Udemy

Matematyka podstawy

zbiory, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, ciągi, funkcje, kombinatoryka i statystyka
Last updated 3/2023
Polish