Programlamaya Giriş : HTML

Temel HTML Bilgisi
Free tutorial
Rating: 4.0 out of 5 (843 ratings)
24,027 students
Programlamaya Giriş : HTML
Free tutorial
Rating: 4.0 out of 5 (843 ratings)
24,027 students
Temel HTML bilgileri

Requirements

 • Temel Windows(Linux veya MacOS) bilgisi
Description

Programlamaya giriş derslerinin ilk serisi HTML dersleri ile;

- HTML yapısı

- Temel HTML tagları

- Basit web sayfaları oluşturmayı öğreneceksiniz.

Temel HTML bilgilerinin yanı sıra temel programlama becerisini de kazanmış olacaksınız. Programlama derslerinin ilki olarak HTML derslerini seçmemizin sebebi hem anında görsel çıktı sunarak öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak hem de öğrenmesinin kolay olması sebebiyle her yaştan insanın programlamaya olan ilgisini arttırmak.

Who this course is for:
 • Programlamaya başlamak isteyen herkes.
Course content
2 sections • 7 lectures • 34m total length
 • HTML Nedir?
  01:24
 • Temel HTML yapısı
  04:08
 • <title> ve <p> tagları
  05:47
 • <br>, <hr>, <pre> ve heading tagları
  08:50
 • <strong>, <em> ve <mark> tagları
  03:30
 • List yapıları
  03:27
 • Linkler
  07:53

Instructor
Professional Development
SKB Software
 • 4.0 Instructor Rating
 • 843 Reviews
 • 24,027 Students
 • 1 Course

I am a software developer with 5+ years experience. Currently I am working at a Software Security Company.

Java, Java 8

Spring IO, Spring Boot, Spring Core,Spring Cloud, Spring Data, Spring Security

Hibernate ORM, Hibernate Search, Hibernate Validator

Java Server Pages, Java Server Faces, Java Persistence API, Web Services

I have strong knowledge about frontend technologies like Javascript, JQuery, Angular 2.