlanması
3 lectures 20:03

Sublime Text editörü ilerde yeni güncellemeler çıkması muhtemel düşünülerek eğitimde kullanılan sürümü sizlerle paylaşılmıştır. Eğitimde kullanılan sürüm Windows 10 64 bit işletim sisteminde kullanılmıştır. Diğer sublime text editörlerini https://www.sublimetext.com/ sitesinden indirebilirsiniz.

Eğitimde kullanılan sürüm aşağıda listelenmiştir.

Sublime Text Editör Kurulumu ve Yapılandırma Ayarları
07:57
AppServ Apache - PHP – MySQL Sunucu Kurulumu ve Yapılandırma Ayarları
10:20
PHP Info Fonksiyonunun Kullanımı
01:46
+ HTML
29 lectures 01:22:47
Giriş ve Temel Kod Yapısı
08:41
<p> Paragraf Etiketi
01:51
<br> Satır Atlatma Boşluk Bırakma Etiketi
02:13
<hr> Çizgi Çizme Etiketi
01:12
<b> Bold Kalınlaştırma Etiketi
01:16
<big> Büyük Yazı Etiketi
01:06
<small> Küçük Yazı Etiketi
01:29
<i> İtalic, Eğik Yazı Etiketi
01:26
<ins> Metnin Altını Çizme Etiketi
00:52
<del> / <s> Metnin Üzerini Çizme Etiketleri
02:09
<code> Code Etiketi
00:55
<pre> Pre Etiketi
02:52
<table> Tablo Oluşturma İşlemleri
04:51
<center> Etiketi ile Metni Ortalama ve Div Align Özelliği
01:55
<ul>, <ol>, <dl>, <li> Listeleme ve Tanımlama Etiketleri
03:48
<img> Etiketi Resimlerle Çalışma
02:36
<iframe> Iframe Kullanımı
02:43
Form İşlemleri - Form Oluşturma ve Gönderim Methodları
04:24
Form İşlemleri - İnput Tipleri
06:50
Form İşlemleri - İnput Özellikleri
06:21
Form İşlemleri - İnput Ek İşlevleri
06:43
Form İşlemleri - Textarea Oluşturma
02:16
Form İşlemleri - Selectbox Oluşturma
01:56
<a> Link Verme Etiketi
02:34
Bölüm Sonu Ödevi - Öğrendiklerimizi Uygulayalım
00:41
Bölüm Sonu Ödevi - Öğrendiklerimizi Uygulayalım (Ödev Yapımı)
02:32
Html Eğitiminde Kullanılan Kodlar ve Kapanış Bilgileri
00:44
+ PHP - Temel Bilgiler
17 lectures 01:14:59

Yepyeni bir eğitime binlerce öğrencimin izleyerek giriş yaptığı eski bir videom ile başlıyorum. 

PHP Nedir Neden PHP Kullanmalıyız?
02:23
PHP Kodları Nasıl Çalıştırılır
03:40
Echo-Print Ekrana Yazı Yazmak
02:35
Yorum Satırları
02:58
Hata Kodu Olaylarına Genel Bakış
03:19
Birleştirme Operatörü
02:22
<br> Satır Atlatma Aşağı İnme
03:06
Pratik Değişkenler İle İlgili Örnek Uygulama
03:47
Matematiksel İşlem Operatörleri
07:27
Atama Operatörleri
04:42
Arttırma ve Eksiltme Operatörleri
02:01
Hazır Fonksiyonlara Bakış ve Pratik Bir Uygulama
06:14
Tek Tırnak ve Çift Tırnak Arasında ki Farklar
02:37
Yoksayma, Kaçış İşaretleri
02:33
Temel PHP Eğitimi Kontrol Noktası Eğitim Kodları
00:03
+ PHP - Diziler ve Koşullar
14 lectures 01:13:05
Diziler
06:29
Dizilerde Kullanılan Kazır Fonksiyonlar ve Pratik Kullanım Örnekleri
11:13
Date Time Zone Ayarları ve Explode Fonksiyonuyla Pratik Bir Örnek
03:57

Diziler eğitimi ile ilgili ders kodları ders kaynağı olarak eklenmiştir. İndirip test edebilirsiniz.

