Şantiye Yönetimi Eğitimi
4.2 (290 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,092 students enrolled

Şantiye Yönetimi Eğitimi

İnşaat Mühendisleri, Mimarlar ve Öğrenciler için Şantiyelerde Proje Yönetimi
4.2 (290 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,092 students enrolled
Created by Cem Kafadar
Last updated 9/2018
Turkish
Current price: $139.99 Original price: $199.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 6.5 hours on-demand video
 • 7 articles
 • 26 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Şantiyede proje yönetimi uygulamaları
 • Maliyet kaybına neden olacak maddeleri önceden farkedebilmek
 • Şantiyelerde oluşabilecek riskleri öngörebilmek
Requirements
 • Mühendislik/Mimarlık eğitimi almış olmak
Description

Şantiye Proje Yönetimiyle ilgili okullarda öğretilmeyen dersler bu eğitimin içeriğinde yer alacaktır. 

Bu eğitimde, teklif çalışmaları, ihale şartlarının hazırlanması, planlama, maliyet kontrol, hak ediş uygulamaları, satın alma, tasarım yönetimi, şantiye organizasyonu, dizayn yönetimi, sözleşme yönetimi, alt yüklenici yönetimi hakkında uygulamaya yönelik detaylı bilgiler verilmektedir.

Ayrıca, bu eğitimi alanlar 30 yılı aşkın sürede sektörün içinde yer alan Cem KAFADAR'ın deneyimlerinden oluşturulmuş bilgi birikimine ulaşacaklar, eğitim sonunda ders notlarını ve şantiye yönetimi ile ilgili faydalanabilecekleri dökümanları da bilgisayarlarına yükleyebileceklerdir.

