Przyśpieszony kurs podstaw maturalnych z matematyki!
4.4 (24 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
97 students enrolled

Przyśpieszony kurs podstaw maturalnych z matematyki!

Matematyka podstawowa
4.4 (24 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
97 students enrolled
Created by Maciej Sikora
Last updated 5/2020
Polish
Current price: $41.99 Original price: $59.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 5.5 hours on-demand video
 • 10 articles
 • 12 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Podstawy przygotowania maturalnego
 • Funkcja kwadratowa
 • Geometria analityczna
 • Trygonometria
 • Ciągi
 • Planimetria
 • Równania i nierówności
 • Potęgi i pierwiastki
 • Ułamki
 • Logarytmy
 • Prawdopodobieństwo i statystyka
 • Bryły
Requirements
 • Brak
Description

Przyśpieszony kurs podstaw maturalnych to niezbędnik każdego maturzysty!

Stworzony głównie dla osób mających kłopot z matematyką, stanowić może także idealną powtórkę dla osób, które z matematyką nie mają większego problemu.

Dużą zaletą kursu jest jego praktyczność. Trwa on 5,5 godziny i składa się z bardzo krótkich i merytorycznych filmików, dzięki czemu możesz bardzo szybko opanować dany materiał!

Ponadto na kursie omawiane są obliczenia matematyczne: ułamki, pierwiastki, równania, nierówności - to tylko część podstaw, które na co dzień przysparzają wiele kłopotów. Dzięki opanowaniu tych tematów nie będziesz miał żadnego problemu ze zrozumieniem zagadnień omawianych w dalszych częściach kursu.

Na przyśpieszonym kursie maturalnym najwięcej uwagi poświęcono na zrozumienie podstaw najbardziej punktowanych na maturze działów matematycznych:

-funkcję kwadratową

-geometrię analityczną

-trygonometrię

-planimetrię


Dzięki Twojej późniejszej pracy z arkuszami maturalnymi będziesz w stanie samodzielnie wywnioskować odpowiedzi z najważniejszych działów matematycznych, które omawiane są na kursie.


W 2018 roku zgodnie z danymi CKE matury z matematyki nie zdało prawie 43 tys. osób czyli prawie co szósty zdający. Jestem pewien, że z pomocą tego kursu opanujesz podstawy przygotowania maturalnego, co przy Twojej późniejszej pracy z arkuszami maturalnymi da Ci możliwość uzyskania pozytywnego wyniku na maturze!

Who this course is for:
 • Maturzyści, którzy chcą zdać maturę z matematyki
 • Uczniowie szkół średnich
 • Osoby chcące nadrobić braki matematyczne i nabrać wiedzy ogólnej
Course content
Expand all 127 lectures 05:29:51
+ Obliczenia matematyczne
24 lectures 01:02:05
Zadania do działu.
00:02
Odejmowanie ułamków
02:50

Sprawdź jak Ci pójdzie!

Dodawanie i odejmowanie ułamków
3 questions
Przyśpieszona wersja wspólnego mianownika - dla zainteresowanych
01:18
Mnożenie ułamków
02:48

Sprawdź się!

Mnożenie ułamków
2 questions
Dzielenie ułamków
02:04
Dodatek: Dzielenie ułamków przez liczbę całkowitą
01:39

Sprawdź się!

Dzielenie ułamków i inne działania.
4 questions
Rozbijanie pierwiastków - sposób 1
03:47

Sprawdź się.

Rozbijanie pierwiastków
3 questions
Dodawanie pierwiastków
03:03
Odejmowanie pierwiastków
03:12
Mnożenie pierwiastków
02:26
Dzielenie pierwiastków
01:42
Usuwanie niewymierności z mianownika
02:36

Sprawdź się!

Dzielenie i mnożenie pierwiastków.
4 questions
Równania cz.1
02:03
Równania cz.2 - proporcje
02:49
Nierówności - objaśnienie
03:22
Nierówności - zadania
01:44

Sprawdź się!

Równania i nierówności
6 questions
Układ równań - metoda podstawiania
02:17
Układ równań - metoda przeciwnych współczynników
03:03
Procenty
01:24

Sprawdź się!

Procenty
3 questions
Wzory skróconego mnożenia - cz.1
04:01
Wzory skróconego mnożenia - cz.2
02:40
Wzory skróconego mnożenia - cz.3
01:37

Sprawdź się!

Wzory skróconego mnożenia
2 questions
+ Potęgi i pierwiastki
6 lectures 17:39

Pobierz zadania do działu.

Życzę udanej pracy!

Zadania do działu.
00:01
Omówienie wzorów
03:24
Zadania z potęg pojedyńczych
03:03
Wzory na potęgi złożone
01:10
Zadania z potęg złożonych - cz.1
04:11
Zadania z potęg złożonych - cz.2
05:50

Sprawdź się!

Potęgi i pierwiastki
6 questions
+ Logarytmy
4 lectures 18:32

Życzę udanej pracy z zadaniami!

Zadania do działu.
00:01
Logarytmy pojedyńcze - cz.1
04:03
Logarytmy pojedyńcze - cz.2
05:32
Logarytmy podwójne
08:56

Sprawdź się!

Test logarytmy
2 questions
+ Ciągi
14 lectures 37:42
Zadania do działu.
00:01
Ciągi o wyrazie ogólnym
02:08
Omówienie ciągu arytmetycznego i geometrycznego
03:28
Ciąg arytmetyczny - cz.1
01:46
Ciąg arytmetyczny - cz.2
02:28
Suma w ciągu arytmetycznym
04:02
Zależności z ciągu arytmetycznym
03:30
Bonus do ciągu arytmetycznego
03:41
Ciąg geometryczny - cz.1
01:30
Ciąg geometryczny - cz.2
01:20
Ciąg geometryczny z dwoma ilorazami
03:29
Ciąg geometryczny - wzór na sumę
03:16
Suma w ciągu geometrycznym dla dwóch ilorazów
03:36
Zależności w ciągu geometrycznym
03:27

Sprawdź czy potrafisz!

Ciągi
5 questions
+ Geometria analityczna
18 lectures 53:59
Zadania do działu.
00:01
Omówienie funkcji liniowej wraz z obliczaniem długości odcinka
05:20
Obliczanie środka odcinka
01:36

Sprawdź się.

Zadania środek odcinka
2 questions
Obliczanie współrzędnych drugiego punktu
03:02
Obliczanie miejsca zerowego funkcji
01:31

Sprawdź się!

Miejsca zerowe.
2 questions
Współrzędne przecięcia się z osią y
01:22

Sprawdź się!

Punkt przecięcia się prostej - test
2 questions
Obliczanie równania prostej z dwóch punktów
06:01
Sprawdzanie czy punkt należy do prostej
02:18
Dziedzina funkcji
04:56
Kąt nachylenia prostej do osi X
02:05
Proste równoległe - cz.1
03:33
Proste równoległe - cz.2
03:39
Proste równoległe - cz.3
03:04
Proste prostopadłe - cz.1
03:34
Proste prostopadłe - cz.2
05:15

Sprawdź się!

Test równania prostych, proste równoległe i prostopadłe.
6 questions
Wyznaczanie równania prostej równoległej do danej prostej
01:47
Monotoniczność funkcji w zależności od parametru
01:42
Bonus - odczytywanie własności funkcji z wykresu
03:13
Test wykresy
4 questions
+ Funkcja kwadratowa
15 lectures 36:00

Powodzenia w zadaniach!

Zadania do działu.
00:00
Równania kwadratowe - cz.1
03:05
Równania kwadratowe - cz.2
03:10
Równania kwadratowe - cz.3
03:35
Równania kwadratowe z ujemną deltą
01:19
Równania wielomianowe
03:31
Równania kwadratowe - cz.4
02:05
Test równania kwadratowe i wielomianowe.
3 questions
Omówienie nierówności kwadratowych
02:13
Nierówności kwadratowe - cz.1
03:43
Nierówności kwadratowe - cz.2
04:32
Nierówności kwadratowe bez miejsc zerowych
02:28
Dodatek: nierówności kwadratowe z jednym miejscem zerowym
02:08
Współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej
01:53
Zbiór wartości funkcji kwadratowej
01:29
Test funkcja kwadratowa
4 questions
+ Trygonometria
9 lectures 22:12
Zadania do działu.
00:01
Omówienie funkcji trygonometrycznych
03:43
Odczytywanie wartości trygonometrycznych oraz wzory redukcyjne
04:57
Obliczanie funkcji trygonometrycznych - cz.1
02:23
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych - cz.2
02:50
Obliczanie boków trójkąta z użyciem funkcji trygonometrycznych
02:38
Obliczanie miar kątów w trójkącie z użyciem tablicy wartości trygonometrycznych
02:20
Obliczanie boków trójkąta z użyciem tablicy wartości trygonometrycznych
02:04
Obliczanie wartości trygonometrycznych z użyciem wzorów
01:16

Sprawdź się!

Test trygonometria
3 questions
+ Planimetria
17 lectures 35:45
Zadania do działu.
00:01
Przekątna kwadratu
01:52
Trójkąt równoboczny - cz.1
01:41
Trójkąt równoboczny - cz.2
01:23
Trapez
05:29
Romb
04:27
Koło
01:15
Trójkąt prostokątny
03:39
Promień okręgu opisanego na kwadracie
02:34
Promień okręgu wpisanego w kwadrat
01:20
Okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
01:35
Okrąg opisany na trójkącie równobocznym
02:21
Okrąg opisany na trójkącie prostokątnym
01:54
Okrąg wpisany w trójkąt prostokątny
01:38
Okrąg wpisany w sześciokąt foremny
01:28
Okrąg opisany na sześciokącie foremnym
01:49
Dodatek : Kąt wpisany i środkowy
01:19
+ Stereometria
6 lectures 11:53
Zadania do działów: Stereometria, prawdopodobieństwo,bryły.statystyka.
00:00
Walec
01:18
Stożek - cz.1
03:40
Stożek - cz.2
02:44
Kula - cz.1
02:27
Kula - cz.2
01:44
+ Bryły
4 lectures 15:00
Sześcian
02:22
Przekątna sześcianu
04:02
Graniastosłup prawidłowy trójkątny
03:28
Ostrosłup prawidłowy czworokątny
05:08
Test bryły
3 questions