Udemy

Planowanie i estymacje w projektach zwinnych

O skutecznym zarządzaniu projektami IT
Last updated 7/2020
Polish