Who this course is for:
 • İnşaat Mühendisleri
 • Mimarlar
 • Makine Mühendisleri
 • Elektrik Mühendisleri
 • Harita Mühendisleri
 • Yukarıdaki meslek alanlarının öğrencileri
Course content
Expand all 120 lectures 06:33:44
+ Maliyet Yönetimi
23 lectures 52:50
Maliyeti Arttırabilecek Noktalar Nelerdir? - 2
07:15
Maliyeti Arttırabilecek Noktalar Nelerdir? - 3
06:46
Alt Yüklenici Tedariği ve Maliyet Yönetimi
04:08
Düşük Fiyat, Her Zaman İçin Doğru Fiyat Değildir
02:27
İhale edilen işin maliyetinin bütçe fiyatları ile mukayese edilmesi
01:22
İdari Sözleşmenin Alt Yüklenici Sözleşmesi ile Uyumsuzluk Maliyetleri
01:04
Teknik Şartname - Metrajlar – Fiyat Analizleri
02:04
Malzeme Tedariği ve Maliyet Yönetimi
02:23
Asgari Stok Seviyeleri
00:56
Acil Alım Gerektirmeyecek Bir Satınalma Planı
01:16
Depolama Kayıpları ve Maliyet Kontrolü
00:56
Ekipman Tedariği ve Maliyet Yönetimi
00:54
Tasarımların Hazır Olmaması ve Tasarım Değişikliklerinin Ek Maliyetleri
02:06
İşin Kredisinin Nasıl Sağlanacağı Teklif Aşamasında İyi Araştırılmalıdır
01:04
Zaman ve Maliyet İlişkisi
01:18
İş Programının ve Bütçenin Çalışanlar Tarafından İçselleştirilmesi
02:28
Raporlama, Rapor Değerlendirme ve Maliyet Kontrolü
01:53
Sapmaların Analizi
01:42
Kullanılan Malzeme Miktarının Analizi
01:17
Gelir Tabloları
01:35
Sabit Maliyet Raporlamaları
01:16
Maliyet Yönetimi
16 questions
Maliyet Yönetimi Dersi ile İlgili Ödevler
Maliyet Yönetimi
8 questions
Maliyet Yönetimi Dokümanları
00:00
+ Alt Yüklenici Yönetimi
18 lectures 01:03:03
Alt Yüklenici Yönetiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri
11:09
Alt Yüklenici Yönetimi Sorunlarına Yönelik Neler Yapabiliriz?
05:56
Alt Yüklenici İlişki Yönetimi
12:02
Alt Yüklenicinin İşe Başlaması Süreci
04:14
Birim Fiyat Analizi
02:22
Alt Yüklenici Kadrosunun Değerlendirilmesi
04:23
Alt Yüklenici Fiyat Artış Taleplerinin Yönetimi
05:02
İşin Yarım Kalma Riski
00:56
Hak Bildirimine Yönelik Talepler
01:38
Alt Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği
01:07
Alt Yüklenici Malzeme Tedariği
02:00
Alt Yüklenici Fire Kontrolleri
01:03
İdarenin Yeni İmalat Talepleri
01:46
Alt Yüklenici İş Programı
02:28
Alt Yüklenici Hakediş Ödemeleri ve Kesintiler
02:54
Eksiklik veya Hatalar Geçici Kabule Kadar Bekletilmemelidir
02:34
Diğer Hususlar
01:28
Alt Yüklenici Yönetimi
12 questions
Alt Yüklenici Yönetimi Dersi ile İlgili Ödevler
Alt Yüklenici Yönetimi
4 questions
Alt Yüklenici Yönetimi Dokümanları
00:01
+ Şantiye Organizasyonu
18 lectures 01:07:06
İdeal Şantiye Organizasyonu
11:03
Motivasyon
08:10
Ödül-Prim-Fazla Mesai ve Motivasyon
05:43
Motivasyon Ne Zaman Yükselir?
03:33
Organizasyon Şeması ve Görev Tarifleri
05:06
Çalışanlar Arasındaki Koordinasyon
01:22
Yetki-Sorumluluk Dengesi
02:01
Şantiye Toplantıları
05:30
Şantiyelerdeki Zaman Hırsızları
04:41
Hedef Yönetimi
02:17
Teklifte Düşünülen Organizasyon Yapısı
01:18
Çalışanlar Arasında Bağların Kuvvetlendirilmesi
01:00
Projenin Yapım Yöntem Metodu Organizasyondan Önce Netleşmelidir
01:54
Sağlıklı Bir Organizasyon İçin Nasıl Bir Şantiye Kültürü Olmalıdır
04:35
Aynı Hatayı Tekrarlayan Bir Çalışan Ne Zaman İşten Çıkarılmalıdır?
02:05
Çalışanı En Çok İnciten 2 Husus
01:22
Proje Müdürünün Yönetim Şekli Nasıl Olmalı?
05:26
Şantiye Organizasyonu
13 questions
Şantiye Organizasyonu Dersi ile İlgili Ödevler
Şantiye Organizasyonu
3 questions
Şantiye Organizasyonu Dokümanları
00:00
+ Planlama Yönetimi
18 lectures 59:26
Planlama İçin Nelere İhtiyacımız Var?
02:41
İyi Bir Planda Olması Gerekenler
