Lập trình iOS với SwiftUI
5.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1 student enrolled

Lập trình iOS với SwiftUI

Từ cơ bản đến chuyên nghiệp
5.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1 student enrolled
Created by My Vo
Last updated 4/2020
Vietnamese
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 5 hours on-demand video
 • 45 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Fundamentals of the SwiftUI
 • Master iOS App Development with SwiftUI
 • Build iOS Apps using SwiftUI framework
Course content
Expand all 50 lectures 05:13:15
+ Kiến thức nền tảng về SwiftUI
17 lectures 01:53:41
Text
07:03
Button
06:21
Alertview
07:39
Stack
05:23
VStack
06:16
HStack
09:23
ZStack
05:23
Spacer
04:49
Tìm hiều về @State
07:30
TextField
05:39
Stepper
03:58
Tìm hiểu về Binding
05:31
Chuyển View trong SwiftUI
06:39
Truyền dữ liệu giữa các View phần 1
12:14
Truyền dữ liệu giữa các View phần 2
08:43
+ SwiftUI và UIKit
3 lectures 28:39
Tích hợp SwiftUI vào UIKit
07:37
Truyền dữ liệu từ UIKit sang SwiftUI
14:09
Tích hợp UIKit vào SwiftUI
06:53
+ Viết ứng dụng Calculator
3 lectures 31:18
Thực hành làm ứng dụng Cộng Hai Số
09:02
Làm ứng dụng Calculator phần 01
12:03
Làm ứng dụng Calculator phần 02
10:13
+ Viết ứng dụng hiển thị Món Ăn
7 lectures 28:14
Tìm hiểu về List
03:21
Navigation Link
04:49
Food Model
01:14
List Food
04:53
Row Food
06:28
Food Detail
04:24
Navigation Food
03:05
+ Animation
4 lectures 18:36
Intro Animation
05:37
Spring Animation
04:51
Tạo Animation Notification
04:37
Hover Effect
03:31
+ Transforming views
3 lectures 16:56
Rotate
07:09
Scale
04:01
Mask
05:46
+ Drawing
2 lectures 14:48
Shape
05:22
Path
09:26
+ Nâng cao
9 lectures 56:09
FaceID - Touch ID
07:59
Filter List
07:56
HorizontalList
03:41
Sử dụng SearchBar
08:32
Intro Form
01:40
Sử dụng Form
11:34
Image From URL
09:26
LayoutPriority
01:35
Sử dụng Package
03:46
Requirements
 • Knowledge of Swift programming language
 • MacOS Catalina is recommended
 • Xcode 11
Description

- Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức lập trình iOS mới nhất của Apple đó là SwiftUI. SwiftUI là một framework được Apple giới thiệu tại WWDC 2019, SwiftUI giúp chúng ta xây dựng App một cách đơn giản hơn. Với SwiftUI bạn chỉ cần viết một lần là có thể build cho iOS, MacOS, TvOS và cả WatchOS. Bạn có thể sử dụng SwiftUI và UIKit trong cùng một project, chúng ta sẽ viết code ít hơn và tạo ra những App tốt hơn.
- Khoá học cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất của lập trình iOS với SwiftUI. Các bài giảng được trình bày một cách cô đọng từng vấn đề, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian để nghiên cứu kiến thức lập trình mới của Apple và ứng dụng nhanh chóng vào dự án của mình.
- Tiếp nối thành công của bộ video lập trình iOS với UIlKit, chúng tôi trân trọng những phản hồi của các bạn và luôn nỗi lực để tạo ra những khoá học lập trình iOS tốt hơn.
- Bạn sẽ là 1 trong số những người tiên phong về SwiftUI tại Việt Nam và sẽ mở ra các cơ hội làm việc mới trong lĩnh vực phát triển App cho Apple với công nghệ mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Who this course is for:
 • Swift developers want to learn SwiftUI
 • Beginner iOS developers