Seria Web Developer - część 3 - Portal Randkowy.
4.4 (63 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
413 students enrolled

Seria Web Developer - część 3 - Portal Randkowy.

Budowanie aplikacji ASP.NET Core 2.2 Web API z wykorzystaniem Angular 8
4.4 (63 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
413 students enrolled
Created by Mariusz Jurczenko
Last updated 2/2020
Polish
Current price: $126.99 Original price: $194.99 Discount: 35% off
2 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 31 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Dowiesz się, jak zbudować aplikację internetową od początku do publikacji.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat ASPNET Core, Entity Framework Core i Angular (v8).
 • Dowiesz się, jak wdrożyć system przesyłania wiadomości.
 • Dowiesz się, jak zaimplementować uwierzytelnianie za pomocą tokenów JWT.
 • Dowiesz się, jak zorganizować aplikację Angular przy użyciu najlepszych praktyk.
 • I wiele więcej...
Course content
Expand all 137 lectures 31:06:45
+ Rozpoczęcie projektu Portal Randkowy.
13 lectures 03:09:00
Przeglądanie plików startowych projektu Web API.
15:03
Uruchomienie projektu Web API.
24:03
Utworzenie pierwszego modelu.
14:23
Utworzenie bazy danych.
13:32
Pobieranie danych z bazy danych.
24:27
Przechodzimy na kod asynchroniczny.
08:09
Utworzenie aplikacji SPA z Angular 8.
06:35
Uruchomienie aplikacji Angular.
15:35
Wykonywanie żądań HTTP w Angular.
19:24
Wyświetlanie danych na stronie z API.
09:17
Dodanie Bootstrap i Fontawesome do naszej aplikacji.
06:44
+ Zabezpieczenie aplikacji.
22 lectures 05:24:36
Wprowadzenie do rozdziału.
11:35
Utworzenie klasy Użytkownik.
07:44
Utworzenie Interfejsu do autoryzacji.
12:42
Utworzenie repozytorium do autoryzacji.
12:51
Dodanie metody logowania użytkownika.
11:37
Dodanie kontrolera do autoryzacji.
15:09
Utworzenie DTO.
16:15
Walidacja.
12:46
Kontroler dodanie metody logowania.
28:45
Użycie uwierzytelniania.
16:25
Utworzenie komponentu nawigacyjnego.
10:59
Formularz logowania.
14:47
Utworzenie naszej pierwszej usługi.
13:14
Użycie naszej usługi w komponencie.
11:03
Warunkowe wyświetlanie elementu na stronie.
17:27
Dodajemy komponent rejestracji użytkownika.
26:58
Komunikacja komponentów od rodzica do dziecka.
17:18
Komunikacja komponentów od dziecka do rodzica.
10:28
Dodajemy metodę rejestracji użytkowników.
13:04
Wyświetlanie powiadomień dla użytkownika.
19:46
Dodanie biblioteki angular-jwt.
11:11
Rozkodowanie tokena.
12:32
+ Portal Randkowy.
102 lectures 22:33:09
Rozszerzamy klasę Użytkownik.
17:49
Dodanie migracji, uaktualnienie bazy danych.
20:13
Dane Testowe
09:52
Ładowanie danych testowych do bazy danych.
29:37
Dodanie GenericRepository i UserRepository.
17:03
Dodanie UserController.
15:01
Dodanie Dto.
06:42
AutoMapper.
14:00
AutoMapper mapowanie.
16:03
Dodajemy model do naszej aplikacji SPA.
09:30
Dodajemy User Service.
10:20
Dodajemy component User List.
15:05
Dodanie Routingu.
07:13
Ustawiamy linki nawigacyjne.
06:43
Przekierowanie do wybranej strony.
04:42
Zabezpieczenie Routingu.
13:44
Zabezpieczenie Routingu cz.2.
05:34
Dodanie Ngx Bootstrap.
08:33
Dodanie Bootswatch.
07:00
Obsługa błędów w API.
09:09
Obsługa błędów w API cz.2.
13:53
Obsługa błędów Angular.
16:27
Dodanie komponentu karta użytkownika.
16:56
Dodajemy przyciski do karty użytkownika.
19:20
Dodajemy banery reklamowe.
05:44
Dodanie komponentu szczegóły użytkownika.
12:39
Szczegóły użytkownika szablon.
14:43
Szczegóły użytkownika zakładki.
16:51
Szczegóły użytkownika zakładki stylowanie.
09:59
Route Resolvers.
17:49
Galeria zdjęć.
13:06
Edycja użytkownika, dodanie komponentu.
10:06
Edycja użytkownika, przygotowanie szablonu.
19:53
Edycja użytkownika, modyfikujemy szablon.
10:47
Edycja użytkownika, zapobiegamy utracie nie zapisanych danych.
10:59
Edycja użytkownika, API.
13:20
Edycja użytkownika, wykorzystanie API.
07:54
Claudinary konfiguracja.
17:58
Dodajemy kontroler zdjęć.
24:50
Kontroler zdjęć modyfikacje.
13:13
Testujemy dodawanie zdjęcia w Postmanie.
15:57
Angular dodajemy komponent zdjęcia.
13:18
Dodanie zewnętrznengo komponentu do przesyłania plików.
16:01
Konfiguracja,stylizacja komponentu do zdjęć.
17:49
Ustawiamy zdjęcie główne API.
17:31
Ustawiamy zdjęcie główne SPA.
19:29
Ustawiamy zdjęcie główne, dodajemy właściwość @Output.
07:37
Dodajemy zdjecie główne do Nawigacji.
15:57
Użycie BehaviorSubject.
18:13
Usuwanie zdjęcia API.
18:17
Usuwanie zdjęcia SPA.
11:26
Reactive Forms.
11:17
Walidacja.
06:18
Dodajemy nasz własny walidator.
06:05
Wyświetlanie komunikatów walidacyjnych użytkownikowi.
18:21
FromBuilder service.
07:49
Dodajemy dodatkowe pola do formularza.
11:23
Użycie Datepicker.
14:38
Uaktualnienie metody rejestracji w API.
12:52
Dokończenie rejestracji w naszej aplikacji SPA.
11:00
Poprawki z domyślnym zdjęciem użytkownika.
07:10
Wyświetlanie daty.
10:48
Ostatnia aktywność - Action filtr.
13:08
Stronnicowanie - dodanie PagedList.
20:08
Stronnicowanie - Pagination helper.
13:21
Stronnicowanie - implementacja w API.
17:19
Dodanie stronnicowania w naszej aplikacji SPA.
13:10
Stronnicowanie - ngx bootstrap - pagination.
12:31
API – Filtrowanie.
18:03
SPA – Filtrowanie.
18:26
API – Sortowanie.
08:28
SPA – Sortowanie.
07:57
Dodanie klasy Like.
17:43
Dodanie funkcjonalności polubień do API.
14:26
Pobieranie listy użytkowników lubiących i lubianych przez użytkownika.
13:20
Dodanie funkcjonalnosci polubień do SPA.
09:09
Implementacja komponentu polubienia SPA.
14:35
Dodajemy klase Wiadomości.
13:15
Dodanie metod do repozytorium dla wiadomości.
05:36
Dodanie kontrolera wiadomości.
22:15
Implementacja metody w repozytorium dla skrzynki nadawczej i odbiorczej.
09:49
Implementacja metody GetMessagesForUser w kontrolerze.
24:03
Pobieranie konwersacji 2 użytkowników.
09:58
Message component.
18:12
Message component szablon.
08:26
User messages component.
14:15
User messages component - wygląd.
22:14
Messages query params.
13:18
Wysyłanie wiadomości.
11:04
Rozwiazanie problemu.
03:53
Usuwanie wiadomości API.
10:39
Usuwanie wiadomości SPA.
11:02
Poprawka wiadomosci.
12:20
Przeczytana wiadomosc.
17:40
Poprawka rejestracja, polubienia.
12:44
Poprawka polubienia.
02:46
Ng build i do naszego API.
14:01
Ng build --prod
07:39
Instalacja MySql.
09:38
Dodanie dostawcy do MySql.
06:11
Przechodzimy na baze MySql.
19:17
Publikujemy strone na IIS.
21:34
Requirements
 • Pasja i chęci nauczenia się, jak zbudować w pełni funkcjonalną aplikację internetową.
Description