Diziler Eğitimi Kontrol Noktası Eğitim Kodları
00:02
_POST ve _GET Methodları ve Pratik Kullanım Örnekleri
09:57
_POST & _GET Method Eğitimi Kontrol Noktası Eğitim Kodları
00:03
Kısa If Koşulu ve Pratik Uygulama Örneği
05:18
If Koşuluyla Kullanıcı Giriş Doğrulama Uygulaması ve Pratik If koşulu İpuçları
09:39
Swicht Case koşulu
03:40
Pratik Swicht Case Koşuluyla Girilen Nota Göre Karşılık Veren Uygulama Örneği
04:40
isset Form Kontrolü
03:39
Girilen Sayının Tek yada Çift mi Olduğunu Bulma Uygulaması
03:39
Koşullar Eğitimi Kontrol Noktası Eğitim Kodları
00:03
+ PHP - Döngüler
8 lectures 28:51
For Döngüsü ile Select Box'a il Plakalarını Otomatik Doldurma
02:49
Pratik For Döngüsü İçerisinde If Koşulu Kullanımı
03:22
For Döngüsü ve If Koşuluyla ile Sayıların Çift mi Tek mi Olduklarını Bulma
05:32
While Döngüsü
03:15
Pratik For Döngüsü ile Dizi Elemanları Otomatik Olarak Listeletmek
05:30
Foreach Döngüsü
02:27
Döngüler Eğitimi Kontrol Noktası Eğitim Kodları
00:03
+ PHP - Fonksiyonlar
14 lectures 50:10
Fonksiyon Nedir?
03:22
Fonksiyon Oluşturma
04:45
Fonksiyon Oluşturma Toplama İşlemi
02:49
Fonksiyonlarda Global Değişken Kullanımı
02:53
Fonksiyonlarda Varsayılan Değer
03:02
Kendin Tekrar Eden Recursive Fonksiyon
02:50
Fonksiyon Varmı - Yokmu Bulma
02:54
Tüm Fonksiyonları Listeleme
01:54
SESSION Nedir
02:23
SESSION Oluşturma ve Okuma
04:58
SESSION Silme ve Unset Fonksiyonu Kullanımı
04:31
COOKIE Nedir ve Oluşturma İşlemleri
09:27
COOKIE Silme
02:21
+ PDO & MYSQL
16 lectures 01:12:13
Giriş ve Süreç ve Uygulama Bilgilendirmesi
01:46
Phpmyadmin Genel Bakış ve Veritabanı Oluşturma
02:31
Tablo Oluşturma ve Veri Türlerini Belirleme
07:58
Autoincrement, Primary Key Oluşturma ve Manuel Kayıt Ekleme
05:21
CRUD İşlemlerine Giriş ve İşlemlerde Kullanıcılacak HTML Form Tasarımı
04:56
PDO Veritabanı Bağlantısı
05:25
Include, require_once Fonksiyonlarıyla Dosyaları Dahil Etme
01:12
PDO Insert, Veritabanı Kayıt Ekleme İşlemi
08:36
Kayıt İşlemi Sonucuna Göre İşlem Yapma
02:13
Header Fonksiyonu ile Yönlendirme İşlemi
02:06
_GET Methoduyla Geriye İşlem Sonucu Değerini Döndürüp İşleme
03:12
PDO Select, Veritabanı Veri Seçme Listeleme İşlemi
07:32
PDO SELECT İşlemiyle Verileri Tablo Şeklinde Listeleme
05:32
PDO UPDATE, Veri Düzenleme İşlemi
09:06
+ Sıfırdan E-ticaret Projesi Geliştirme
133 lectures 13:58:55
Proje Veritabanı ve İlk Ayar Tablosunu Oluşturma - 1
07:07
Proje Veritabanı ve İlk Ayar Tablosunu Oluşturma - 2
06:47
Projede Kullanılacak HTML Templatelerin Parçalanması İşlemine Genel Bakış
06:10
Admin Template Parçalama İşlemleri (Header,Footer,İndex.php) - 1
08:16
Admin Template Parçalama İşlemleri (Header,Footer,İndex.php) - 2
06:08
Admin Template Parçalama İşlemleri (Header,Footer,İndex.php) - 3
06:17
Genel Ayar modül sayfasının oluşturulması
09:15
Genel Ayar Modülü Düzenleme Sayfası Form Tasarımı
06:23
Proje Veritabanı Bağlantısı ve Genel Ayar Modülüne Veri Çekme İşlemleri
09:23
Genel Ayar Modülü İslem.php Update Ayarları
11:56
İletişim Modülü Düzenleme Sayfası Form Tasarımı ve İslem.php Ayarları
08:52
Api Modülü Düzenleme Sayfası Form Tasarımı ve İslem.php Ayarları
04:31
Ödev Sosyal Ayar ve Mail Ayar Modüllerinin Yapım Ödevi
