MVC Eğitim Videosu Serisi
4.5 (103 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
3,485 students enrolled

MVC Eğitim Videosu Serisi

Entity Framework,HTML,JavaScript,Jquery kullanarak uygulamalı ASP.NET MVC (Model-View-Controller) örnekleri yapıyoruz.
4.5 (103 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
3,485 students enrolled
Created by Alper ÇELİK
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $86.99 Original price: $144.99 Discount: 40% off
2 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 23.5 hours on-demand video
 • 1 article
 • 36 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • MVC (Model-View-Controller) yapısına hakim olacaksınız
 • Entity Framework ile MVC uygulaması yapabilir hale geleceksiniz
Course content
Expand all 103 lectures 23:15:42
+ MVC Eğitimi
98 lectures 15:43:51
Controllers
10:58
Views
08:48
ViewData&ViewBag Kavramları
04:24
Models
10:38
Entity Framework ile Veritabanı Bağlantısı
09:46
Html Helper Kullanarak Hyperlink Üretme
09:36
Birden Fazla Tablo ile Çalışmak
19:49
Business Object Kullanımı
15:49
Veri Kayıt Etmek İçin View Oluşturma
08:33
FormCollection Kullanımı
10:15
Controller Action Metoduna Parametre Geçme
04:44
UpdateModel Fonksiyonu
06:11
UpdateModel ve TryUpdateModel Arasındaki Farklar
12:25
Model Güncelleme
07:16
Veri Güncelleme
07:29
İstenmeyen Güncellemeler
09:46
İstenmeyen Güncellemelerden Korunma
08:21
Bind Attribute Kullanarak Model Binding İşlemleri
06:17
Including ve Excluding Özelliklerini Interface Kullanarak Gerçekleştirme
04:36
GET Request Kullanarak Veritabanı Kayıtlarını Silmek Niçin Kötüdür
03:19
POST Request Kullanarak Veritabanı Kayıtlarını Silme
08:26
Entity Framework Kullanarak Insert Update Delete İşlemleri
10:18
Otomatik Üretilen Index View'i Yapılandırma
06:08
Otomatik Üretilen Create View'i Yapılandırma
07:33
Otomatik Üretilen Edit View'i Yapılandırma
11:57
Data Transfer Nesnesinin Kullanımı
07:20
View Engine'ler
07:49
Controller&View Eşleşmesi
12:08
HTML Helper'ları
12:19
HTML Helper Kullanarak Dropdownlist Oluşturma
08:10
Dropdownlist Seçenekleri Yüklenirken Maddeleri Düzenleme
04:51
TextBox&TextBoxFor ile DropDownList&DropDownListFor Arasındaki Farklar
10:23
RadioButtonList Kontrol'ü Üretme
11:55
CheckBoxList Kontrol'ü
14:04
ListBox Kontrol'ü
12:09
DisplayName, DisplayFormat, ScaffoldColumn Attribute'ları
17:06
DataType, DisplayColumn Attribute'ları
10:13
HiddenInput ve ReadOnly Attribute'ları
10:15
Display ve Edit Template Helper'ları
06:04
Display ve Edit Template'leri Özelleştirme
10:53
Özelleşmiş Template Helper'dan Model Metadata'ya Erişim
07:12
Resim Gösterme
06:35
Özelleşmiş Html Helper'lar
06:49
Html Encoding
08:08
View'deki Hataları Compile Time Esnasında Belirleme
05:04
View İçerisinde Güçlü-Tip Kullanmanın Avantajları
10:37
Partial View'ler
09:21
Html.Partial ve Html.RenderPartial Arasındaki Farklar
02:09
T4 Template
04:58
Cross Site Scripting Attack (XSS)
13:03
XSS'den Korunma Yöntemleri
09:04
Razor View Yazım Şekli
08:36
Razor View Yazım Şekli (Devam..)
09:34
Layout View
16:42
ViewStart
15:40
Named Sections
07:59
Arama (Search) İşlevi
19:53
Sayfalama (Paging)
14:10
Sıralama (Sorting)
12:55
Çoklu Satır Silme
16:24
Check & Uncheck (Jquery ile)
18:41
Action Selectors
12:47
NonAction Attribute
02:25
Action Filters
01:49
Action Filter'lara Yetki Verme
04:17
ChildActionOnly Attribute
09:21
HandleError Attribute
11:05
OutputCache Attribute
11:39
CacheProfiles
14:50
RequireHttps Attribute
04:46
ValidateInput Attribute
06:36
Özelleşmiş Action Filter'lar
20:42
ActionResult Tipleri
05:34
Area Kavramı
18:45
StringLength Attribute
11:35
Range Attribute
08:50
Özelleşmiş Validasyon Attribute'u Oluşturma
10:15
RegularExpression Attribute
06:10
Compare Attribute
08:14
Client-Side Validasyonu Aktifleştirme
07:02
ValidationSummary
09:23
Obtrusive & Unobtrusive JavaScript Kavramı
11:01
Unobtrusive Validasyon
04:33
Remote Attribute
13:22
Remote Validation (Javascript Disabled Olduğunda)
06:01
Özelleşmiş Remote Attribute Oluşturma
14:47
Ajax Kullanımı
14:44
Ajax Nedir ? Neden Kullanmalıyız ?
07:01
LoadingElementId Kullanarak Görsel Geri Bildirim Sağlama
06:30
OnBegin, OnComplete, OnSuccess ve OnFailure Property’leri
11:26
LoadingElementDuration Property’si
04:05
Otomatik Tamamlama Özelliği
19:41
JavaScript Kodlarını Sıkıştırma
14:11
CDN (Content Delivery Network) Kullanmanın Avantajları
04:59
CDN Çökerse Ne Olur ?
06:02
+ UYGULAMA - GELİŞTİRME
4 lectures 07:31:17
Blog Uygulaması
02:41:30
Online Alışveriş Uygulaması_1
02:00:13
Online Alışveriş Uygulaması_2 (Devamı..)
02:45:33
Bonus
04:01
Requirements
 • Visual Studio 2017 sürümü
 • Entity Framework Bilgisi
 • OOP Mantığı
 • Temel düzeyde HTML bilgisi
 • ASP Net WebForm ViewState bilgisi (zorunlu değil)
Description

