Podstawy RACHUNKOWOŚCI od Zera do Buchaltera początkującego
4.5 (153 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
8,279 students enrolled

Podstawy RACHUNKOWOŚCI od Zera do Buchaltera początkującego

Księgowy to konkretny zawód otwierający wiele możliwości: oprócz pracy w Księgowości i Finansach, także start w Biznesie
Bestseller
4.5 (153 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
8,279 students enrolled
Last updated 4/2020
Polish
Current price: $20.99 Original price: $29.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 6 hours on-demand video
 • 1 article
 • 42 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Jak zrobić bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) przedsiębiorstwa
 • Jak zrobić rachunek zysków i strat (rachunek wyników) przedsiębiorstwa
 • Jakie konta powinny znaleźć się w zakładowym planie kont (ZPK)
 • Jak założyć i prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorstwa (biznesu)
 • Jak księgować operacje gospodarcze w dzienniku, księdze głównej (na kontach syntetycznych), księgach pomocniczych (na kontach analitycznych)
 • Jak zrobić i wykorzystywać w praktyce zestawienie obrotów i sald
 • Jak przygotować sprawozdanie finansowe
 • Jak zacząć karierę w rachunkowości, finansach, biznesie
Requirements
 • Pozytywna motywacja do nauczenia się podstaw rachunkowości
 • W praktyce od osób zajmujących się księgowością wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie i zaświadczenie o niekaralności (szczególnie w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów KK art. 270-277 i obrotowi gospodarczemu KK art. 296-309)
Description

Bilans musi wyjść na zero! Tak mówią księgowi. Tylko co to znaczy w praktyce? W tym kursie księgowości poprowadzę Cię od zerowej wiedzy na  temat rachunkowości finansowej do bardzo, bardzo solidnych podstaw.

Daję Ci gwarancję, że po rzetelnym przerobieniu ze mną tego kursu poczujesz się jak początkujący samodzielny księgowy. Księgowy, który "ogarnia" całość systemu księgowego przedsiębiorstwa i rozumie każdy jego najważniejszy element. Jeśli Cię rozczaruję, zażądaj 100% zwrotu pieniędzy! 

Potrzebujesz porządny kalkulator, brulion A4 w kratkę, długopis, korektor i... wiele, wiele wolnych wieczorów. Ten kurs to nie tylko dużo wykładów, ale i zadań obrachunkowych do samodzielnego przerobienia. Oprócz tego będziemy także studiować fragmenty ustawy o rachunkowości, kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych.

Razem poprowadzimy uproszczone księgi rachunkowe w MS Excelu i sporządzimy sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) hipotetycznej spółki w MS Word. Na koniec spróbuję Cię zachęcić do poprowadzenia "Amerykanki" w Excelu przez kilka miesięcy.

Będzie sporo roboty i "wkuwania" na sam początek! Ale zysk jest bardzo konkretny i wymierny! Rachunkowość finansowa to międzynarodowy język biznesu. Ucząc się podstaw rachunkowości na tym kursie możesz aplikować o pracę w działach finansowo-księgowych na całym świecie: w Krakowie, Berlinie, Londynie, a nawet Nowym Jorku. Wystarczy oprócz rachunkowości znać język obcy.

Nic też nie otwiera tak oczu na możliwości inwestycyjne i biznesowe, jak właśnie rachunkowość!  W niej bowiem zawarta jest przenikliwość i elegancja myślenia ekonomiczno-finansowego! Zapraszam na kurs księgowości!

Aha! I jeszcze jedno! Zwróć uwagę na super atrakcyjną cenę tego kursu! Gdyby ten kurs był organizowany w formie stacjonarnej w Twoim mieście, to musiałby kosztować Cię ponad 1.000 zł. Ponieważ jest w formie on-line, możesz go mieć poniżej 100 zł!

Who this course is for:
 • Osoby, które chcą zacząć karierę w rachunkowości i finansach, ale na razie nie mają żadnych podstaw
 • Osoby po studiach, które muszą się szybko przekwalifikować i wyspecjalizować w konkretnym zawodzie dającym zatrudnienie
 • Osoby po maturze, które chcą szybko znaleźć pracę w administracji, a następnie dokształcać się w zawodzie księgowego
 • Osoby na emigracji, które na razie wykonują pracę fizyczną, ale marzą o bardziej ambitnym zajęciu, np. pracy w księgowości
 • Osoby, które chcą zmienić zawód i uważają, że praca w księgowości i finansach może być dla nich satysfakcjonująca
 • Przedsiębiorcy i zawodowi kierownicy, którzy chcą lepiej poznać rachunkowość finansową
 • Osoby przygotowujące się od podstaw do wykonywania zawodów: księgowy (kod zawodu 331301 KZiS MPiPS) oraz specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103 KZiS MPiPS)
Course content
Expand all 57 lectures 06:03:04
+ Czy warto nauczyć się rachunkowości i jak to zrobić?
2 lectures 13:49

Zanim zaczniemy uczyć się rachunkowości, warto uzmysłowić sobie, jakie szanse przed nami otwiera. Znajomość podstaw rachunkowości to wstęp do wielu zawodów: księgowy, specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, analityk finansowy, kontroler finansowy, doradca podatkowy, biegły rewident i wiele, wiele innych. Nic też nie otwiera oczu na możliwości prowadzenia biznesu, jak własnie rachunkowość finansowa. 

