OLASILIK
4.1 (11 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
44 students enrolled

OLASILIK

Ezberden uzak bir şekilde olasılık teorisi'nin temellerini anlayın. Bol görselli ve soru çözümlü.
4.1 (11 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
44 students enrolled
Created by Aybars Tokta
Last updated 12/2019
Turkish
Current price: $12.99 Original price: $19.99 Discount: 35% off
3 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 7.5 hours on-demand video
 • 35 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Kümeler
 • Deney, Sonuç, Olay, Örneklem uzayı kavramları
 • Olasılık aksiyomları
 • Koşullu (Conditional) olasılık
 • Bağımsızlık, Ayrıklık
 • Toplam olasılık kuralı ve Bayes teoremi
 • Ağaç diyagramları, sayma metotları
 • Permutasyon ve kombinasyon ile bir olayın olasılığının hesabı
 • Bağımsız denemeli deneyler
 • Ayrık ve sürekli rassal değişkenler
 • Olasılık kütle ve yoğunluk fonksiyonu (PMF ve PDF)
 • Ayrık ve sürekli rassal değişkenlerin kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)
 • Rassal değişkenlerde beklenen değer, varyans, standart sapma kavramları
 • Rassal değişkenlerin fonksiyonları, Y=g(X) 'in PDF'ini bulmak
 • Bernoulli, Binomial, Pascal, Poisson gibi çok karşılaşılan rassal değişkenlerin dağılımlarının çıkarılışı
 • Gauss dağılımı , Q fonksiyonu, Phi fonksiyonu
 • Çoklu rassal değişkenler
Requirements
 • Fonksiyonlar
 • Temel seviyede türev, integral
Description

Merhaba,   

Ben Aybars, doktora eğitimim boyunca çalıştığım konulardan dolayı olasılıkla fazla haşır neşir olmuş biriyim. Bu kursta sizlerle olasılık teorisi hakkında bildiklerimi paylaşacağım. İster okuldaki hocanın anlatışını beğenmeyen bir lisans öğrencisi, isterseniz bilgilerini tazelemek isteyen lisansüstü öğrencisi veya mezun olun bu kursun sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anki hali 4 saat olan kursun yapımı halen devam etmektedir. Tamamlanmamış olan her bölümün yanlarında tahmini bitiş tarihlerini yazdım.

Özellikle lisans öğrencileri en çok soru çözümü istedikleri için her konudan sonra ödev ekledim. Her bir ödevin hem indirip daha sonra kendiniz de çalışabilin diye pdf formatında dökümanı ve videolu anlatımı bulunmaktadır.


Who this course is for:
 • Lisans öğrencileri
 • Lisansüstü öğrenciler
 • Mezunlar
Course content
Expand all 54 lectures 07:35:20
+ Olasılığa giriş
11 lectures 52:15
Kümeleri hatırlayalım-1
03:28

Küme teorisi ile ilgili temel bilgiler test edilir.

Kümeler-1
1 question
Kümeleri hatırlayalım-2
04:43
Sonuç (outcome) ve Örneklem uzayı (sample space)
03:31

Rassal deneylerde sonuç, örneklem uzayı kavramları hakkında öğretilenler test edilir

Deney,Sonuç, Örneklem uzayı
4 questions

Olay(Event) ile ilgili öğretilenler test edilir.

Olay
2 questions
Olasılığın aksiyomları
02:27
Bu ödevde öğrendiğiniz 3 tane olasılık aksiyomunu kullanarak bazı olasılık formüllerini türetmeniz istenmektedir.
Olasılığın aksiyomlarını kullanarak bazı önemli olasılık formullerini çıkarma
1 question
Koşullu olasılık (Conditional Probability)
05:30
Koşullu olasılık ile ilgili öğretilenler test edilir.
Koşullu olasılık
2 questions
Bağımsızlık (Independence)
08:19
Olayların bağımsız olup olmadıklarını test edeceğiniz bir ödev
Bağımsızlık
1 question
Bölüntü(Partition) ve Toplam olasılık kuralı (Law of total probability)
04:02
Bölüntü(partition) ve Toplam olasılık kuralı ile ilgili öğretilenlerin test edildiği iki sorudan oluşan bir ödev.
Bölüntü ve Toplam olasılık kuralı
1 question
Bayes Teoremi
08:31
Bayes teoremini kullanarak bulacağınız bir koşullu olasılık sorusu.
Bayes teoremi
1 question
+ Sıralı deneyler (Sequential experiments)
6 lectures 30:15
Ağaç diyagramı
06:10
Ağaç diyagramı - soru çözümü
06:53
Bu ödevde ünlü üç kapı problemini ele alacağız.
3 kapı problemi
1 question
Saymanın temel metodu
01:51

Birden fazla alt deney içeren bir rassal deneyin örneklem uzayındaki sonuç sayısını bulma ile ilgili bir test