MVC Nedir ?

MVC (Model-View-Controller), yazdığımız uygulamanın iş mantığı ile (business logic) kullanıcı arayüzünü birbirinden ayrıştıran, uygulamanın farklı amaçlara hizmet eden kısımlarının birbirine girmesini engelleyen yazılım mimarisidir. Kodun farklı amaçlara hizmet eden yapılarını birbirinden ayırarak, kodu daha rahat geliştirilebilir ve test edilebilir hale getirmiş oluyoruz.

Neden ASP.NET MVC Tercih Etmeliyim?

MVC ile istemci’nin isteğine karşılık üretilen çıktı üzerinde çok büyük kontrol imkanı vardır. Bu sayede her alanına müdahele edebildiğimiz ve isteğe en uygun çıktının üretilebilmesi sağlanmıştır.

MVC ile tekrar kullanılabilir (reusable) kod üretmek mümkündür. MVC’nin katmanları birbirinden ayrıldığı için her bir katmanın başka projelerde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

MVC ile istemci’nin istek göndereceği adresler üzerinde çok büyük kontrol imkanı vardır. Bu sayede adres’in içerik ile tam bir ilişki içerisinde olması sağlanmıştır. Arama motorları için adres-içerik ilişkisi önemli olduğu için uygulamanın bulunabilirliğine katkısı yüksektir.

MVC ile test edilebilir uygulamalar geliştirme çok kolaylaşmıştır. Katmanların birbirinden ayrı olması ve Test Driven Development yapmayı kolaylaştırıcı mimarisi sayesinde test edilebilir uygulama geliştirilebilmesi sağlanmıştır.

Bu Eğitime Kimler Katılabilir ?

Programlama dilleri ile ilgilenen ve web tabanlı projeler geliştirmek isteyen programcılar katılabilir.


 

Who this course is for:
 • Web tabanlı projeler gerçekleştirenler katılabilir.