Мікроекономіка: початковий рівень
5.0 (61 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
140 students enrolled

Мікроекономіка: початковий рівень

Основи Мікроекономіки для студентів та підприємців
5.0 (61 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
140 students enrolled
Last updated 12/2017
Ukrainian
Current price: $34.99 Original price: $49.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Виявляти потреби споживачів продукції і послуг та враховувати їх при визначенні поведінки виробника на ринку
 • Аналізувати структуру витрат виробництва продукції і послуг та визначати беззбиткові обсяги випуску
 • Встановлювати ціну на продукцію за методом "витрати +"
 • Розуміти механізм встановлення ринкової рівноваги, що узгоджує інтерести виробників і споживачів продукції або послуг на ринку
 • Оптимізувати поведінку споживачів за критерієм максимізації корисності
 • Визначати поведінку фірми за різних типів ринкових структур (від чистої монополії - до досконалої конкуренції)
 • Оптимізувати поведінку виробників за критерієм максимізації прибутку
 • Розуміти принципи поведінки фірм на ринках продуктів та ресурсів
 • Набудуть навичок прийняття інвестиційних рішень
 • Сформують уявлення про становлення загальної рівноваги в економічній системі
Requirements
 • Не потребує специфічних знань
Description

Курс призначений для формування розуміння та опанування теоретичних положень поведінки окремих економічних суб'єктів (індивідів, домогосподарств, фірм та їх об'єднань) у ринковій економіці.

Ви познайомитесь з основними принципами прийняття та механізмами реалізації економічних рішень двома ключовими гравцями ринку – споживачем (покупцем) та виробником (продавцем).

За результатами курсу ви тримаєте початкові практичні навички мікроекономічного аналізу.

У КУРСІ ЙДЕТЬСЯ ПРО:

 • принципи та механізм функціонування ринку через пояснення законів формування та взаємодії попиту і пропозиції;
 • основи теорії поведінки споживача та прийняття ним рішення щодо споживання благ (товарів і послуг) за принципом максимізації корисності;
 • мікроекономічну модель фірми як виробничої функції;
 • вибір фірмою оптимальної комбінації виробничих ресурсів задля забезпечення випуску продукції;
 • механізм максимізації фірмою свого прибутку за умов різних структур ринку продукту – від досконалої конкуренції до чистої монополії;
 • оптимальні рішення фірми на ринку ресурсів (капіталу, праці, природних ресурсів).

«СМАКОЛИКИ» КУРСУ:

 • максимум графічних ілюстрацій у поясненні механізмів поведінки економічних суб’єктів (фірм, домогосподарств, окремих індивідів);
 • динамічна візуалізація змін у параметрах поведінки мікросистем («рухливі графіки»);
 • приклади розв’язання типових практичних завдань з мікроекономіки з детальним поясненням.

ЗМІСТ КУРСУ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИХ ВИ НАБУДЕТЕ:

Ви зможете швидко та у пізнавальній формі познайомитись з ключовими положеннями мікроекономіки та переконатися, що набувши знань про базові принципи прийняття та реалізації економічних рішень , можна краще розуміти сутність ринкових процесів.

Ви навчитеся визначати оптимальні параметри діяльності мікросистеми за критерієм максимізації її кінцевого результату (для споживача – корисності від споживання благ, для фірми – прибутку). Також дізнаєтеся про то те, які чинники впливають на оптимальний вибір мікросистем.

Ви переконаєтеся, що мікроекономічний аналіз – це корисний інструментарій дослідження ринкових процесів, який доступний навіть для початківців!

Ви отримаєте вичерпну інформацію про те, як діють економічні суб’єкти на ринках продуктів та ресурсів, а також отримаєте практичні поради щодо розв’язання типових задач у поясненні поведінки мікросистем.

Цей курс призначений для тих, хто хоче отримати базову теоретичну підготовку для подальшого фахового опанування бізнес-дисциплін (маркетингу, бюджетування, інвестування, стратегічного менеджменту та ін.).

Курс допоможе вам відкрити нові горизонти у пізнанні економіки!

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Курс буде корисний для:

 • старшокласників, які вивчають основи економічних знань;
 • студентів університетів економічного профілю, які опановують дисципліни «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Економікс»;
 • учителів середньої школи та викладачів коледжів, які викладають економічні дисципліни;
 • викладачів вищої школи, які спеціалізуються на відповідних навчальних дисциплінах та реалізують модель змішаного навчання;
 • бізнес-тренерів, фасилітаторів, коучів, які займаються перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців економічного профілю;
 • викладачів позашкільних закладів, які прагнуть до розширення економічної компетентності своїх випускників та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • бізнесменів-практиків, які не мають фахової економічної освіти, але цікавляться теоретичними основами функціонування ринку!
Who this course is for:
 • Студенти перших курсів економічних спеціальностей
 • Учні старших класів, які цікавляться основами економічних знань
 • Підприємці, які не мають профільної економічної освіти
Course content
Expand all 93 lectures 07:50:33
+ Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції
8 lectures 33:08
Ринковий попит: поняття та формування
06:30
Чинники (детермінанти) попиту
04:49
Еластичність попиту
12:31
Ринкова пропозиція товарів
02:00
Чинники зміни пропозиції та їх аналіз
02:45
Еластичність пропозиції
01:32
+ Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції
5 lectures 20:21
Поняття та моделі ринкової рівноваги
09:05
Зміна ринкової рівноваги
03:41
Можливі наслідки державного втручання у формування ринкової рівноваги
04:51
+ Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача
5 lectures 24:35
Корисність в економічній теорії і проблема її виміру
05:51
Закон спадної граничної корисності блага
05:10
Рівновага споживача з позицій кардиналістського підходу
10:45
+ Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача
6 lectures 21:38
Вибір споживача з позицій ординалістського підходу
03:48
Криві байдужості та їх властивості
10:51
Бюджетна лінія
02:37
Оптимум споживача в ординалістській теорії
02:08
+ Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства
5 lectures 13:19
Підприємство як виробничо-ринкова система
02:13
Підприємство як центр прийняття рішень
02:52
Найважливіші параметри підприємства як мікроекономічної моделі
05:59
+ Тема 8. Варіації факторів виробництва (виробнича функція)
5 lectures 27:16
Поняття виробничої функції
06:24
Виробнича функція короткого періоду (однофакторна варіація)
09:19
Виробнича функція довгого періоду (двофакторна варіація)
08:39
+ Тема 9. Витрати виробицтва
6 lectures 33:32
Економічна природа витрат виробництва
03:02
Витрати короткого періоду
13:02
Витрати довгого періоду
08:28
Оптимум фірми у довгому періоді
06:14
+ Тема 10. Теорія ринкових структур: модель досконалої конкуренції
7 lectures 49:02
Вступ до теорії ринкових структур
07:15
Характерні риси ринку досконалої конкуренції
03:30
Поведінка підприємства в короткому періоді
14:56

Практичне завдання (задача) "Моделювання поведінки підприємства на ринку досконалої конкуренції" (з розв'язанням)

Практичне завдання 10.1
15:24