NLP ile Hızlı ve Kolayca İngilizce Konuşmayı Öğren

Hızlı ve Kolay İngilizce Konuşmayı Öğren
Rating: 3.6 out of 5 (749 ratings)
34,170 students
Turkish
Hızlı ve Kolay İngilizce Konuşmak
NLP Tekniği ile Yabancı Dil Öğrenmek

Requirements

 • Temel ingilizce

Description

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Bu yöntem İngilizce öğrenme sürecine adapte edilerek NLP tekniği kullanılarak hızlı ve kolay İngilizce öğrenme seti hazırlanmıştır.

Who this course is for:

 • Mühendisler
 • Teknikerler
 • Öğrenciler
 • Hobiciler

Course content

6 sections30 lectures2h 26m total length
 • 001 Greetings (Selamlamalar)
  04:35
 • 002 Survival Expressions (Hayatı ifadeler)
  04:29
 • 003 Survival Questions (Hayati Sorular)
  07:04

Instructor

Technical School Online Technology Training Center
 • 3.9 Instructor Rating
 • 1,794 Reviews
 • 57,587 Students
 • 29 Courses

With the developing technological world and the speed of change, we must be in a state of continuous development and learning. Human life, our life span is prolonged and the professions we learn are completely destroyed or changed during this long life. In order to survive in the future, individuals must be open to continuous development and learning. With our online training sets, we aim to contribute to the creation of happy, step-by-step individuals and the cultured, environmentally conscious and knowledgeable communities of these individuals.
Yours truly.

Gelişen teknoloji ve değişim hızı ile birlikte sürekli gelişim ve öğrenme halindeyiz. İnsan ömrü, yaşam sürelerimiz uzuyor ve öğrendiğimiz meslekler bu uzun yaşam sürecinde tamamen yok oluyor ya da değişime uğruyor. Gelecekte ayakta kalabilmek için bireyler sürekli gelişime ve öğrenmeye açık olmalıdır. Online eğitim setlerimiz ile mutlu, ayakları yere basan bireyler ve bu bireylerin oluşturduğu kültürlü, çevreye duyarlı ve bilgili toplumlar oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Saygılarımla.