Udemy

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Kişi ve Kurumlar İçin KVKK ve Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi
Last updated 1/2023
Turkish