Advocacy pentru Biblioteci și Instituții Publice

E biblioteca mea!
Free tutorial
Rating: 3.9 out of 5 (29 ratings)
397 students
1hr of on-demand video
Romanian
Romanian, Russian

Ce este advocacy și la ce-ți folosește în activitatea ta profesională sau în calitate de membru al comunității;
Cum să identifici cauzele ce merită susținute prin advocacy;
Cum să inițiezi, să dezvolți și să ai succes cu o campanie de advocacy;
Dezvoltarea corectă a elementelor constitutive ale campaniei;
Cultivarea parteneriatelor pentru reușita campaniei de advocacy;
Strategii de influențare pozitivă a publicului-țintă;
Monitorizarea și evaluarea campaniilor de advocacy, precum și asigurarea durabilității rezultatelor obținute;
Dezvoltarea unui plan funcțional pentru realizarea unei campanii de advocacy;

Requirements

  • Cunoștințe generale minimale din domeniul biblioteconomiei și al sistemului bibliotecilor;

Description

Bun venit la cursul online: "Advocacy pentru biblioteci și instituții publice"!

Cursul se adresează în mod special bibliotecarilor, instituțiilor de cultură și partenerilor acestora,  funcționarilor din instituții publice și private, precum și oricui aspiră la asumarea unui rol eficient în mobilizarea membrilor comunității pentru valorificarea eficientă a oportunităților de dezvoltare a acesteia.

În mod special bibliotecarii pot găsi în acest curs instrumentele necesare pentru influențarea administrației locale sau altor potențiali susținători din comunitate în procesul de luare a deciziilor de modernizare a bibliotecilor și accesului cetățenilor la informații și servicii de interes.

Cursul îți propune o varietate de resurse: materiale video, exemple, interviuri, materiale scrise, teste online, teme pentru acasă și resurse suplimentare.

Astfel, cursul are și un caracter practic - exemplele, temele pentru acasă și resursele suplimentare incluse le poți utiliza pentru realizarea unor campanii de advocacy în favoarea cetățenilor din comunitate, a bibliotecii locale sau a instituțiilor de cultură, a instituțiilor publice.

Cursul a fost dezvoltat de către Programul Novateca în cooperare cu traineri bibliotecari din biblioteci publice din Republica Moldova. Programul Novateca a fost finanțat de Fundația Bill and Melinda Gates în cooperare cu USAID, propunându-și să faciliteze modernizarea sistemului de biblioteci publice din Republica Moldova prin investiții în tehnologie, formare pentru bibliotecari, dezvoltarea de noi servicii, parteneriate și advocacy. Pozițiile reflectate în acest curs nu reprezintă opinia IREX, USAID sau a finanțatorului programului.

Cursul este administrat de către Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB).


Добро пожаловать на онлайн-курс: «Адвокаси для библиотек и общественных организаций»!

Курс предназначен специально для библиотекарей, культурных учреждений и их партнёров, должностных лиц из государственных и частных учреждений, а также для тех, кто стремится взять на себя эффективную роль в мобилизации членов сообщества для эффективного использования возможностей его развития.

Особенно библиотекари могут найти в этом курсе инструменты, необходимые для оказания влияния на местные органы или на других потенциальных сторонников сообщества в процессе принятия решений по модернизации библиотек и доступу граждан к информации и услугам, представляющим интерес.

Курс предлагает вам множество ресурсов: видеоматериалы, примеры, интервью, письменные материалы, онлайн-тесты, домашние задания и дополнительные ресурсы.

Таким образом, курс имеет и практический характер - примеры, домашние задания и дополнительные ресурсы, которые вы можете использовать для проведения кампаний адвокаси для граждан сообщества, местной библиотеки или культурных учреждений, государственных учреждений.

Who this course is for:

  • Bibliotecari din biblioteci publice sau private;
  • Angajați sau voluntari din instituții și organizații de cultură;

Instructor

Centrul National de Excelenta Profesionala pentru Bibliotecari
  • 3.9 Instructor Rating
  • 29 Reviews
  • 397 Students
  • 1 Course

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) a fost constituit la 28 martie, 2014 în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundaţiei IREX Programul Novateca împreună cu Asociația Bibliotecarilor din RM. CNEPB este un proiect național care implică și antrenează bibliotecarii din toate rețelele în acțiuni de instruire. Misiunea CNEPB vizează inițierea, dezvoltarea și împărtășirea oportunităților sporite de formare profesională pentru sistemul național de biblioteci și comunitate, livrând cunoștințe și competențe performante, prin conjugarea tradițiilor și inovațiilor biblioteconomice. Actualmente, CNEPB este instituția lider de excelență pentru rețeaua națională de biblioteci, centre regionale de excelență cu un management de calitate instituționalizat, axat pe diseminarea tendințelor în biblioteconomie prin oferte educaționale bazate pe inovații necesare comunității și dezvoltării profesionale a bibliotecarilor.

Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu  susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se bucură de acces gratuit la tehnologii moderne și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii  nevoilor moderne de informare.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 19,000+ courses