Node.js, Express i MongoDB
4.4 (347 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2,774 students enrolled

Node.js, Express i MongoDB

dla osób, które chcą poznać platformę Node.js, bazę danych MongoDB oraz framework Express
4.4 (347 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2,774 students enrolled
Last updated 2/2020
Polish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 24 hours on-demand video
 • 7 articles
 • 5 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • poznać podstawy back-endu
 • korzystać z API platformy Node
 • tworzyć zaplecze serwerowe, wykorzystując JavaScript
 • tworzyć serwisy webowe z użyciem frameworka Express
 • korzystać z nierelacyjnych baz danych MongoDB
Course content
Expand all 122 lectures 24:02:43
+ Wprowadzenie do Node.js
21 lectures 02:45:18
Instalacja Node
04:14
CLI - interfejs wiersza poleceń
04:17
Konfiguracja środowiska programistycznego - Visual Studio Code
01:24
Przydatne dodatki i konfiguracja VSC
00:15
Webserwer
12:08
REPL w Node
11:12
Obiekt Global
08:54
Obiekt Process
04:41
Callback
15:26
V8 Engine
04:21
Node i C++
04:52
Jednowątkowość
07:40
Callstack - stos wywołań
08:03
Event loop i non blocking I/O (nieblokujący model wejścia-wyjścia)
16:06
Event-driven, czyli Node napędzany zdarzeniami
02:32
Npm - menedżer modułów
09:36
Npm init - instalowanie zależności i opis projektu
11:42
Format JSON
07:10
Nodemon
07:52
+ Moduły w Node.js
15 lectures 02:00:42
Czym są i jaką rolę pełnią moduły w Node.js
10:23
Dlaczego moduły mają własny scope
06:31
Wrapper dla moduły i przekazywane obiekty w praktyce
16:04
Połączenie miedzy modułami - przykład z licznikiem
04:27
Udostępnianie interfejsu (API modułu) i metody forEach, map i find
11:12
Analiza instalowanego modułu zewnętrznego
04:21
Własny moduł w katalogu - bez i z package.json
03:44
Debugger
06:59
Require - czyli podsumowanie wiedzy o importowaniu i eksportowaniu
14:58
Moduły podstawowe - czym są
01:04
Moduł File System - cz.1
16:22
Moduł File System - cz.2
06:30
Moduł File System - cz.3
08:26
Inne moduły - path, os
09:32
Przechodzimy do projektów
00:09
+ Projekty w Node.js (w wierszu poleceń)
8 lectures 02:30:04
Projekt API - node-fetch cz.1
22:22
Projekt API - node-fetch cz.2
25:44
Projekt API - request cz.3
23:39
Projekt todoApp - wprowadzenie
03:53
projekt todoApp - cz.1 - definiowanie poleceń dla aplikacji
22:59
Projekt todoApp - cz.2 - odczytywanie i zapisywanie danych
38:37
Projekt todoApp - cz. 3 - poprawiamy błąd z id
09:07
Projekt todoApp - cz.4 - refaktoryzacja
03:43
+ Node.js - Web serwer
12 lectures 01:50:41
Co w tej sekcji i co dalej
00:12
Serwer HTTP (Web serwer)
07:39
Adres URL rozłożony na czynniki pierwsze i znaczenie portu
04:37
Tworzenie serwera HTTP
16:50
Żądanie do serwera HTTP
06:33
Odpowiedź serwera HTTP
05:40
Proces od wpisania adresu w przeglądarce do wyświetlenia strony
07:32
API, Endpointy oraz metody HTTP
06:28
Piszemy pierwszy serwer HTTP
13:57
Routing na serwerze HTTP
11:05
Switch, pobranie zawartości plików dla konkretnych ścieżek i JSON
20:21
Serwer HTTP - asynchroniczność i synchroniczność
09:47
+ Framework Express - gość Jakub Król
18 lectures 04:14:15