04:58
İş Programı Tüm Şantiye Tarafından İçselleştirilmelidir
02:15
Bir Projede Planlamayı Neler Mahveder?
07:33
Planlamanın Doğasından Kaynaklanan Olumsuzluklar
05:23
Bir Projede Planlama ile Neleri Yönetebiliriz?
08:33
Proje Süresini Nasıl Kısaltabiliriz?
02:21
Sapmaların Yönetilmesi
02:16
Aktivitelerin Sağlıklı Takibi için İş Programı Nasıl Detaylandırılmalı?
05:26
İş Programında Sıradışılıklar
01:02
İş Programı Güncelleme ve Revizyonları
01:10
Malzeme Yönetimi ve Planlama
01:36
Alt Yüklenici İşleri Arasındaki İmalat Geçiş ve Kesişmeleri
01:17
İş Programından Sahaya, Sahadan İş Programına Bilgi Aktarımı
03:27
Planlama Çalışmaları ve Saha Eşgüdümü
01:47
Sağlıklı Bir İş Programı için Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar
01:39
Planlama Yönetimi
11 questions
Planlama Yönetimi Dersi ile İlgili Ödevler
Planlama Yönetimi
11 questions
Planlama Yönetimi Dokümanları
00:00
+ Satın Alma Yönetimi
15 lectures 39:04
Teklif Aşamasında Yapılması Gerekenler
03:42
Asgari Stok Seviyeleri
01:08
Malzemenin Sipariş Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
01:48
Malzemenin Şantiyeye Gelişi ve Nakliye Aşaması
01:40
Şantiye Alım Yetkisi
01:24
Malzeme Kullanım Planı
01:14
Acil Alım Gerektirmeyecek Bir Satın Alma Planı
01:48
Merkezden Yapılan Satın Almalar
00:53
Genç Satın Almacılara Öneriler
08:04
Lojistik Yönetimi ve Lojistik Maliyetleri
04:05
Tedarikçi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
04:12
Satın Alma Süreci Nasıl İşler?
03:31
Satın Alma Departmanının Görev ve Sorumlulukları
02:41
Satın Alma Yönetimi
5 questions
Satın Alma Yönetimi ile İlgili Ödev
Satın Alma Yönetimi
5 questions
Satın Alma Yönetimi Dokümanları
00:01
+ Hakediş Yönetimi
12 lectures 40:18
Hakediş Nedir?
03:33
Hakediş Hazırlama Süreci
06:45
Hakediş Tanımları
06:41
Yeşil Defter
02:36
Fiyat Farkı Uygulaması
04:35
İhzarat
04:20
Hakediş Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
06:20
Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslim Sözleşmelerde Hakediş Hazırlanması
01:25
İdari Hakedişlerde Dikkat Edilecek Hususlar
01:16
Hakediş Tahakkuku
00:55
Her Ay Hazırlanacak Hakediş Değerinin Öngörülmesi
01:52
Hakediş Yönetimi
5 questions
Hakediş Yönetimi Dersi ile İlgili Ödevler
Hakediş Yönetimi
2 questions
Hakediş Yönetimi Dokümanları
00:00
+ Sözleşme Yönetimi
7 lectures 42:40
Bir İnşaat Projesine Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler
10:14
İnşaat Projelerinde Beklenmeyen Riskler ve Alınması Gereken Önlemler
10:06
Bir Projede Uyuşmazlıklar ve Çelişkiler Hangi Nedenlerden Ortaya Çıkar?
02:30
İnşaat İşlerinde Sözleşme İçeriğinden Kaynaklanan Riskler
02:44
Doğru Bir Sözleşme Yönetimi için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
08:39
İşverenden Hangi Durumlarda Hak Talebi Yapılır?
08:27
Sözleşme Yönetimi
6 questions
Sözleşme Yönetimi ile İlgili Ödevler
Sözleşme Yönetimi
3 questions
Sözleşme Yönetimi Dokümanları
00:00
+ Dizayn Yönetimi
9 lectures 29:13
Dizayn Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
10:02
Dizayn Üretiminin Koordinasyon ve Takibi
02:28
Mimari Proje Çalışmasına Başlamadan Hazırlanılması Gereken Bilgi ve Belgeler
02:36
Uygulama Projesi
03:03
Tasarım Sürecinde Kimler Yer Almalıdır?
01:48
Proje Toplantılarının İşlevi Ne Olmalıdır?
02:33
Tasarım - Yapım Aşaması Toplantı Türleri
03:43
Tasarım Öncesi İşveren Tarafından Mimara Sağlanacak Bilgi ve Veriler
01:13
Proje Hazırlama Süreçleri
01:47
Dizayn Yönetimi
5 questions
Dizayn Yönetimi Dersi ile İlgili Ödevler
Dizayn Yönetimi
6 questions