Python 3 od Podstaw do Eksperta
4.6 (1,093 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
6,009 students enrolled

Python 3 od Podstaw do Eksperta

Stworzony z myślą o osobach, które nie wiedzą nic na temat programowania w Python. Naucz się Pythona od zera!
4.6 (1,093 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
6,009 students enrolled
Last updated 5/2020
Polish
Current price: $139.99 Original price: $199.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 20 hours on-demand video
 • 11 articles
 • 106 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Dowiesz się co to jest Python i język programowania
 • Pokażę Ci jak importować i używać biblioteki w Python
 • Zobaczysz, czym są funkcje i jak z nich korzystać
 • Poznasz operatory arytmetyczne, logiczne, relacyjne
 • Dowiesz się jak operować na Stringach :-)
 • Pokażę Ci jak tworzyć warunki z pomocą instrukcji warunkowych
 • Nauczę Cię czym są i kiedy korzystać z listy, zbiory, krotki, słowników
 • Zaawansowane wyrażenia generujące listowe, słownikowe, zbioru i generatory nie będą dla Ciebie stanowić problemu
 • Transformowanie danych zapisanych w pamięci stanie się łatwe
 • Pętle będą dla Ciebie prostym elementem składni języka Python
 • Obsługa plików
 • Zdarzenia losowe
 • JSON
 • Praktyczne przykłady obsługi API
 • Instalacja zewnętrznych pakunków z PyPi
 • Obsługa Visual Studio Code
Course content
Expand all 141 lectures 20:17:51
+ Podstawy Python
10 lectures 01:08:17

Co zrobić, aby wyciągnąć z tego kursu Python jak najwięcej korzyści?

Preview 01:59

Po tej lekcji będziesz wiedział czym jest Python, jak go ściągnąć oraz uruchomić.


Preview 06:44

Czym są zmienne, jak je tworzyć i przypisywać im wartości. Co to znaczy zmiana stanu powłoki? Jak tworzyć skrypty?


Po tej lekcji:

Stwórz skrypt o nazwie: przyklad.py

Stwórz dwie zmienne o etykietach a i b

Przypisz pierwszej wartość równą 20, a drugiej 10.

Wypisz wartość z pomocą print

Odpal skrypt.

Preview 14:29

Jak oraz po co tworzyć komentarze?

Komentarze
03:31

Poznajemy typy zmiennych oraz dowiadujemy się w jaki sposób powinno nazywać się zmienne.

Preview 11:07

Poznajemy podstawowe operatory arytmetyczne w Pythonie


Operatory artymetyczne (Matematyka w Pythonie)
04:40

Ćwiczymy poznane wiadomości i tworzymy prosty program obliczający cenę brutto produktu na podstawie podanego VAT i ceny netto.

Cwiczenie z VAT'em
09:05

Po co w Pythonie średnik/ENTER? Jak przypisywać szybko wiele wartości jednocześnie?

Czym jest średnik i ENTER dla interpretera? Przypisywanie kilku wartości naraz
05:01

Poznasz skrótowe operatory przypisania.

Operatory przypisania
02:06

Dowiesz się jak dodawać oraz wyciągać jakąś część ze Stringów.


Zabawa ze Stringami
09:35
Quiz | Podstawy
5 questions
+ BONUS: Skróty klawiaturowe
2 lectures 01:06

Przeczytaj i koniecznie potrenuj! Te skróty zaoszczędzą Ci masę czasu :)

Najczęściej używane skróty klawiaturowe przez programistów
00:35

Przydatne skróty w formie tekstowej przygotowane do wydruku

Skróty klawiaturowe w formie tekstowej do wydrukowania
00:31
+ Biblioteki i funkcje - podstawy
3 lectures 31:04

Jak importować biblioteki? Jak to wszystko spamiętać? Czym są funkcje? Jak je wywoływać? O co w ogóle tyle szumu z tymi funkcjami? :)

Importowanie bibliotek - czym są funkcje?
13:50

Często źle rozumiany aspekt związany z wywoływaniem funkcji - dzięki poznaniu tej lekcji oszczędzisz masę czasu.

UWAGA! Oglądnij tę lekcję by uniknąć błędów z wywoływaniem funkcji
07:24

Dowiesz się jak pobrać dane od użytkownika oraz jak zmienić typ zmiennej tak by pasował do odpowiedniej sytuacji.