Wprowadzenie do serwerów http i frameworka Express

Express - kilka zdań na początek
00:56
Przywitanie i wprowadzenie do tej sekcji
02:23
Po co jest i czym jest Express
08:06
Inne frameworki w Node.js
01:00
Podstawy Express i pierwszy kod aplikacji Express
12:22
Obiekt Request oraz jego właściwości i metody
12:06
Parametry adresu URL oraz encodeURIComponent i URLSearchParams
14:41
Odbieranie parametrów przez backend (req.params)
03:37
Req.get i Referer
02:47
Routing i obiekt params
16:30
Obiekt Response
27:29
Przesyłanie plików
17:21
Praca z nagłówkami
13:22
Middleware i przykłady
18:51
Struktura aplikacji Express
06:50
Aplikacja Quiz cz.1
56:44
Aplikacja Quiz cz.2
22:26
Aplikacja Quiz cz.3
16:44
+ Wprowadzenie do bazy danych MongoDB - gość Jakub Król
8 lectures 01:34:51
Wprowadzenie do sekcji
05:57
Instalacja MongoDB
03:11
Podstawowe operacje na bazie MongoDB w Shell - dodawanie elementów, odpytywanie
18:56
Podstawowe operacje na bazie MongoDB w Shell - spójniki
03:31
Podstawowe operacje na bazie MongoDB - aktualizacja danych i usuwanie elementów
08:33
MongoDB Compass Community
05:02
Użycie MongoDB w Node.js
18:08
Aplikacja CRUD - ToDO List
31:33
+ Projekt serwisu w Node.js, Express i MongoDB - gość Bartek Kaczor
20 lectures 03:28:45
Wprowadzenie do gościa i projektu oraz ważna uwaga
05:48
Przywitanie i wprowadzenie do projektu
02:33
Wygenerowanie projektu za pomocą Express application generator
04:50
Omówienie struktury wygenerowanego projektu
12:38
Q&A (Pytania i odpowiedzi)
04:37
Zainicjalizowanie gita i stworzenie repo na Github
10:35
Refaktoryzacja index.js oraz omówienie widoków i layoutu
19:55
Routing - tworzymy menu i widoki
20:01
QA (pytania i odpowiedzi) oraz kolejny commit
05:50
logowanie administratora
16:53
Q&A (Pytania i odpowiedzi)
02:42
Baza danych MongoDB i wykorzystanie Mongoose
15:47
Formularz do dodawania newsów
04:29
Zapisywanie artykułów w bazie danych i wyświetlanie listy na stronie admina
23:36
Strona z listą artykułów, sortowanie oraz wyszukiwarka
17:45
Moduł z quizem
24:06
Deployment strony na Heroku
07:00
API - przygotowanie endpointów i zwrócenie JSON-a
07:58
Ostatnia aktualizacja GitHuba
01:27
+ BONUS - Testy automatyczne (Node.js, Express i MongoDB) - gość Rafał Ruciński
17 lectures 05:27:24
Kilka słów o bonusie
00:18
Wprowadzenie, kilka zdań o Express i MongoDB oraz prosta aplikacja
11:39
Port 3000, a może inny?
04:24
Jest, SuperTest i pierwsze testy automatyczne
25:16
Eksperymentujemy z testami
16:27
Przygotowujemy naszą aplikację na różne metody HTTP i naprawiamy testy
09:50
Struktura plików - oddzielenie metod od aplikacji i osobne testy do nich
12:09
Metody i testy do nich, użycie aplikacji Postman do wykonywania zapytań
33:17
Kody odpowiedzi HTTP, refaktoryzacja testów i właściwego kodu aplikacji
23:33
Testy dodawania elementów do listy zadań (metody create)
12:02
Implementacja pozostałych metod - change, delete i toggle
13:14
Implementacja pozostałych metod - change, delete i toggle - c.d.
37:34
Dodanie metod do komunikacji z bazą danych MongoDB
35:49
Dostosowanie metod w aplikacji do korzystania z MongoDB - cz. 1
25:36
Dostosowanie metod w aplikacji do korzystania z MongoDB - cz. 2
33:22
Testy aplikacji z bazą danych i podsumowanie projektu
32:48
Podziękowania za kurs
00:05
Requirements
 • podstawowa znajomość JavaScript
Description

Masz ochotę lub potrzebę poznać Node.js, MongoDB i Express? Świetnie, ten kurs Ci w tym pomoże.


 • Dla kogo jest ten kurs?

Kurs tworzyłem z myślą o początkujących i średniozaawansowanych front-end developerach. Dlaczego? Bardzo wielu front-end developerów musi (wymaga od nich tego praca lub coraz trudniejsza rekrutacja) opanować w pewnym stopniu technologie back-endowe, czyli programowanie po stronie serwera oraz bazy danych.

Przy okazji tego odkrywania back-endu często okazuje się, że tworzenie aplikacji sieciowych (po stronie serwera) staje się drugą nogą front-end developera i idzie on w kierunku full-stack developera, czyli ogarniacza zarówno kwestii frontu i back-endu. Inna sprawa, że nawet jeśli taki front-end developer w przyszłości nie będzie się do back-endu dotykał, to wiedza o tym, jak to działa, uczyni go lepszym front-end developerem.

Ten kurs jest skierowany do osób, które znają JavaScript, ale nie znają Node.js, MongoDB i Express.  Jeśli znasz już MongoDB i Express, to nie trać czasu na ten kurs, wybierz coś bardziej zaawansowanego.