Saymanın temel metodu
1 question
Permutasyon ve Kombinasyon
05:07
Permütasyon ve Kombinasyonla alakalı öğretilenler test edilir.
Permütasyon ve Kombinasyon
1 question
Yerine koymalı ve tekrarlayan sonuçlu deneyler
03:43
Bağımsız denemeli (Independent Trial) deneyler
06:31
Bağımsız denemeli deneyler ile ilgili iki soru
Bağımsız denemeli deneyler
1 question
+ Ayrık rassal değişkenler (Discrete random variables)
16 lectures 01:13:15
Olasılık kütle fonksiyonu (PMF)
05:17
Olasılık kütle fonksiyonunun özellikleri
02:10
Ayrık rassal değişkenlerde olasılık kütle fonksiyonu (PMF) ile ilgili bir ödev
PMF
1 question
Bernoulli rassal değişkeni
02:06
Geometrik rassal değişkeni
03:03
Binomial rassal değişkeni
04:15
Pascal rassal değişkeni
04:04
Poisson rassal değişkeni
10:32
Kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)
08:17
Kümülatif dağılım fonksiyonunu Olasılık kütle fonksiyonu (PMF) bilgisiden elde etme üzerine 2 sorulu bir ödev
CDF
1 question
Ayrık rassal değişkenin beklenen değeri (Expected Value)
01:57
Bernoulli rassal değişkeninin beklenen değeri
00:47
Geometrik rassal değişkeninin beklenen değeri
05:44
Binomial rassal değişkeninin beklenen değeri
04:40
Poisson rassal değişkeninin beklenen değeri
02:46
Ayrık rassal değişkenlerin fonksiyonları (Derived distributions)
07:45
E[g(X)]' i hesaplama ile ilgili basit bir ödev
Ayrık rassal değişkenin fonksiyonunun beklenen değeri
1 question
E[g(X)] hesaplama ile bazı beklenen değer özelliklerinin türetimi
Beklenen değer özellikleri
1 question

Beklenen değer ile ilgili öğretilenler test edilir

Beklenen değer (Expected value)
2 questions
Varyans ve standart sapma
04:11
Varyans hesaplama ile ilgili üç sorudan oluşan bir ödev.
Varyans ve standart sapma
1 question
+ Sürekli rassal değişkenler (Continuous random variables)
12 lectures 01:20:39
Sürekli rassal değişkenlere giriş
05:08
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (PDF)
06:26
PDF ile ilgili üç tane soru.
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (PDF)
1 question
Kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)
04:25
Kümülatif dağılım ile ilgili bir çalışma sorusu
CDF
1 question
Sürekli rassal değişkenlerde beklenen değer
01:48
Beklenen değer hesaplama ile ilgili iki soru.
Beklenen değer
1 question
CDF metodu ile Y=g(X) 'in PDF'ini bulma
10:48
Y=g(X) 'in PDF'ini bulma -Genel yöntem
11:04
Y=g(X)'in pdf ini bulma ile ilgili bir ödev
Y=g(X)
1 question
g(X)'in beklenen değeri, Varyans ve Standart Sapma
08:20
Üstel rassal değişkeni (Exponential distribution)
06:12
Üstel dağılım ile ilgili iki tane pratik soru
Üstel dağılım
1 question
Gauss (Normal) rassal değişkeni
08:42
Gauss dağılımında normalizasyon katsayısının çıkarılışı
06:58
Standart normal dağılımın CDF'i olan φ fonksiyonu tablosunu kullanarak olasılık hesaplama üzerine
φ fonksiyonu
1 question
φ fonksiyonunun 1'e tümleyeni: Q-fonksiyonu
01:22
Q fonksiyonu tablosunu kullanmanız gereken bir soru
Q-fonksiyonu
1 question
+ Çoklu rassal değişkenler
9 lectures 50:35
Çoklu rassal değişkenlere giriş
04:32
Birleşik kümülatif dağılım fonksiyonu (Ayrık rassal değişkenlerde)
05:00
Birleşik olasılık kütle fonksiyonu (Joint probability mass function)
11:28
Bir önceki videoda öğrendiklerinizi uygulamanız gereken bir ödev
Birleşik olasılık kütle fonksiyonu (Joint probability mass function)
1 question
Marjinal olasılık kütle fonksiyonu
03:44
Birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu
06:45
Birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu örnek soru çözümü
07:29
Birleişk olasılık fonksiyonu (Joint probabilitiy density function) ile ilgili bir soru
Birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu
1 question
Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu
03:37
birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonunundan marjinal yoğunluk fonksiyonlarını elde etme ile ilgili bir soru
Marjinal pdf
1 question
Çoklu rassal değişkenlerde bağımsızlık
01:51
Rassal değişkenlerin birbirlerinden bağımsız olup olmadığını test edeceğiniz iki sorulu bir ödev
Bağımsızlık
2 questions
Çoklu rassal değişkenlerde beklenen değer
06:09
g(X,Y) in beklenen değerini hesaplama ile ilgili iki soru
E[g(X,Y)]
1 question