Seria Web Developer - część 3 - Portal Randkowy.
Budowanie aplikacji ASP.NET Core 2.2 Web API z wykorzystaniem Angular 8.

W tym kursie będziemy budować jeden duży praktyczny projekt "Portal Randkowy".
Będziemy go budować od początku do końca łącznie z opublikowaniem w sieci, gdzie będzie można go przetestować!!!
Może nawet znaleźć swoją drugą połówkę! :) !!!

Ten kurs jest bardzo praktyczny, lekcje będą wymagały kodowania !!!
Jeśli jesteś typem osoby, która lubi uczyć się przez praktykę, to ten kurs jest zdecydowanie dla Ciebie !!!

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć, to komputer z twoim ulubionym systemem operacyjnym i pasja do nauki tworzenia aplikacji przy użyciu ASP.NET Core i Angular.

Materiały w tym kursie pojawiają się stopniowo!!!

Seria Web Developer :
część 1: Budowanie pierwszej aplikacji ASP.NET Core 2.1 MVC z Visual Studio 2017
część 2: Front-End Web Development Szybki start z HTML5, CSS, and JavaScript dla .Net Core 
część 3: ASP.NET Core 2.2 Web API z wykorzystaniem Angular 8
 
Kod źródłowy dostępny na github   /mariuszjurczenko/PortalRandkowy

Who this course is for:
 • Początkujący w ASPNET Core i Angular.
 • Wszyscy którzy chcą zbudować atrakcyjną i funkcjonalną aplikację.
 • Wszyscy którzy lubią się uczyć przez praktykę!!!