React Redux 2020 - tworzenie aplikacji webowych
4.3 (102 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
638 students enrolled

React Redux 2020 - tworzenie aplikacji webowych

Tworzymy, krok po kroku, aplikacje z użyciem JavaScript, bibliotek React i Redux oraz integrujemy ją z usługami Firebase
4.3 (102 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
638 students enrolled
Created by Paweł Ćwik
Last updated 4/2020
Polish
Current price: $30.99 Original price: $44.99 Discount: 31% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 10 hours on-demand video
 • 19 articles
 • 9 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Jak tworzyć komponenty w React JS i łączyć je w większą całość
 • Jak obsługiwać stan aplikacji
 • Aplikacja webowa od pierwszej linijki kodu do wdrożenia w chmurze (Heroku)
 • Zapisywanie i odczyt stanu do i z bazy danych
 • Uwierzytelnianie użytkownika
 • Integracja React z Google Firebase
Course content
Expand all 131 lectures 10:01:44
+ Wprowadzenie - React 2019
5 lectures 03:54
Instalacja Visual Studio Code
01:06
Github
00:02
Newsletter
00:06
+ React bez ubarwień
8 lectures 26:29

<script src="https://unpkg.com/react@16.8.4/umd/react.development.js"></script>

<script src="https://unpkg.com/react-dom@16.8.4/umd/react-dom.development.js"></script>

Preview 06:06
Działanie React.createElement
02:34
Organizacja projektu
01:01
Reużywalne komponenty
03:50
Props
05:41
Destrukturyzacja
01:24
+ Narzędzia
8 lectures 27:41
O czym w rozdziale
00:45
Create-react-app?
01:22
NPM
02:59
Prettier
04:39
ESLint
06:05
Git i .gitignore
05:06
Parcel
03:15
Modularyzacja aplikacji
03:30
+ JSX
4 lectures 19:55
Czym jest JSX
04:17
Konfiguracja JSX w ESLint
06:44
Komponenty kompozytowe w JSX
04:20
React.Fragment
04:34
+ Stan komponentu
9 lectures 39:44
Hooks
04:01
Stan komponentu z użyciem hooks
07:48
Kolejność wywołania hooks
01:15
Dodanie drugiego stanu
06:20
Unikalny klucz
00:50
Kolejne informacje o książce
04:09
Własny hook
10:22
useEffect (+poprawki w useDropdown)
03:10
Warunkowe wywołanie useEffect
01:49
+ Dev Tools
2 lectures 04:52
React.StrictMode
01:51
React Dev Tools
03:01
+ Przepływ danych między komponentami
5 lectures 28:29
Pobieranie danych z REST API
06:44
Mock data
01:55
Jednokierunkowy przepływ danych
01:19
Dynamiczne tworzenie komponentów Book na podstawie danych z API
08:56
Dodawanie książek
09:35
+ Router
2 lectures 07:46
Reach Router
04:35
Nawigacja
03:11
+ Komponenty z użyciem klas
2 lectures 15:37
Komponenty klasowe - Props
11:58
Komponenty klasowe - State
03:39
+ Redux
9 lectures 27:23
Czym jest Redux
01:34
Redux solo - aplikacja bazowa
05:57
Pierwsza zasada Reduxa
01:28
Trzecia zasada Reduxa
06:41
Po co nam te zasady?
02:03
Dodanie i inicjalizacja biblioteki Redux
02:31
Pobranie i zmiana stanu via Redux
02:40
Podsumowanie "czystego" Reduxa
01:20
Requirements
 • Podstawy Javascript ES6
Description

Jest to druga edycja kursu - aktualna na rok 2020, czyli bazująca głownie na komponentach funkcyjnych i hookach. Większy nacisk został położony również na narzędzia towarzyszące tworzeniu aplikacji webowych. Pierwsza edycja jest wciąż dostępna i stosownie oznaczona, bo jest wciąż aktualna, tworzymy tam nieco inny projekt (choć w tej samej domenie), a praktyki nigdy dość.


Kurs w praktyczny sposób pokazuje jak, od pierwszej linijki kodu po wdrożenie na zewnętrzny serwer (Heroku), tworzyć aplikacje webowe z użyciem biblioteki React i wspomagającej ją biblioteki Redux. Nie tworzymy więc osobnych 'mini' projektów dla każdej funkcjonalności Reacta, lecz zbieramy wszystko w jedną całość i małymi krokami tworzymy pełnoprawną aplikację webową wraz z integracją z bazą danych i uwierzytelnianiem użytkowników. 


Nauczy on Cię podstaw bibliotek React i Redux - obecne jednych z najpopularniejszych bibliotek front-end opartych na JavaScript. Kurs zaczyna się od instalacji niezbędnych narzędzi, krok po kroku będziemy rozwijać naszą aplikację, by finalnie zintegrować ją z usługami googlowego BaaS - Firebase. Od zera więc utworzymy pełnoprawną aplikację webową.Who this course is for:
 • Osoby zainteresowane nauką tworzenia aplikacji webowych z użyciem biblioteik React
 • Osoby zainteresowane nowoczesnym front-end developmentem
 • Osoby chcące krok po kroku zbudować średniej wielkości aplikację webową, od pierwszej linijki kodu do wdrożenia w chmurze.
 • Osoby chcące zapisywać stan aplikacji do zewnętrznej bazy danych