การปรับแต่ง Landing Page ด้วย Bootstrap Template

Course เรียนนี้จะนำท่านไปสู่การเรียนรู้ในการปรับแต่ง Landing Page โดยใช้งาน Bootstrap Template
Rating: 3.7 out of 5 (5 ratings)
257 students
การปรับแต่ง Landing Page ด้วย Bootstrap Template
Rating: 3.7 out of 5 (5 ratings)
257 students
การปรับแต่ง Landing Page แบบ Bootstrap จาก Template ที่ใช้เป็นแบบฝึกหัด

Requirements

 • รู้จัก ภาษา html ในระดับต้น แต่ถ้าไม่รู้จักในช่วงแรกๆ ท่านต้องสังเกตให้มากกว่าปกติเพื่อแยกองค์ประกอบของภาษา html ให้ออกว่าส่วนไหนเป็น <tag> ส่วนไหนใช้เพื่อแสดงผล
Description

Landing Page ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินงานด้าน Digital Marketing เพื่อช่วยให้ตราสินค้า หรือ Brand สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์จนนำไปสู่ Call to Action สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อไป

ใน Course เรียนนี้ท่านจะได้เรียนรู้ในการปรับแต่ง Landing Page โดยใช้งาน Bootstrap Template ซึ่งท่านควรมีความรู้เบื้องต้นในการเขียนโค๊ด html มาบ้างเพื่อจะได้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของ tag ในภาษา html เพื่อให้สามารถแก้ไข Landing Page ได้ แต่หากท่านไม่เคยรู้จักภาษา html มาก่อน นั่นก็อาจจะไม่ใช่ปัญหามากนัก เพราะภาษา html เป็นภาษาที่อยู่ในรูปของ tag ที่ใช้เพื่อการแสดงผลและดูเข้าใจได้ไม่ยากเหมือนภาษาอื่นที่มีคำสั่งในการดำเนินงานค่อนข้างมาก แต่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยอาจต้องใช้การสังเกตที่มากหน่อยในตอนเริ่มต้น

ท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับภาษา html ในครั้งแรก แต่ถ้าได้ดูผ่านตาบ่อยๆ ก็จะจับจุดได้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนของ Tag ที่ใช้บอกข้อมูลแก่ Web Browser ส่วนไหนเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผล เนื่องจาก Course เรียนนี้พยายามทำให้ง่ายและอธิบายโดยละเอียดพอสมควรเพื่อให้ท่านสามารถแก้ไข Landing Page ได้ด้วยตนเอง

Who this course is for:
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองไปสู่ Front-end Developer
 • ผู้ที่สนใจจะทำเว็บไซต์โดยทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจในการจัดทำ Landing Page
Curriculum
1 section • 14 lectures • 2h 2m total length
 • Landing Page คืออะไร
 • Landing Page ทำงานอย่างไร
 • เริ่มต้นใช้งาน Landing Page
 • ไฟล์แบบฝึกหัด
 • การใช้งาน Brackets เพื่อแก้ไข Landing Page
 • การแก้ไข Menu
 • การแก้ไข Slide Show
 • การแก้ไขในตำแหน่ง Hero Boxes
 • การแก้ไขในตำแหน่ง Online Course
 • แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ About Me
 • การแก้ไขในส่วน Customer Reach
 • การแก้ไขในส่วน Audience Feedback
 • การแก้ไขในส่วนที่สร้างไฟล์ให้กับลูกค้าได้ Download
 • การแก้ไขในส่วนสุดท้าย หรือ Footer

Instructor
Ph.D. in Information Technology
Rath Jairak
 • 4.0 Instructor Rating
 • 38 Reviews
 • 1,231 Students
 • 5 Courses

Rath Jairak, Ph.D. in Information Technology

Chiang Mai Rajabhat University

Department of Business Computer

202 Changpuag Road

Muang, Chiang Mai, 50300 Thailand


Education

Nov 2009 – May 2015

Sripatum University

Ph.D., Information Technology, Thailand

May 2003 – May 2005

Chiang Mai University

M.S., Information Technology and Management, Thailand

May 1996 – May 1999

Chulalongkorn University

B.Sc., Photographic Science and Printing Technology

Bangkok, Thailand


Awards & Grants

Nov 2016

Award: Best Paper at the 6 th international business management research conference

Nov 2011

Award: Best Paper at the international conference on informatics engineering and information science