Preview 06:17

Dodatkowo zanim zaczniemy uczyć się rachunkowości, warto wyposażyć się w kilka "atrybutów" księgowego: kalkulator księgowy, brulion A4 w kratkę, korektor i jak największy monitor do komputera. Rachunkowości uczymy się najefektywniej gdy: (1) mamy opanowane podstawy teoretyczne systemu rachunkowości, (2) samodzielnie rozwiązujemy zadania obrachunkowe polegające na księgowaniu operacji gospodarczych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Jak nauczyć się rachunkowości? (metoda)
07:32
+ Czy księgowi rządzą światem?
4 lectures 26:13
Księgowi są potrzebni w każdej organizacji
06:23
Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu
09:03
Skandale finansowe a kreatywna (fałszywa) rachunkowość
06:41
Prawdziwy obraz, etyka zawodowa i prawo bilansowe
04:06
+ BONUS: Pokochaj rachunkowość!
3 lectures 23:19
Rachunkowość a średniowieczni kupcy i bankierzy
07:27
Od Luca Paciolego do spółek giełdowych?
09:46
+ Podstawy systemu rachunkowości
5 lectures 37:08
Podstawowe pojęcia i prawa rachunkowości
10:04
Fundamentalna prawa rachunkowości (aksjomaty)
06:00
Reguły metodyczne (zasady) rachunkowości
12:19
Funkcje rachunkowości
05:16
Rachunkowość a zarządzanie i inwestowanie
03:29
+ Sprawozdanie finansowe, czyli "produkt" rachunkowości
10 lectures 55:56
Elementy sprawozdania finansowego
02:27
Kto i jak podpisuje sprawozdanie finansowe?
03:39
Bilans, jego konstrukcja i elementy
12:33
Konstrukcja rachunku zysków i strat
03:18
Etapy ustalania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
10:08
Informacja dodatkowa
06:28
Sprawozdanie z działalności jednostki
05:23
Zestawienie zmian w kapitale własnym
02:52
Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
05:29
BONUS: Zatwierdzanie sprawozdania finansowego (dokumenty)
03:39
+ Podmiot i przedmiot rachunkowości
3 lectures 22:48
Definicja przedsiębiorstwa i jej elementy (KC art.55.1)
06:07
Forma prawna przedsiębiorstwa a zakres ksiąg rachunkowych
10:04
Operacja gospodarcza jako przedmiot rachunkowości
06:37
+ Konto księgowe
11 lectures 01:06:38
Jak powstało konto księgowe i rachunkowość dwustronnego zapisu?
05:03
Konta przychodów i kosztów
05:10
Budowa konta księgowego
04:27
Układ typograficzny konta księgowego w systemie finansowo-księgowym
06:27
Prosta korespondencja kont księgowych
05:06
Złożona korespondencja kont księgowych
03:00
Podzielność kont: podział poziomy
03:17
Podzielność kont: podział pionowy
02:33
Zakładowy plan kont (ZPK)
11:36
BONUS: Zaprowadź dla siebie konto "kasa" i "rachunek bieżący"
09:43
+ Dowody księgowe
3 lectures 10:29
Jakość dowodów księgowych (3 cechy)
03:28
BONUS: Sformalizowana kontrola dowodów księgowych
01:47
Dekretacja dowodów księgowych
05:14
+ Księgi rachunkowe i ich organizacja
13 lectures 01:32:55
Segregacja i archiwizacja dowodów księgowych
04:29
Powiązanie elementów ksiąg rachunkowych
07:39
Dziennik i jego konstrukcja
04:47
Wprowadzanie operacji gospodarczych do dziennika
09:54
Księga główna i księgi pomocnicze
10:39
Jak działają księgi pomocnicze?
09:15
Zestawienie obrotów i sald (konstrukcja)
09:14
Jak korzystać z zestawienia obrotów i sald?
05:28
Inwentaryzacja
05:07
Okresy inwentaryzacji
02:16
Metody inwentaryzacji
05:15
Poprawianie błędów księgowych (storno czarne i czerwone)
10:14
Rok księgowy a zadania księgowego
08:38