Oracle SQL'i Sıfırdan İleri Seviyeye Tüm Yönleriyle Öğrenin
4.7 (33 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
127 students enrolled

Oracle SQL'i Sıfırdan İleri Seviyeye Tüm Yönleriyle Öğrenin

Başlangıçtan ileri seviyeye Oracle SQL hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu eğitimde!
4.7 (33 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
127 students enrolled
Created by Tuncay Tiryaki
Last updated 7/2020
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 11.5 hours on-demand video
 • 16 downloadable resources
 • 1 coding exercise
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Oracle SQL
 • Tüm yönleriyle SQL
 • Başlangıçtan ileri seviyeye SQL
Course content
Expand all 107 lectures 11:41:29
+ Eğitim Ortamını Hazırlama
12 lectures 30:11
Oracle 12C İndirme
01:25
Oracle 12C Kurulum
04:34
Kurulum Sırasında Oluşan Path Sorununu Çözme
03:24
Database Erişim Uygulamaları
01:47
Oracle SQL Developer Uygulamasını İndirme
01:00
Oracle SQL Developer Uygulaması Sorunlarını Çözme
03:13
Oracle SQL Developer Uygulaması Üzerinden SYS Kullanıcısı İle İlk Bağlanma
02:18
Eğitim Kullanıcılarını Oluşturma
02:15
Eğitimde Kullanılan Tabloları Oluşturma
02:59
Tablolara Verileri Aktarma
01:57
Toad ile Veri Tabanına Bağlanma
01:34
+ Basit SQL Select Cümleleri Yazmak
7 lectures 35:37
Kolonları Seçmek
04:12
Tüm kolonları seçmek
1 question
Alias Vermek
04:41
Aritmetik Operatörler
02:41
Null Değeri
05:05
Birleştirme Operatörü
06:32
Distinct Komutu
07:18

Birinci bölümün Quizi

Quiz1 - Basit SQL Select Cümleleri Yazmak
6 questions
+ Verileri Sınırlama ve Sıralama
10 lectures 01:01:22
Where İfadesinin Kullanımı
04:51
Büyük, Küçük, Eşit Operatörleri
03:48
Between Operatörü
04:31
In Operatörü
04:44
Like Operatörü
06:52
Is Null Operatörü
02:51
Lojik Operatörler
08:23
Operatör Üstünlük Sırası
08:54
Dışardan Değişken Atama
05:23
Quiz2 - Verileri Sınırlama ve Sıralama
7 questions
+ Tek Satır Fonksiyonları
12 lectures 01:36:32
Tek Satır Fonksiyonları Giriş
03:21
Büyük Küçük Harf Dönüştürme Fonksiyonları
05:20
Sayı Fonksiyonları
06:04
Tarih Fonksiyonları
12:53
To_Char (Tarih)
08:30
To_Char (Diğer), To_Number, To_Date
09:23
İç İçe Fonksiyonlar
05:07
Nvl Fonksiyonu
05:04
Nullif ve Coalesce Fonksiyonları
07:46
Decode Fonksiyonu
07:03
Quiz3 - Tek Satır Fonksiyonları
11 questions
+ Grup Fonksiyonları
6 lectures 46:46
Grup Fonksiyonları Giriş
03:08
Avg, Sum Fonksiyonları
04:19
Min, Max Fonksiyonları
12:11
Count, Distinct Fonksiyonları
09:20
Group By İfadesi
08:02
Having İfadesi
09:46
Quiz4 - Grup Fonksiyonları
7 questions
+ Birden Fazla Tablodan Veri Getirmek
16 lectures 01:54:52
Inner Join
09:07
Outer Join
07:39
Eşiti Olmayan Birleştirme
05:34
Kendine (İç) Birleştirme
07:33
Kartezyen Çarpım
05:12
Union Operatörü
07:54
Union All Operatörü
04:24
Intersect Operatörü
04:26
Minus Operatörü
06:43
Tek Satır Alt Sorgular 1
08:04
Tek Satır Alt Sorgular 2
09:58
Çok Satır Alt Sorgular In Operatörü
04:27
Çok Satır Alt Sorgular Any Operatörü
09:38
Çok Satır Alt Sorgular All Operatörü
05:02
With İfadesi
08:30
Quiz5 - Birden Fazla Tablodan Veri Getirmek
10 questions
+ Verileri Değiştirmek - DB Transactions
8 lectures 01:12:59
Tabloya Kayıt Ekleme
11:45
Başka Bir Tablodan Satır Kopyalama
10:33
Verileri Güncelleme
12:15
Verileri Silme
08:07
DB Transactions Giriş
04:59
Commit, Rollback Örnek
09:04
For Update
05:46
Quiz6 - Verileri Değiştirmek, DB Transactions
8 questions
+ Tabloları Oluşturma ve Yönetme
13 lectures 01:19:15
İsimlendirme Kuralları, Veri Tipleri
08:38
Tablo Oluşturma
04:43
Constraints Giriş
02:51
Not Null Constraint
06:16
Unique Constraint
05:58
Primary Key Constraint
06:47
Check Constraint
04:28
Constraint Örnekleri
07:10
Alt Sorgu ile Tablo Oluşturmak
07:56
Alter Table Giriş
03:18
Alter Table Constraint
05:36
Alter Table Set Unused
04:43
Quiz7 - Nesneleri Oluşturma ve Yönetme
6 questions
+ Diğer Şema Nesnelerini Oluşturma
10 lectures 01:16:39
View Çeşitleri
03:35
View Oluşturma
10:10
View Üzerinde DML
10:05
Sequence
11:42
Index Nedir
10:40
Function Based Index
05:37
Synonym
05:59
Drop Objects
03:33
Flashback Table
08:45
Quiz8 - Diğer Şema Nesnelerini Oluşturma
9 questions
+ Büyük Veri Kümeleri
8 lectures 48:37
Default Değeri Vermek
06:47
Başka Tablodan Veri Kopyalamak
04:52
Çoklu Insert Giriş
02:59
Çoklu Insert Şartsız
03:55
Çoklu Insert Şartlı
06:55
Çoklu Insert Dikey
06:09
Merge Komutu
09:38
Quiz9 - Büyük Veri Kümeleri
6 questions
Requirements
 • Veritabanı hakkında ön bilgisi olmak
 • Yazılım geliştirme konusunda ön bilgisi olmak
Description

Bu kursta Oracle SQL'i sıfırdan ileri seviyeye kadar öğrenme şansını bulacaksınız. Select komutu ile başlayıp, fonksiyonlar, operatörler, gruplamalar, verileri sınırlama ve sıralama,  alt sorgular, veriler üzerinde işlem yapma, veri tabanı transactions konusunun ince ayrıntılarına kadar ve hatta index, view, synonym, sequence, constraints gibi nesneleri hangi durumda nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Who this course is for:
 • Başlangıç ve orta seviyedeki yazılım geliştiriciler
 • SQL dilini merak edenler
 • Veritabanı sorgulama konusunda meraklı olanlar
 • Raporlama işleri ile uğraşanlar
 • DWH Pozisyonlarında çalışanlar, çalışmak isteyenler