 • Uczymy się Node.js, MongoDB i Express - czyli jesteśmy w świecie JavaScript

No właśnie, ten kurs nie uczy JavaScript od podstaw, zakładam, że na tym etapie wiesz już, co to zmienne, scope, ES6, funkcja strzałkowa czy klasy. Nie musisz wymiatać, ale posługiwać się tymi elementami języka JavaScript powinieneś. Jeśli czujesz, że masz tu duże braki lub któreś z przytoczonych pojęć jest Ci obce, to przed przystąpieniem do tego kursu, w Twoim interesie, popracuj nad swoim JavaScriptem. Polecam przy tym mój kurs o JavaScript na Udemy (ale możesz uczyć się z dowolnego miejsca i w dowolny sposób - ważne, by skutecznie i przyjemnie).


 • Jeśli jeszcze nie pracujesz...

... i uczysz się ze mną w ramach sześciu etapów-kursów dostępnych na Udemy, to ten kurs stanowi 5. etap mojego programu. Po tym kursie staniesz się lepszym programistą i uzyskasz kolejny istotny argument w drodze do swojej pierwszej pracy jak front-end developer.


 • Jeśli pracujesz jako początkujący front-end developer (staż lub junior) ...

... to zapewne masz potrzebę lub chęć, by rozwijać się w tym kierunku. Ten kurs będzie dla Ciebie dobrym wprowadzeniem w back-end.


Czym jest Node.js, MongoDB i Express

- Node.js - środowisko uruchomieniowe dla JavaScript po stronie serwera. Pisze programy, które uruchamiasz już nie tylko w przeglądarce. Dzięki Node.js JavaScript stał się  uniwersalnym językiem programowania i jednym z najpopularniejszych (prawdopodobnie najpopularniejszym)

- MongoDB - najpopularniejsza nierelacyjna (NoSQL) baza danych, bardzo popularna wśród programistów tworzących aplikacje w Node.js

- Express - najpopularniejszy framework Node.js do tworzenia aplikacji webowych (pełni podobną rolę jak Laravel w PHP, Spring w Java, Django w Pythonie czy Ruby on Rails w Ruby)


Jak wygląda kurs

Pierwsza część kursu, będąca wprowadzeniem w świat Node.js, jest prowadzona przeze mnie (Bartek Borowczyk). Ten etap ma na celu pokazać Ci, czym Node.js jest, w jaki sposób działa i jak go używać. Na tym etapie będą też dwa proste projekty w wierszu poleceń oraz sekcja serwer HTTP, która pokaże Ci na czym polega komunikacja między serwerem a klientem za pomocą protokołu TCP/IP i protokołu HTTP. Oprócz tego skonstruujemy przykładowe (proste) aplikacje serwerowe w Node.js.

Następnie przejdziemy do nauki Express. Sekcję tę poprowadzi Jakub Król, świetny programista, ale też rewelacyjny i doświadczony wykładowa, który najpierw zrobi wprowadzenie do Express i jego najważniejszych metod, a następnie pokaże jak stworzyć aplikację backendową w Express i jak zintegrować ją z frontem.

Trzecia część kursu to projekt Bartka Kaczora, świetnego programisty JavaScript i Node.js, który, stosując własne praktyki i przyzwyczajenia, stworzy projekt będący sporym wyzwaniem dla osób, która niedawno zaczęła się Node.js, Express i MongoDB uczyć.  Stworzymy prosty serwis typu CMS oraz umieścimy go w chmurze Heroku.

Wreszcie na deser, już nie jako główny rdzeń kursu, a raczej bonus (dla chętnych), otrzymasz materiał poświęcony testom automatycznym w Node.js. Poprowadzi go Rafał Ruciński.


Reasumując

Kurs jest wprowadzeniem (dotyczy podstaw i jest od podstaw) w świat back-endu z wykorzystaniem języka JavaScript. Uczysz się trzech topowych technologii web developmentu, na które jest (i będzie) wielki popyt na rynku pracy. Ale zdobywasz też umiejętności, które w przyszłości mogą Ci pozwolić tworzyć własne serwisy, sklepy internetowe, aplikacje mobilne. Wszystko to, i wiele więcej, jest możliwe z użyciem między innymi trzech technologii, które już za chwilę możesz poznawać w tym kursie.


Jeśli nadal nie jesteś pewna/pewny, czy to dla Ciebie, obejrzyj kilka pierwszych darmowych lekcji.

Zapraszam i do zobaczenia! :)

Samuraj Programowania (Bartek Borowczyk)


PS.  W najbliższych czasie (lipiec) kurs będzie jeszcze uzupełniony o materialy o MongoDB.

Who this course is for:
 • dla front-end developerów, którzy chcą/muszą poznać podstawy back-endu - programowania po stronie serwera czy bazy danych
 • dla osób, które znają JavaScript i chcą zostać front-end developerami - patrz opis
 • dla osób, które znają JavaScript i chcą zostać full stack web developerami