Pobieranie i formatowanie danych od użytkownika oraz rzutowanie
09:50
QUIZ | Biblioteki i funkcje - podstawy
3 questions
+ Instrukcje warunkowe
5 lectures 34:58

Czym są operatory porównania, po co zostały stworzone oraz jak działają?

Operatory porównania
03:24

Dowiesz się:

 • jak w Python reagować na to co Ci poda użytkownik
 • czym są instrukcje warunkowe oraz jak z nich korzystać
 • jak działają wcięcia w Pythonie - jest to całkowicie inne zachowanie niż w innych językach programowania
 • jak stworzyć prosty kalkulator
 • o zadaniu domowym po tej lekcji :)


Instrukcja warunkowa If oraz WCIĘCIA | UWAGA! | Python inaczej odbiera wcięcia
17:51

Oblicz wartość bezwzględną z liczby

ĆWICZENIE: Wartość bezwzględna z liczby
00:16

Jak zachowują się wartości różne od 0 wewnątrz instrukcji warunkowej jako warunek w Pythonie?

Wartości różne od 0
02:01

Czym są operatory logiczne and, or oraz not. Kiedy je używać? 

Operatory Logiczne
11:26
QUIZ | Instrukcje warunkowe
5 questions
+ Pętle
6 lectures 39:50

Czym są pętle? Jak działają pętle? Dlaczego chcemy w ogóle korzystać z pętli? Jak wypisać liczby od 0 do 5 - wszystko to właśnie w tej lekcji.

Pętla while
06:20

Pobieramy liczby od użytkowników i je sumujemy z pomocą pętli.

ĆW. pętli: Suma kolejnych liczb
03:40

Analiza poprzedniej lekcji - uczymy się debugować kod :)

Dokładna analiza krok po kroku ćwiczenia powyżej (debugowanie)
04:07

Czym jest pętla for i jak działa? 

Co robi funckcja range?

Czym jest lista?

Pętla for
09:29

Czym jest break i continue? Kiedy korzystamy z break, a kiedy z continue? break vs continue

break i continue
09:23
Napisz program, który doda kolejne 3 parzyste liczby dodatnie podane przez użytkownika
Dodawanie kolejnych liczb parzystych
4 questions

Ćwiczymy co poznaliśmy pisząc aplikacje do zgadywania liczby :)

ĆW. Zgadnij liczbę
06:51
QUIZ | Pętle
3 questions
+ Listy
3 lectures 24:52

# Czym są listy

# Jak je tworzyć
# Jak zmieniać wartości
# Jak wypisywać wartości
# Jak wypisać wszystkie wartości
# Po co w ogóle listy? ;)

Czym jest lista? Podstawowe operacje na listach
08:15

Jak sprawdzić, czy jakiś element jest w liście lub go tam nie ma? :)

Lista "in" i "not in"
05:16

Poznasz funkcje:

#len() - długość - length

#.append - dodać

#.extend - rozszerzyć

#.insert(index, co) - wstawić

#.index - indeks danego el.

#sort(reverse=False) - sortuj rosnąco

#max()

#min()

#.count - ile razy coś wystąpi

#.pop - usuń ostatni el.

#.remove - usuń pierwsze wystąpienie

#.clear - wyczyść liste

#.reverse - zamień kolejność

Operacje i funkcje na listach
11:21
QUIZ | Listy
8 questions
+ Zaawansowane Typy Danych
8 lectures 01:27:51

Czym są krotki?

Kiedy korzystać z krotki?

Czym różni się krotka od listy?

Co jest szybsze krotka, czy lista?

Krotki
05:21

Czym są słowniki? Jak dodawać elementy do słownika/usuwać/aktualizować słownik?

Słownik
10:37

Czym jest zbiór?

Po co go używać?

Jak usunąć szybko duplikaty?

Jak działa suma, alternatywa, koniunkcja i xor na zbiorach?

Sets (zbiory) & Operacje na zbiorach
13:11

Jak zagnieździć w liście słownik? Słownik w słowniku? Słownik w krotce?

Zagnieżdżone typy danych
09:58

Jak szybko wypisać wszystkie wartości z typów zagnieżdżonych z pomocą pętli?

Pętle, a typy zagnieżdżone - przetwarzanie danych
03:54

Dowiesz się czym jest słownik zagnieżdżony i dlaczego mógłby się przydać?

Słownik w liście, słownik w słowniku
10:33

Jak przetworzyć/wypisać dane ze słownika zagnieżdżonego w listę/słownik?

