pierwsza pomoc przedmedyczna
4.8 (5 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
55 students enrolled

pierwsza pomoc przedmedyczna

Naucz się jak bezpiecznie, skutecznie i szybko udzielać pierwszej pomocy
4.8 (5 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
55 students enrolled
Created by Adam Walas
Last updated 4/2019
Polish
Current price: $34.99 Original price: $49.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 1 hour on-demand video
  • 1 downloadable resource
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • zasady udzielania pierwszej pomocy
  • prawa i obowiązki dotyczące pierwszej pomocy
Requirements
  • kurs dla każdego
Description

Dzięki temu kursowi odczarowane zostaną zasady pierwszej pomocy.

Nie ma się czego bać - niesienie pomocy potrzebującemu człowiekowi powinno być odruchem, a każda osoba powinna znać zasady udzielania pierwszej pomocy, by podejmowane działania były sprawne i skuteczne.

Warto też pamiętać o tym, że zgodnie z polskim prawem pracy nałożono na pracodawców obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pracodawca powinien także zadbać, aby zespół był przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy, gdyż brak takich umiejętności wśród załogi może mieć tragiczne konsekwencje.

Nieudzielenie pierwszej pomocy jest przestępstwem. Zgodnie z treścią art 162 Kodeksu Karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Nasze szkolenie obejmuje najczęstsze sytuacje. Omawiamy między innymi:

· Zasady Bezpiecznego prowadzenia akcji ratunkowej.

· Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w tym, resuscytacja dziecka i niemowlęcia.

· Zadławienia u dziecka.

· Pierwszą pomoc przy krwotokach.

· Pierwszą pomoc przy złamaniach.

· Pierwszą pomoc przy porażeniu prądem.

· Zasady postępowania przy utracie przytomności lub napadzie drgawkowym.

Who this course is for:
  • kurs dla każdego
Course content
Expand all 25 lectures 01:05:46
+ resuscytacja i działanie podczas zakrztuszenia - pokaz na fantomach
12 lectures 39:00
resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego
02:23
resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dziecka
04:06
resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowlęcia
03:34
obracanie poszkodowanego i pytania ze schematu SAMPLE
03:17
Pozycja boczna bezpieczna
02:36
korzystanie z publicznych defibrylatorów
07:40
zadławienia
04:46
Zaprzestanie akcji reanimacyjnej
01:39
+ Choroby cywilizacyjne i często pojawiające się zdarzenia
6 lectures 14:07
Postępowanie z osobami chorymi na cukrzyce
02:00
Duszności
01:38
Udar
02:41
Padaczka
03:23
Omdlenia
02:20
zatrucia
02:05
+ Urazy kostno-stawowe, krwotoki i rany
4 lectures 08:38
złamania - usztywnienie kończyny
03:10
urazy kręgosłupa
00:43
Rany
03:05
krwawienie z nosa
01:40