Udemy

Program Yönetimi

Program Yönetimi süreci ve teknikleri açıklanarak program yöneticilerinin geliştirilmesi
Last updated 3/2021
Turkish