NHM - DHIS Training

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम, ई-प्रशिक्षण !
Rating: 4.0 out of 5 (3 ratings)
455 students
NHM - DHIS Training
Rating: 4.0 out of 5 (3 ratings)
456 students
To feed the information at appropriate tab under appropriate heading on DHIS Portal

Requirements

 • The field level information to feed on the DHIS Portal.
 • The basic initial functions for accessing the portal like , basic computer skills and the use of internet
 • The preliminary terms used as tab headings of the portal.
Description

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम, ई-प्रशिक्षण !

DHIS  पोर्टल चा वापर आपण आपल्या कामकाजाची माहिती भरण्यासाठी करतो त्यासाठी दर वर्षी जिल्हा स्तरावर पारशिक्षण आयोजित जाते. २०१७ पासून मात्र आपण यासाठी ई प्रशिक्षणाचा वापर करतो आहोत. या उपक्रमाचं श्रेय, अर्थातच तुमच्यावर अवलंबून आहे. 
DHIS पोर्टल हा माहितीचा एक प्रचंड मोठा साठा आहे. या माहितीचा परस्पर संबंध सुद्धा साधता येतो. याचा उपयोग, आरोग्य विषयक वस्तुस्थिती समजण्यासाठी तर होतोच पण त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी निर्णय घेणेसुद्धा सोप्पे होते. 
या ई प्रशिक्षणामुळे क्लासरूम ट्रेनिंग वरती होणारा दर वर्षीचा खर्च तर वाचेलच पण तुमचा वेळ, दगदग आणि ताण यामध्येही फरक पडेल.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून, बसल्या जागी, जेव्हा वेळ असेल तेव्हा आणि पुन्हा पुन्हा बघता येतील अशी हे ई प्रशिक्षण आहे. यामध्ये विषयानुसार ई ट्युटोरिअल्स बनवलेली आहेत. तुमच्या संबंधीचे ई ट्युटोरिअल तुम्ही बघा. सगळे ई ट्युटोरिअल्स सगळ्यांना बघण्याची गरज नाही. तुमच्या कामाशी संबंधित असलेले ई ट्युटोरिअल पाहून झाल्यावर काही प्रश्न असतील तर Q & A या भागात तुम्ही ते आम्हाला विचारू शकता. आमचे तज्ञ तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे तिथेच देतील. तुम्हाला तुम्ही पाहिलेले ई ट्युटोरिअल पुरेसे समजले आहे का हे तुम्ही शकता. यासाठी एक छोटी प्रश्नावली तुम्ही ऑनलाईनच भरायची आहे. प्रत्येक ई ट्युटोरिअल जवळ त्याच्याशी संबंधित असलेल्या प्रश्नावलीची लिंक दिलेली आहे. 
चला तर मग, आपण सारे मिळून हा प्रयोग यशस्वी करूयात !


Who this course is for:
 • The contractual National Health Mission employees at field level
 • Field level staff of State Health Department
 • Block level and District Level supervisory health officers
Course content
5 sections • 24 lectures • 1h 46m total length
 • Introduction of DHIS portal E-Taining by National Health Mission
  05:00
 • Level SC - Human Resources
  05:12
 • Level SC - Monthly MIES Dataset
  11:30
 • Level SC - Line Listing Deaths
  03:48
 • Level SC - Line Listing Maternal Deaths
  03:48
 • Level PHC - Monthly HR Dataset
  05:14
 • Level PHC - Line Listing Deaths
  03:36
 • Level PHC - Line Listing Maternal Deaths
  03:20
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 2 General information for the Subcenter
  05:16
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 3 IPD and IPD Outcome
  04:11
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 4 OPD and OPD Outcome
  04:55
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 5 Major and Minor Operations for DH
  04:34
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 6 Lab and Radiology
  05:00
 • Level SDH/RH/DH/WD - Part 8 Mortality
  04:25
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 9 Dental Services
  03:25
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 10 PLA Monthly Dataset
  04:05
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 11 Outsourcing of Services
  04:16
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 13 TCU Dataset
  03:53
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 14 Ayush and Adolescent Services
  04:49
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 15 Equipments
  03:30
 • Level SDH/RH/DH/WH - Part 17 Blindness Program
  04:29
 • Level SDH/RH/DH/WH - Line Listing Deaths
  03:41
 • Level SDH/RH/DH/WH - Line Listing Maternal Deaths
  03:31
 • Validation
  01:07

Instructor
NHM DHIS Portal Training Instructor
NHM Amravati
 • 4.0 Instructor Rating
 • 3 Reviews
 • 456 Students
 • 1 Course

The National Rural Health Mission (NHM) was launched in April 2005.  Our mission is to improve health status and quality of life of rural population with unequivocal and explicit emphasis on sustainable development measure.

The National Health Mission (NHM) envisages achievement of universal access to equitable, affordable & quality healthcare services that are accountable and responsive to people's needs.

NHM Amravati is working on Amravati district level.