PYTHON - NumPy pro datovou vědu - česky
5.0 (2 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
13 students enrolled

PYTHON - NumPy pro datovou vědu - česky

Poznejte knihovnu Numpy, která je základem významných knihoven pro strojové učení
5.0 (2 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
13 students enrolled
Last updated 5/2019
Czech
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 1 hour on-demand video
 • 8 articles
 • 12 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Python Numpy - základní knihovna pro datovou vědu
 • Práci s datovým typem Numpy Array
 • Základy pro přípravu dat a manipulaci s daty
Course content
Expand all 21 lectures 01:02:06
+ Představení a základní informace o kurzu
4 lectures 06:38
Úvod a stažení pracovních souborů
00:27

Pro náš kurz doporučuji instalaci Anaconda Navigátoru, což je integrované prostředí obsahující kompletní jazyk Python a interaktivní platformu Jupyter Notebook, který budeme používat při výuce.

Poznámka: Pokud byste neměli administrátorská práva pro instalaci Anaconda Navigátoru, můžete použít on-line verzi Jupyter Notebooku (on-line verze je zde https://jupyter.org/).

Instalace Pythonu v rámci Anaconda distribuce - info a odkazy
00:11
Instalace Anaconda Navigátoru - video
04:17
+ Seznámení s Jupyter Notebookem
3 lectures 09:00
Jupyter Notebook
00:32
Jupyter Notebook - asistenti psaní programového kódu
03:07
+ PYTHON NumPy
11 lectures 45:51
PYTHON NumPy - úvod
01:49
Datový typ Numpy Array
09:42
Užitečné funkce a metody pro np.array
03:20
Numpy Array - vybírání dat, indexy, řezy, filtrování (část 1)
05:00
Numpy Array - vybírání dat, indexy, řezy, filtrování (část 2)
04:36
Další užitečné funkce a metody
08:10
Input a Output
03:16

Cvičení obsahuje dvacet příkladů a dva bonusové, náročnější příklady. Pokuste se vypracovat všechna cvičení samostatně. Pokud byste si nebyli jistí, jak příklady vyřešit, použijte Google. Kdyby ani Google nezabral, můžete se inspirovat navrženým řešením v našem notebooku "cvičení - řešení".

Cvičení
00:09
Cvičení - řešení
00:04
+ Závěr a doporučení, jak pokračovat ve studiu
3 lectures 00:35
Doporučení, jak pokračovat
00:21
Webové platformy pro data a datovou vědu
00:03
Requirements
 • Základy jazyka Python pro datovou vědu
Description

Kurz obsahuje ucelené informace o základní knihovně jazyka Python pro datové vědce - o knihovně Numpy.

Knihovna Numpy je základním stavebním kamenem řady dalších knihoven Pythonu pro práci s daty, jako například  Pandas, Matplotlib, nebo SciKitLearn. Datový typ Numpy Array - homogenní n-rozměrné pole, je použit téměř v každé aplikaci strojového učení, ať už jde o rozpoznávání obrázků (Image Recognition), zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing), nebo o prediktivní analytiku.

Kurz je tvořen výukovými videi, vytvořenými v interaktivním prostředí Jupyter Notebooku, pracovními notebooky pro jednotlivé kapitoly, textovými informacemi s odkazy na další zdroje, a cvičením, kde si práci s knihovnou Numpy vyzkoušíte na řešení praktických příkladů.

Absolvování tohoto kurzu vám upevní základy pro efektivní práci datového vědce, a předá vám znalosti potřebné pro pochopení operací prováděných v rámci klasického strojového učení a deep learningu.

Who this course is for:
 • Zájemci o aplikovanou datovou vědu a datové modelování pomocí Pythonu