Wypisywanie zawartości słownika zagnieżdżonego w liście/słowniku
22:07

Napisz program, który pozwoli użytkownikowi:

1) Dodawać nowe definicje

2) Szukać istniejących definicji

3) Usuwać wybrane przez niego definicje

ĆWICZENIE: Dynamiczny Słownik z Definicjami
12:10
+ Transformacje danych
5 lectures 48:34

Czym są wyrażenia listowne?

Po co nam w ogóle są wyrażenia listowne?

Dlaczego to się tak nazywa? Jak je zrozumieć?

Wyrażenia (formuły) listowe | Transformacja listy
10:00

Czym są wyrażenia generujące? Kiedy powinieneś korzystać z wyrażeń generujących, a kiedy z wyrażeń listownych? Jakie są plusy stosowania wyrażeń generujących?


Wyrażenia generujące
11:44

Czym są wyrażenia słownikowe? Jak i kiedy korzystać z wyrażeń słownikowych?


Wyrażenia (formuły) słownikowe | Transformacja Słownika
13:19

Jak korzystać z wyrażenia/formuły do tworzenia zbioru?

Wyrażenie zbioru
02:23

Znajdź liczby, które są podzielne przez 7, ale nie są podzielne przez 5


Z czego skorzystasz?

1) generatora

2) wyrażenia listowego

3) wyrażenia zbioru

4) wyrażenia słownikowego


Zastanów się, czy odpowiedź na to pytanie jest zawsze taka sama?


ĆWICZENIE: Wyszukanie liczb podzielnych przez 7, ale niepodzielnych przez 5
11:08
+ Funkcje - podstawy
5 lectures 29:17

Dowiesz się:

- czym są funkcje

- jak je tworzyć

- po co w ogóle są funkcje?

- jak powinno nazywać się funkcje

- dlaczego warto korzystać z funkcji?

Czym są funkcje? Tworzenie własnych funkcji, po co je tworzyć?
13:39

Jak stworzyć funkcje z wieloma parametrami? Jak przesyłać więcej niż jeden argument?

Funkcje z wieloma parametrami
02:52

Co to znaczy "zwracać" wartość.

Co dokładnie robi słówko kluczowe "return"?


Zwracanie wartości funkcji (return)
12:21

Co to znaczy "zwrócić" wartość, i "wywołać" funkcję?

"wywołać" i "zwrócić"
00:20
QUIZ | Funkcje
5 questions

Stwórz menu, z którego użytkownik, może wybrać opcje, aby policzyć powierzchnie figur:

1) prostokąta

2) kwadratu

3) trójkąta

4) trapezu

5) koła

Pamiętaj, by skorzystać z funkcji.

ĆWICZENIE: Program liczący powierzchnie figur
00:05
+ Funkcje - zaawansowane aspekty
14 lectures 02:30:58

W jaki sposób stworzyć własny moduł i wykorzystać go w innym module?

Aplikacja wielomodułowa | Jak zaimportować Twój własny moduł?
09:04

W tej lekcji pokażę Ci co zrobić, aby program z poprzedniej lekcji był ładniejszy z pomocą enum - nowego typu danych :) Zobaczysz na praktycznym przykładzie użycie enum, dowiesz się, czym jest enum i zrozumiesz po co i kiedy się go stosuje.

Enum - co to jest i po co to używać? Ulepszamy program z poprzedniej lekcji
13:46

Napisz funkcję obliczającą sumę wszystkich liczb do podanej wartości

ĆWICZENIE: Suma wszystkich liczb do podanej wartości | UWAGA bazujemy na tym ćw.
11:10

W tej lekcji dowiesz się jak mierzyć wydajność skryptu lub jego części. Dowiesz się, który sposób na rozwiązanie ćwiczenia z poprzedniej lekcji jest najwydajniejszy (najszybszy)

MODUŁ time | Mierzenie wydajności kodu
16:24

Przekazywanie funkcji do innej funkcji. Po co to robić? Jak to robić?

Funkcja jako argument innej funkcji - przekazywanie funkcji do funkcji
07:06

Jak działają i kiedy stosować domyślne argumenty.

Domyślne wartości argumentów
09:48

Argumenty kluczowe (nazwane) vs pozycyjne (nienazwane)


Argumenty kluczowe i pozycyjne - kolejność przesyłanych argumentów
09:32

Pokażę Ci jak dużo szybsze jest sprawdzenie czy element znajduje się wewnątrz zbioru niżeli wewnątrz listy.

ĆWICZENIE: Sprawdzenie, czy istnieje element wewnątrz słownika vs listy
06:08

Argumenty wielowartościowe.

Różnica pomiędzy **arg, a *arg.

Jak przesłać wiele argumentów, gdy nie wiemy ile ich jest i zapisać je w jednym parametrze?

Argument wielowartościowy (Variable-length Arguments)
11:35

Policzymy sumę wszystkich przesłanych argumentów.

ĆWICZENIE: Liczenie sumy wszystkich argumentów
00:03

Poznaj różnicę między zasięgiem globalnym, a lokalnym. Dowiedz się czym różni się zmienna lokalnej od globalnej. Na co uważać podczas tworzenia zmiennych globalnych? Jak zmienić zawartość zmiennej globalnej z zakresu lokalnego?

Zasięg globalny vs zasięg lokalny
13:04

Obiekty Mutable vs immutable - zmienne vs niezmienne. Jakie są? Jak je używać?

Mutable vs immutable - przesyłanie obiektów do funkcji
20:33

Czym się różni kopiowanie obiektów płytkie od głębokiego?

Kiedy stosować płytkie, a kiedy głębokie?

Po co w ogóle kopiować obiekty?

Kopiowanie płytkie vs głębokie
11:50

Czym są funkcje anonimowe? Czym jest lambda? Jak z nich korzystać?

Funkcje anonimowe | Funkcje lambda
10:55
Requirements
 • Wszystko wyjaśnione jest w kursie. Nie musisz posiadać żadnych wiadomości na temat języka Python, aby zabrać się za ten kurs.
Description

W moim kursie Python nie musisz znać podstaw programowania. Nauczysz się wszystkiego od zera. Obal mit, że programowanie jest dla nielicznych. Pisz własne programy! :)

Oszczędź swój cenny czas kupując ten kurs. Nauczysz się programować w Python w szybki i łatwy sposób.

Jeśli chcesz nauczyć się języka programowania, który może być używany w każdych okolicznościach od tworzenia prostych skryptów, gier po tworzenie stron internetowych i zarabiać dobre pieniądze to jesteś w dobrym miejscu.

Python jest:

 • łatwy do nauczenia

 • szybki

 • uniwersalny (jest masa dostępnych bibliotek rozwiązujących Twoje problemy)

Z Pythona korzystają potężne firmy:

 • Google (Youtube)

 • Facebook 

 • Dropbox

 • Yahoo

 • NASA

 • IBM

 • Mozilla

 • Reddit

Po kursie będziesz wiedział:

 • jak importować i używać biblioteki Python

 • czym są funkcje i jak z nich korzystać

 • jak działają operatory arytmetyczne, logiczne, relacyjne

 • jak operować na Stringach :-)

 • jak tworzyć warunki z pomocą instrukcji warunkowych

 • czym są i kiedy korzystać z list, zbiorów, krotek, słowników

 • jak tworzyć zaawansowane wyrażenia generujące, listowe, słownikowe, zbioru.

 • jak działają pętle - będą dla Ciebie prostym elementem składni języka Python

 • jak obsługiwać pliki

 • jak tworzyć zdarzenia losowe na mini grze.

 • jak obsługiwać format JSON na praktycznym przykładzie łączenia się z serwerami API

 • jak instalować zewnętrzne pakunki z PyPi

 • jak obsługiwać Visual Studio Code

 • jak programować korzystając z programowania obiektowego?

To nie koniec!

W kursie Python znajduje się masa praktycznych ćwiczeń.

Co więcej do lekcji w zasobach znajdziesz notatki, które możesz wydrukować, aby móc powtórzyć sobie w dowolnym momencie poznane wiadomości!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ponad 210,000 studentów na Udemy uczy się z moich kursów. Dołącz do grupy zadowolonych Użytkowników. Jeśli mój kurs Ci się nie spodoba to pamiętaj, że masz aż 30 dni na to by uzyskać pełną refundację. Gwarantuję Ci 100% satysfakcji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jeśli masz jakiekolwiek pytania  związane z poruszonymi tematami w Python to pisz śmiało, zawsze chętnie pomogę :)

Używam prostego języka, przystępnego dla każdego. Nie chwalę się wiedzą. Chcę Ci pomóc!

Proszę zanim zakupisz kurs oglądnij darmowe lekcje! Nie kupuj kota w worku! Sprawdź jakość kursów przed zakupem!

Dołącz dziś i naucz się szybko języka Python ze mną!

Who this course is for:
 • Ten kurs języka Python jest przeznaczony dla każdego. Nie musisz wiedzieć nic na temat Pythona, aby się za niego zabrać.