Programowanie w JavaScript
4.7 (2,966 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
7,767 students enrolled

Programowanie w JavaScript

Od podstaw do programowania zorientowanego obiektowo
4.7 (2,966 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
7,767 students enrolled
Last updated 7/2020
Polish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 37 hours on-demand video
 • 94 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Znajomość JavaScript w wersji ES5 i ES6
 • Umiejętność programowania proceduralnego w JavaScript
 • Znajomość podstaw programowania zorientowanego obiektowo (object-oriented programming)
 • Czerpanie przyjemności i satysfakcji z programowania :)
Course content
Expand all 121 lectures 36:58:29
+ Wstęp
11 lectures 01:49:22
Aktualizacja 2020
01:13
Przygotowanie środowiska pracy - edytor kodu Visual Studio Code, rozszerzenia
18:06
Konfiguracja Visual Studio Code do pracy w JS - formatowanie kodu
16:29
Korzystanie z konsoli w przeglądarce
11:57
+ Teoria JavaScript
28 lectures 14:56:24
Wstęp: dodawanie pliku JS do HTML, instrukcje, komentarze, podstawy składni JS
23:39
Typy danych – proste i typ referencyjny (obiekt)
32:43
Zmienne - definicja, deklaracja, przypisanie wartości, const, let i var
52:43
Operatory - czym są i jak działają. Operatory algorytmiczne i logiczne.
47:55
Literały oraz właściwości i metody typów prostych
28:17
Vademecum o typie number
49:01
Vademecum o typie string
34:39
Vademecum o typie boolean
24:13
Instrukcja warunkowa - cz. 1: if
31:27
Instrukcja warunkowa - cz. 2: switch i operator warunkowy (trójargumentowy)
21:17
Wprowadzenie do tablic
44:05
Metody wykonywane na tablicach - cz. 1: push, unshift, pop, shift, concat
22:39
Metody na tablicach cz. 2: slice, splice, sort, indexOf, includes, join, reverse
44:45
Pętle - cz. 1: for, while i do... while
29:48
Pętle - cz. 2: pętla w pętli, pętla na tablicy i pętla for... of (ES6)
39:01
Funkcje - cz. 1: definicja, tworzenie, wywoływanie, zwracanie wartości z funkcji
50:32
Funkcje - cz. 2: wartości domyślne w funkcji, callback, obiekt arguments
43:03
Funkcje - cz. 3: operator res i różnice między metodami a funkcjami
30:22
Hoisting
15:25
Zakres (scope) - cz. 1: wprowadzenie, zakres globalny
13:07
Zakres (scope) - cz. 2: zakres lokalny (funkcja)
30:30
Zakres (scope) - cz. 3: zakres lokalny (blok)
32:43
Wprowadzenie do obiektów w JavaScript
27:44
Literał szablonu (template string)
17:48
Document Object Model (DOM) - cz. 1: pobieranie elementów
38:50
DOM - cz. 2: modyfikacja elementów
26:23
DOM - cz. 3: zdarzenia i akcje; nasłuchiwanie
25:52
Obiekt window i obiekt document
17:53
+ Projekt 1: Dodawanie elementów po kliknięciu
3 lectures 01:12:45
Zadanie 1a: ponumerowane kwadraty dodawane po kliknięciu przycisku
37:11
Zadanie 1b: kwadraty dodawane po kliknięciu przycisku - co piąty div okręgiem
22:56
Zadanie 2 - dla Ciebie: dodawanie elementów listy przyciskiem
12:38
+ Projekt 2: zmiana wielkości elementu przy skrolowaniu strony
2 lectures 50:49
Zadanie 1: kwadrat zmieniający rozmiar przy skrolowaniu strony
33:42
Zadanie 2 - dla Ciebie: pasek zmieniający grubość i kolor przy skrolowaniu
17:07
+ Projekt 3: Trening pętli for i metody forEach
4 lectures 52:54
Zadanie 1: pojawienie się elementu i powiększanie go przez kliknięcie przycisku
06:22
Zadanie 1 - rozwiązanie
25:22
Zadanie 2: tworzenie listy i dodawanie kolejnych elementów przez kliknięcie
05:38
Zadanie 2 - rozwiązanie
15:32
+ Projekt 4: Wykrywanie i obsługa eventów
8 lectures 01:42:11
Zadanie 1a: wykrycie i wyświetlenie pozycji myszki
16:19
Zadanie 1b: zmiana koloru tła przy ruchu myszką
08:19
Zadanie 1c: optymalizacja projektu
12:14
Zadanie 2 - dla Ciebie: zmiana koloru tła przy kliknięciu zależnie od pozycji
03:16
Zadanie 2 - rozwiązanie
14:29
Zadanie 3: łapanie i upuszczanie kwadratu ze zmianą jego koloru
20:00
Zadanie 4 - dla Ciebie: rozjaśnianie i przyciemnianie tła przy pomocy klawiszy
10:37
Zadanie 4 - rozwiązanie
16:57
+ Projekt 5: Password - Message
7 lectures 01:00:45
Zadanie 1 - Podaj hasło odkryj wiadomość - wersja 1
15:22
Zadanie 1 - funkcja strzałkowa i this
06:31
Zadanie 1 - wiele haseł i wiadomości - wersja 2 projektu
11:38
Zadanie dla Ciebie - wprowadzenie
02:03
Zadanie dla Ciebie - rozwiązanie - możliwość 1
05:38
Metoda forEach do zmiany tablicy - rozwiązanie 2
07:54
Metoda map (nowa tablica) i pętla for do sprawdzenia warunku - rozwiązanie 3
11:39
+ Projekt 6: losowanie
6 lectures 01:24:50
Zadanie 1: losowanie imienia dla dziecka
18:58
Zadanie 2: generator kodów
14:31
Zadanie 3: dodawanie elementu do tablicy
17:52
Zadanie 4 - dla Ciebie: losowa rada od komputera
05:20
Zadanie 4 - rozwiązanie
14:02
Bonus: losowanie liczby z dowolnego przedziału
14:07
+ Projekt 7: gra papier kamień nożyczki
6 lectures 01:18:25
Cz. 1 - wprowadzenie
07:36
Cz. 2 - wybór gracza
22:14
Cz. 3 - wybór komputera (AI)
12:59
Cz. 4 - określenie strony wygranej
10:59
Cz. 5 - publikacja wyniku gry
14:16
Cz. 6 - reset wyboru gracza i podsumowanie projektu
10:21
+ Projekt 8: typing - efekt pisania na maszynie
4 lectures 38:35
Zadanie 1a: efekt pisania na maszynie - dodawanie znaków z tekstu
12:07
Zadanie 1b: animacja migającego kursora przy pisaniu
06:59
Zadanie 2 - dla Ciebie: animacja pisania z wymieniającym się tekstem
06:00
Zadanie 2 - rozwiązanie
13:29
Requirements
 • Znajomość HTML i CSS w stopniu podstawowym
Description

