Udemy

Kurs Blendera 2 - Rigging, Animacja, Fizyka, Shadery

Podstawy animacji, rigging, fizyka, system cząsteczek, drivery i wiele średnio-zaawansowanych projektów
Last updated 6/2023
Polish