02:43
Ön Template Parçalama işlemleri (Header,Footer,index.php)
07:19
Veritabanından Site Ayarlarını Çekme
08:17
Hakkımızda Modülü Düzenleme Sayfası Form Tasarımı ve İslem.php Ayarları
09:02
CK Editör Kurulumu ve Kullanımı
05:46
Hakkımızda Sayfası Tasarımı ve Verilerin Çekilmesi
08:53
.Htaccess Dosyası Oluşturma İşlemleri
03:22
Admin Login Sayfası Yapımı ve Kullanıcı Tablosu Oluşturma
07:57
Admin Kullanıcı Giriş İşlemleri (MD5 Şifreleme, $_SESSION Oluşturma) - 1
07:22
Admin Kullanıcı Giriş İşlemleri (MD5 Şifreleme, $_SESSION Oluşturma) -2
09:36
Yetkisiz Sayfa Erişimi Engelleme
04:46
Logout.php Güvenli Çıkış Sayfası Yapımı
03:23
Kayıtlı Kullanıcıları Yönetim Panelinde Listeleme - 1
08:24
Kayıtlı Kullanıcıları Yönetim Panelinde Listeleme - 2
08:15
Sıfırdan E-ticaret uygulama Eğitimi Kontrol Noktası 1 Eğitim Kodları
00:06
Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme İşlemleri - 1
07:17
Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme İşlemleri - 2
09:23
Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme İşlemleri - 3
07:15
Kullanıcı Silme İşlemi
04:39
Menü Modülü Tablo Rasarımı ve Admin Panel Listeleme İşlemleri - 1
09:13
Menü Modülü Tablo Rasarımı ve Admin Panel Listeleme İşlemleri - 2
09:15
Menü Düzenleme İşlemleri
08:35
Menü Silme İşlemleri
01:05
Menü Ekleme İşlemleri
04:25
Menülerin Listelenmesi
05:53
Menülerin Aktif-Pasif Olarak Ayarlanabilmesİ
01:21
Menü Detay Sayfası Oluşturma ve Seo Url Yapımı
08:43
Menü Detay Sayfa Verilerinin Çekilmesi ve Detayları
09:31
Site Logo Yükleme Alanı Yapımı ve Logo Yükleme İşlemleri
10:54
Unlink Fonksiyonun Kullanımı ve Dosya Silme İşlemleri
02:14
Logo çekme ve linkleme işlemleri
00:52
Slider Modülü MySQL Tablo Oluşturma
03:24
Admin Slider Listeleme İşlemleri
03:07
Yeni Slider Ekleme İşlemleri
12:29
Slider Listeleme ve Link Verme İşlemleri
08:41
Müşteri Kullanıcı Giriş Formunun Düzenlenmesi
04:48
Yeni Kullanıcı Kayıt Register İşlemleri - 1
05:43
Yeni Kullanıcı Kayıt Register İşlemleri - 2
07:09
Kullanıcı Giriş Login İşlemleri - 1
06:54
Kullanıcı Giriş Login İşlemleri - 2
06:32
Ödev Hesap İşlemleri Kullanıcı Bilgilerini Düzenletme
03:52
Düzeltme Kullanıcı Kayıt İşlemleri Kayıt Problemi
02:51
Sıfırdan E-ticaret uygulama Eğitimi Kontrol Noktası 2 - Eğitim Kodları
00:06
Ürün Kategori MysQL Tablo Oluşturma İşlemleri
04:33
Ürün Kategorilerinin Admin Panelde Listelenmesi
04:58
Ürün Kategori Düzenleme İşlemleri
06:24
Ürün Kategori Ekleme İşlemleri
04:05
Ürün Kategorileri Sidebar'da Listeleme İşlemleri
05:50
Ürünler MySQL Tablosu Oluşturma İşlemleri
07:29
Ürünlerin Yönetim Panelinde Listelenmesi İşlemleri
06:44
Ürün Silme İşlemleri
00:37
Ürün Düzenleme İşlemleri - 1
06:15
Ürün Düzenleme İşlemleri - 2
06:33
Ürün Düzenleme İşlemleri - 3
08:14
Ürün Ekleme İşlemleri
06:08
Kategoriler Sayfası ve Kategorilere Före Ürün Listeleme İşlemleri -1
08:01
Kategoriler Sayfası ve Kategorilere Före Ürün Listeleme İşlemleri -2
07:47
Kategoriler Sayfası ve Kategorilere Före Ürün Listeleme İşlemleri -3
06:37
Kategoriler Sayfası ve Kategorilere Före Ürün Listeleme İşlemleri - 4
08:06
Ürün Detay Sayfasının Yapım İşlemleri - 1
08:57
Ürün Detay Sayfasının Yapım İşlemleri - 2
07:48
Ürün Detay Sayfasının Yapım İşlemleri - 3
07:42
Ürün Detay Sayfasının Yapım İşlemleri - 4
07:07
Ürün Detay Sayfasının Yapım İşlemleri - 5
06:45
Benzer Ürünler Modülü Yapım İşlemleri
05:34
Anasayfa Öne Çıkan Ürünler Modülü Yapımı
08:22
Ödev Öne Çıkan Ürünler Yönetim Modülüne Hızlı Öne Çıkarma ve Pasife Alma Butonu
01:38
Anasayfa Hakkımızda Bilgilerilerinin Çekilmesi
01:46
Öne Çıkan Ürünler Seo Url Linklerin Ayarlanması
01:00
Yorumlar MySQL Tablosu Oluşturma İşlemleri
01:28
Yorum Ekleme Formu Yapım İşlemleri
03:36
Yorum ekleme ve yorum detay sayfası işlemleri
13:52
Yorumların Ürün Detay Sayfasına Çekilmesi - 1
06:38
Yorumların Ürün Detay Sayfasına Çekilmesi - 2
06:54
Ödev Yorum Düzenleme, Silme ve Onay İşlemleri
01:09
Sepet MySQL Tablosu Oluşturma İşlemleri
01:12
Sepet Listeleme Sayfasının Oluşturulması ve Tasarım İşlemleri
04:22
Sepete Ürün Ekleme İşlemleri
05:29
Sepete Eklenen Ürünlerin Listelenmesi İşlemleri
10:32
Sepete Eklenen Ürünleri Hızlı Sepet Listeleme Alanında Listeleme İşlemleri
09:03
Sıfırdan E-ticaret uygulama Eğitimi Kontrol Noktası 4 - Eğitim Kodları
00:06
Ödev Çözüm - Slider Düzenleme İşlemleri
12:29
Ödev Çözüm - Slider Silme İşlemleri
02:34
Ödev Çözüm - Ürün Hızlı Öne Çıkar Aktif Pasif Buton Yapımı
14:57
Ödev Çözüm - Yorum Onaylama İşlemleri
16:46
Ödeme Detay Sayfası Tasarım İşlemleri
08:56
Havale-Eft Ödeme Modülü MySQL Tablo Oluşturma İşlemleri
02:40
Havale-Eft Ödeme Modülü Banka Ekleme İşlemleri
07:21
Havale-Eft Ödeme Modülü Banka Düzenleme İşlemleri
06:28
- Havale-Eft Ödeme Modülü Banka Silme İşlemleri
00:50
Havale-Eft Ödeme Modülü Banka Lsteleme İşlemleri
07:12
Kullanıcı Bilgileri Hesap Düzenleme İşlemleri
07:09
Kullanıcı Şifre Değiştirme İşlemleri
09:45
Sıfırdan E-ticaret uygulama Eğitimi Kontrol Noktası 5 - Eğitim Kodları
00:06
Sipariş Oluşturma İşlemleri - 1
07:00
Sipariş Oluşturma İşlemleri - 2
07:05
Siparis Detay Oluşturma İşlemleri - 1
07:26
Siparis Detay Oluşturma İşlemleri - 2
07:54
Siparis Detay Oluşturma İşlemleri - 3
07:07
Siparis Detay Oluşturma İşlemleri - 4
07:23
Siparis Detay Oluşturma İşlemleri - 5
06:48
Siparis Detay Oluşturma İşlemleri - 6
05:46
Ödev Siparişe Ait Siparis Detayında Yer Alan Ürünlerin Listelenmesi
02:54
Toplu Resim Yükleme İşlemleri - 1
07:20
Toplu Resim Yükleme İşlemleri - 2
07:54
Toplu Resim Silme İşlemleri
03:45
Ürün Detay Resim Galeri Çoklu Tesim Listeleme İşlemleri
11:52
Öne Çıkan Ürünler Resimlerin Çekilmesi İşlemleri
04:36
Ürün Arama Formu Tasarımı ve Arama İşlemleri
13:00
İletişim Formu Yapımı ve Form Mail Gönderim İşlemleri
14:41
Sayfalama Pagination İşlemleri
10:09
Alt Kategori Oluşturma İşlemlerini Fonksiyon ile Yapma ve Listeletme Mantığı
02:57
Sıfırdan E-ticaret uygulama Eğitimi Kontrol Noktası 6 - Eğitim Kodları
00:05
Güvenli Dosya Yükletme İşlemleri
17:19
XSS Açığına Karşı Alınacak Önlemler
07:10
Güvenlik ile İle İlgili Dersler Proje İçlerinde Mevcuttur.
00:04
Requirements
 • Öğrencilerin başlangıç seviyesinde bilgisayar kullanmayı bilmeleri ve öğrenme disiplinine sahip olmaları yeterlidir.
 • Öğrencilerin, önceden öğrenilmiş herhangi bir programlama bilgisine ihtiyacı yoktur.
 • Sabır ve dikkat en büyük gereksinimizdir.
Description