W trakcie tego kursu nauczysz się programować w JavaScript, co ułatwi Ci pracę ze stroną internetową, ale też późniejsze wejście w świat React czy Node. Oczywiście, będziemy programować w oparciu o najnowsze standardy, poznasz JavaScript w wersji ES5 i ES6.

Kurs rozpoczyna część teoretyczna, przy czym będzie to podstawowa wiedza, która jest niezbędna, by poznać język JavaScript i sprawnie się nim posługiwać. Omawiam tu kluczowe pojęcia związane z programowaniem i JavaScript, jak typy danych, zmienne, instrukcje warunkowe, funkcje, tablice, obiekty, zakresy, operatory, hoisting, pętle oraz DOM. Zakładam, że dla części uczestników kursu, choćby tych, którzy uczyli się ze mną na moim kanale na YT, nie będą to nowe zagadnienia. Jeśli znasz fundamenty JS, to będzie to dla Ciebie powtórka i usystematyzowanie wiedzy. Jeśli jednak uczysz się od podstaw, będziesz musiał skupić się mocno na omawianych treściach. Staram się zawrzeć tu takie must know, bez zagłębiania się, ale na pewno będzie to solidna podstawa do dalszej nauki.

Po części teoretycznej napiszemy kilkanaście projektów, które pozwolą Ci wytrenować umiejętność programowania i utrwalić znajomość JavaScript. Wśród tych projektów znajdziesz zegar (także czasomierz oraz odliczanie czasu do końca), baner (sterowany klikiem i klawiszami), proste gry (nożyczki-papier-kamień oraz jednoręki bandyta) oraz listę zadań (dodawanie, przeszukiwanie). Oczywiście wiele z tych projektów będzie zadaniami dla Ciebie do samodzielnego wykonania, przy czym po zrobieniu zadania możesz zobaczyć moje rozwiązanie.

Trzecia część kursu dotyczy programowania zorientowanego obiektowo (object-oriented programming). Jest to podejście inne od podstawowego (proceduralnego) programowania, które poznasz w pierwszych dwóch częściach tego kursu. Przekażę Ci teorię OOP, ale także wykonamy praktyczny projekt.

Kurs jest trzecim etapem projektu "Od podstaw do pierwszej pracy jako front-end developer". Jest to bardzo ważny krok w tym projekcie, ponieważ rzeczy, których się w nim nauczysz - umiejętność programowania, znajomość JavaScript i programowania obiektowego - będą podstawą nauki w kolejnym etapie, czyli w kursie React. Dla osób, które chcą wejść bardziej w świat programowania niż front-endu, tworzyć aplikacje, będzie on dobrym punktem startowym (przy czym zaznaczam, że podstawowa wiedza o HTML i CSS jest potrzebna, by z niego korzystać).

Zastosowanie JavaScript we front-endzie do tworzenia layoutów i efektów na stronie omawiałem w 2. etapie - kursie "Front-end zaawansowany w 15 dni". W tym kursie mam nadzieję nauczyć Cię nie tylko języka JavaScript, ale też sprawić, byś polubił(a) programowanie. Wiedza i umiejętności nabyte po kursie przydadzą Ci się nawet, jeśli wiążesz swoją przyszłość z front-endem i nie zamierzasz zajmować się programowaniem back-endowym.

Who this course is for:
 • Osoby, które uczyły się już z moich poprzednich kursów
 • Osoby, które CSS/HTML znają z innych źródeł, a chcą nauczyć się JavaScript
 • Osoby, które znają podstawy JS a chcą przećwiczyć umiejętność programowania i pogłębić znajomość JavaScript