PostgreSQL Veritabanı Programlama : Temeller ve SQL
4.4 (102 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
10,361 students enrolled

PostgreSQL Veritabanı Programlama : Temeller ve SQL

PostgreSQL veritabanı programlamaya profesyonel bir başlangıç yapın.
4.4 (102 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
10,361 students enrolled
Created by Cihan Özhan
Last updated 3/2019
Turkish
Current price: $100.99 Original price: $144.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 13 hours on-demand video
 • 10 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Veritabanı Programlama Temelleri
 • PostgreSQL Veritabanı Temelleri
Course content
Expand all 88 lectures 13:10:21
+ Veritabanı Teknoloji ve Terminolojilerine Genel Bakış
7 lectures 54:56
Veri ve Bilgi Nedir?
02:20
Veritabanı Nedir?
06:50
Standart SQL ve Diğer SQL'ler Arasındaki Farklar
09:55
Hangi Veritabanı Ne Zaman Kullanılır?
08:41
Veritabanı Programcılığı
07:34
Veritabanı Yöneticiliği
09:12
Hangi Veritabanı Teknolojisi Üzerine Uzmanlaşmalıyım?
10:24
+ PostgreSQL Veritabanına Ortam Hazırlıkları
9 lectures 54:18
PostgreSQL Websitesini İncelemek
05:59
PostgreSQL Versiyon Seçimi ve Kurulum Öncesi Operasyonlar
05:03
PostgreSQL Kurulum Operasyonları
04:34
PostgreSQL Araçları : pgAdmin Testi
03:24
PostgreSQL Araçları : pgAdmin Sorgu Aracı ve Oturum Yönetimi
06:24
Örnek Veritabanı Oluşturmak : dvdrental
08:39
Örnek Veritabanı Oluşturmak : hr
03:42
Örnek Veritabanı Tablo Yapısını İncelemek : dvdrental
09:11
Örnek Veritabanı Tablo Yapısını İncelemek : hr
07:22
+ PostgreSQL Temelleri
17 lectures 02:10:50
PostgreSQL'de Açıklama Satırı Kullanımı
03:46
SELECT ile Tablodaki Tüm Veriyi Elde Etmek
08:46
String Birleştirme ve Takma İsim Kullanımı
06:11
SELECT ile Veri Filtrelemek
10:29
Karşılaştırma Yaparak Veri Filtrelemek : LIKE ve Joker Karakterleri
09:38
SELECT ile Veri Sıralamak
06:21
Veri Tekilleştirmek
04:49
Operatörler : Aritmetik
02:37
Operatörler : Metinsel Birleştirme Operatörü
15:16
Operatörler : Mantıksal Operatörler
15:34
Operatörler : Karşılaştırma Operatörleri (LIKE & Joker Karakteri)
06:56
Diğer Operatörler : LIMIT ve OFFSET
07:33
Diğer Operatörler : UNION ve UNION ALL
04:49
Diğer Operatörler : INTERSECT
05:12
NULL Veri Filtreleme
03:28
Bölüm Sonu Alıştırmaları
08:57
+ Veri Tanımlama Dili (DDL)
12 lectures 01:39:41
Veri Tanımlama Dili Nedir?
03:39
CREATE : Veritabanı Oluşturmak - pgAdmin ile...
03:09
CREATE : Veritabanı Oluşturmak - SQL ile...
01:36
CREATE : Tablo Oluşturmak - SQL ile...
12:58
CREATE : CREATE TABLE AS ile Tablo Oluşturmak
05:23
CREATE : Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
18:55
CREATE : Sequence ile Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
04:34
CREATE : SELECT INTO ile Geçici Tablo Oluşturmak
15:51
CREATE : CREATE TEMP[ORARY] ile Geçici Tablo Oluşturmak
08:45
ALTER : Veritabanı Yapısını Değiştirmek
15:22
DROP : Tablo Silmek
05:23
DROP : Veritabanı Silmek
04:06
+ Veri İşleme Dili (DML)
5 lectures 28:20
Veri İşleme Dili Nedir?
03:24
INSERT : Tekli ve Çoklu Veri Ekleme İşlemi
09:54
UPDATE : Tekli ve Çoklu Veri Güncelleme
04:49
DELETE : Veri Silmek
04:14
TRUNCATE ile Veri Silmek ve DELETE ile Farkı
05:59
+ Veri Bütünlüğü
10 lectures 02:21:21
Veri Bütünlüğü Nedir?
22:51
Kısıtlama Nedir?
13:53
CHECK Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
02:49
Demo : CHECK Constraint
30:15
NOT NULL Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
01:21
Demo : NOT NULL Constraint
06:10
UNIQUE Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
03:01
Demo : UNIQUE Constaint
13:15
PRIMARY Key & FOREIGN Key Nedir ve Neden Kullanılır?
03:11
Demo : Primary Key ve Foreign Key Constraint
44:35
+ JOIN : Tabloları Birleştirmek
10 lectures 01:04:53
JOIN Nedir?
09:49
PostgreSQL JOIN Tipleri Nelerdir?
05:54
INNER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
07:59
Demo : INNER JOIN
11:22
LEFT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
02:20
Demo : LEFT JOIN
07:54
RIGHT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
02:05
Demo : RIGHT JOIN
11:03
FULL OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
01:03
Demo : FULL OUTER JOIN
05:24
+ Alt Sorgular
2 lectures 16:57
Alt Sorgulara Genel Bakış
07:00
IN ve NOT IN Kullanımı
09:57
+ PostgreSQL Dahili Fonksiyonları
5 lectures 40:27
String Fonksiyonları
18:07
Aggregate Fonksiyonu : COUNT
08:40
Aggregate Fonksiyonu : MAX ve MIN
04:16
Aggregate Fonksiyonu : SUM
05:16
Aggregate Fonksiyonu : AVG
04:08
Requirements
 • Programlama temelleri hakkında en temel seviyede bilgi sahibi olmak
Description

