Udemy

Projelerde Temel Performans Göstergeleri - KPI

Projelerde KPI'ları Belirleme ve Ölçümleme
Last updated 1/2019
Turkish