Udemy

(35+Saat) Python | Sıfırdan Zirveye Programlama (2024)

Python Kütüphaneleri Olan Kivy, PyGame, Flask, PyQt5, Selenium, NumPy ve Pandas'la Yazılıma Güçlü Bir Giriş Yapın!
Last updated 2/2024
Turkish