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!

Bu kursa kayıtlı öğrencilerimin yaptığı projeleri emrahyuksel com tr internet sitemin anasayfasında yer alan bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

***

Bu kursa gelen tüm yorumları kurs detayından okuyabilirsiniz. İşte Bir kaçı;

Taylan  5 Yıldız

Kaptan kaç yıl yazılım mühendisliği bölümünü okudum, bize mühendisliği öğretip yanında yazılımı öğretmediler her şey teoriydi benim için. Senin sayende bölümü sevdim, teşekkür ederim. 

***

Mert  5 Yıldız

Bu kursla sıfırdan başladığım PHP kursu sayesinde pazartesi itibarıyla ilk işime başlıyorum Emrah hocaya da teşekkürü borç bilirim. Herkese tavsiye ediyorum. 

***

Emrullah  5 Yıldız

Kaptan Son Derece mükemmel bir öğretmen


***

KURS HAKKINDA

Bir web geliştiricisi olmak ister misiniz?

PHP becerilerinizi artırmanız mı gerekiyor? 

O halde doğru yerdesiniz!

Udemy'nin en kapsamlı PHP web Programlama kursuna hoşgeldiniz. Gerçek dünyadaki örnekler ve örnek projeler kullanarak temellerden daha gelişmiş PHP programlamaya kadar her şeyi öğreneceksiniz.

Web Programlamayı öğrendikten sonra eğitmeniniz ile birlikte kodlayacağınız e-ticaret scripti sayesinde harikalar yarattığınızı görebilecek ve yeni projelere yelken açacaksınız.

Ücretsiz bir PHP eğitim tadı elde etmek için ücretsiz örnek videolara göz atın!

Bu kurs, düzenli olarak yeni içerik ve üzerinde çalışılacak yeni projelerle güncellenir; bu nedenle, kursun tamamını ele alsanız bile, bir sonraki girişinizde her zaman daha fazla olacaktır.

PHP Nedir?

PHP, dinamik web siteleri oluşturmanıza ve sunucularla çalışmanızı sağlayan, açık kaynaklı (ücretsiz) bir betik dili. PHP şimdi 20 milyondan fazla web sitesinde ve dünya çapında 1 milyondan fazla sunucuda kullanılmaktadır.

Kimler katılmalı?

 • Web programlama öğrenmek isteyen herkes

 • PHP bilip kendini Web programlama konusunda daha fazla geliştirmek isteyen herkes

 • Başka bir programlama dili bilip PHP ile Web Programlama öğrenmek isteyen herkes

GÜNCELLEMELER

Merhaba henüz bu kursu inceleme aşamasındaysan 1 yıldır bu kurs sürekli güncelleme alıyor. Yani bir kez para ödeyip sürekli yeni dersler izleme şansın var.

Son Güncelleme Temmuz 2019

Who this course is for:
 • Web Programlama öğrenmek isteyen herkes
 • Php bilip kendini Web Programlama konusunda daha fazla geliştirmek isteyen herkes
 • Başka bir programlama dili bilip php ile Web Programlama öğrenmek isteyen herkes