Udemy

Matematyka podstawy

zbiory, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, ciągi, funkcje, kombinatoryka i statystyka
Last updated 5/2024
Polish