PUSH- Fòmasyon sou Anplwayabilite

Nou se pon k ap ede w eksele nan mache travay la
Free tutorial
Rating: 4.6 out of 5 (592 ratings)
3,461 students
2hr 22min of on-demand video
Haitian

Kijan pou w byen vann tèt ou
Kijan pou w jwenn yon travay
Kijan pou w eksele nan yon travay
Kijan pou w akselere karyè pwofesyonèl ou
Enpòtans pou w gen yon mantò pwofesyonèl
Kijan pou w prezante tèt ou sou rezo sosyo ak sou LinkedIn
Entwodiksyon zouti Google (Drive, Sheet, Docs, Calendar..) ak kijan pou w ekri yon email pwofesyonèl
Kijan pou w demontre lidechip nan travay ou
Kijan pou w fè rezotaj
Kijan pou w jere konfli nan travay ou

Requirements

 • Non

Description

Kou sa a, se yon kolaborasyon ant plizyè pwofesyonèl, ekspè nan resous imèn ak enstitisyon prive, pou montre w kijan pou w jwenn yon travay, kijan pou w eksele nan travay ou epi kijan pou w akselere karyè pwofesyonèl ou. Inisyativ sa a se pou pèmèt plis jèn benefisye fòmasyon anplwayabilite PUSH la. Nou envite w suiv li epi pataje l ak tout pwòch ou ki kapab benefisye de li.

N ap remèsye tout enstitisyon patnè nou yo ki rann kou sa a posib: 
Banj, Brana, Brasserie de la Couronne, Dagmar, Digicel, Easy Net, HR Connect, Loop Haiti, Makorov, Shamarh, Sofihdes, Sogebank, Strategys.

N ap remèsye tout pwofesyonèl ki prezante nan kou a: 

 • Sybille Benoit

 • Marc Alain Boucicault

 • Lydie Choute

 • Rose-Laure Georges

 • Christine Coupet Jacques

 • Ketsia Jean Charles

 • Christelle Termilus

 • Anah-Larah Millet

 • Caroline Pidoux

 • Djamila Silva

 • Marie-Lyne Thomas

 • Jean-Pierre Vertil

 • Nadgèle Zéphir

Finalman, n ap voye yon gwo kout chapo bay EasyNet ak Makorov ki òganize pwodiksyon dijital kou a.

Who this course is for:

 • Etidyan, finisan, jèn k ap travay ki vle akselere karyè pwofesyonèl yo

Instructors

Oganizatè
PUSH Haiti
 • 4.6 Instructor Rating
 • 592 Reviews
 • 3,461 Students
 • 1 Course

PUSH gen plis ke de lane ekzistans. gen pou objektif ede ogmante anplwayablite ak ankourajeentegrasyon sosyo-pwofesyonèl jèn Ayisyen .Pwogram lan konsiste de yon fòmasyon nan anplwayablite ak aketikèt pwofesyonèl. Nou ede manm nou yo oryante yo sou mache travay la pandan nou ede yo jwenn staj ak anplwa kay enstitisyon patnè nou yo.Jean-Pierre Vertil
 • 4.6 Instructor Rating
 • 592 Reviews
 • 3,461 Students
 • 1 Course

Jean-Pierre Vertil se youn nan manm fondatè yo ak kowòdonatè PUSH. Li travay kòm Product Manager nan Sigora Solar nan Charlottesville, Virginia. Anvan sa, Jean-Pierre te travay kòm yon Development and Deployment Engineer avèk Sigora International nan depatman Nòdwès an Ayiti. Li te ede ak deplwaman teknoloji kontè entelijan pou fasilite aksè ak enèji pwòp nan rejyon an. Jean-Pierre diplome nan Jeni Elektrik ak Ekonomi nan Inivèsite Notre Dame nan Indiana. Li gen pasyon pou tenis ak aprantisaj lang etranje.

Steeve Gandhy Chery
 • 4.6 Instructor Rating
 • 592 Reviews
 • 3,461 Students
 • 1 Course

Steeve Gandhy Chery se yon manm fondatè Push. Li etidye Jesyon antreprizbak Administrasyon nan Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST) an Ayiti. Li ap travay depi plizye lane nan depatman Finans Marriott Hotel Port au Prince tankou Kontab Jeneral/Oditè Revni. Li renmen gade match foutbòl ak dokimantè sou listwa ak lanati epi ale laplaj.

Founder at Push HAITI
Anthony Calixte
 • 4.6 Instructor Rating
 • 592 Reviews
 • 3,461 Students
 • 1 Course

Anthony Calixte se yon antreprenè k ap viv Miami. Li se youn nan manm fondatè  PUSH. L ap etidye zafè etranjè ak maketing. Youn nan pasyon li se ale nan evenman pou aprann ak konekte ak lòt moun ki pataje enterè l yo.  Li renmen eksplore lòt peyi, jwe spò epi pase tan ak  fanmi l.

Responsab Rekritman
Magda Louis-Juste
 • 4.6 Instructor Rating
 • 592 Reviews
 • 3,461 Students
 • 1 Course

Magda Louis Juste se youn nan fondatè PUSH yo. Li gen yon lisans nan syans enfimyè.  Li  te suiv kou Antreprenarya Sosyal nan HEC Paris epi li te suiv kou sou entènèt nan Introduction aux Droits Humains ak Université de Genève. Li gen yon sètifika nan rechèch medikal. Magda renmen fè lekti, vwayaje epi ale nan lanmè.

Co-Founder of PUSH
Olsen Barthelemy
 • 4.6 Instructor Rating
 • 592 Reviews
 • 3,461 Students
 • 1 Course

Olsen Barthelemy se yon pasyone teknoloji. Li etidye Syans enfomatik ak ekonomi. Kounya li se fondatè yon biznis ki rele EasyNet ki ofri sèvis enfomatik ak pwodiksyon videyo. Li se youn nan ko-fondatè PUSH ki se yon platfom ki rekrite, fome e plase jèn nan staj oubyen nan anplwa nan diferan konpayi an Ayiti.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 16,000+ courses