SQL Server ve Oracle veritabanı yönetim sistemleri için hazırladığım derinlemesine anlatım yapan iki ayrı kurstan sonra, şimdi de uzun zamandır takipçilerimin beklediği PostgreSQL veritabanı yönetim sistemi eğitimi serisinin ilk kursunu yayına hazırladık.


ÖNEMLİ :
PostgreSQL Veritabanı Programlama eğitimi iki farklı kurstan oluşuyor. Şuan incelediğiniz bu kurs, bu serinin ilk kursu olmakla birlikte, PostgreSQL'in temellerini doğru ve hızlı bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Bu serinin ikinci kursunda ise sadece PL/pgSQL ile programlama ve ileri seviye konulara odaklanacağız. Yani gelecek ikinci kursta PostgreSQL ile ilgili herhangi bir temel seviye konu anlatmayacağız.


"Birisine bir şey öğretemezsiniz, ancak kendisinin onu keşfetmesine yardım edebilirsiniz." {Galileo Galilei}


PostgreSQL Veritabanı Programlama : Temeller ve SQL

Başlangıç

Veritabanı Teknoloji ve Terminolojilerine Genel Bakış

PostgreSQL Veritabanı Ortam Hazırlıkları

PostgreSQL Temelleri

Veri Tanımlama Dili (DDL)

Veri İşleme Dili (DML)

Veri Bütünlüğü

JOIN : Tabloları Birleştirmek

Verileri Gruplamak

PostgreSQL Fonksiyonları

Alt Sorgular

Index

Temel Veritabanı Yönetim Operasyonları

PostgreSQL İçin İstemci Programlama


Eğer kurs içeriği için öneriniz varsa...

Bu kursun kariyerinize yeni bir değer katacağına inanıyorum. Eğer kurs içeriğinde özellikle başlangıç seviyesi için eksik gördüğünüz konular ve tavsiyeleriniz olursa bunu bana özel mesaj ile iletmekten çekinmeyin. Çünkü bu kursun temel hedefi PostgreSQL üzerine hızlı ve doğru bir başlangıç yapabilmeyi sağlamaktır.

KURS GÜNCELLEME POLİTİKASI :

Yayınladığım kursların içeriklerini belirli aralıklar ile güncelliyorum. İzlediğim politika ise aşağıdaki gibidir :

Mevcut yazılım projelerim haricinde bilgi paylaşımı sağlamak için kurslar üretiyorum... Bunların sayısı bu yıl içerisinde ciddi oranda artacak... Zaman ve emek yönetimi açısından artık "beğeni kadar güncelle" yöntemini uyguluyorum. Yani eğer kurslara puanlama yaparsanız, bu kursların takipçilerinin daha fazla eğitim istediğini düşünerek belirli aralıklarla bu kursları güncelleyeceğim. Eğer beğeni sayısı az ya da yeteri kadar olmazsa, bu kurslar herhangi bir güncelleme olmadan mevcut içeriklerle yayınlanmaya devam edecektir. Eğer satın aldığınız kursun güncellenerek size daha fazla değer katmasını isterseniz, bu isteğinizi bana ileteceğiniz en doğru yol puanlama sistemidir.

Who this course is for:
 • Veritabanı programlama mantığını öğrenmek isteyenler
 • Farklı bir veritabanı teknolojisi hakkında bilgi sahibi olup PostgreSQL öğrenmek isteyenler
 • Veritabanı programcılığı kariyerine iyi ve hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler