Kurs AutoCAD
4.1 (37 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
190 students enrolled

Kurs AutoCAD

sam tworzę profesjonalne projekty
4.1 (37 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
190 students enrolled
Created by Daniel Tokarz
Last updated 8/2018
Polish
Current price: $139.99 Original price: $199.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 3 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • Tworzenie projektów 2D z wykorzystaniem programu AutoCad
Requirements
  • podstawowa obsługa komputera
Description

AutoCAD jest programem wspomagającym komputerowe projektowanie w drugim i trzecim wymiarze. Jego kolejne wersje rozwijane są od 1982 roku, dzięki czemu inżynierowie i projektanci cenią sobie jego funkcjonalność jak i zaplecze techniczne pozwalające na tworzenie projektów o różnym poziomie zaawansowania. W kursie tym od zupełnych podstaw poznasz funkcję programu, wykorzystując przy tym zarówno polskie jak i angielskie wersje poleceń.  


Spis lekcji zawartych w kursie:


Instalacja programu

Budowa programu

Praca z myszą, funkcje kursora

Praca na plikach, tworzenie szablonów

Globalny i lokalny układ współrzędnych

Współrzędne biegunowe

Wprowadzanie dynamiczne

Tryb ORTO

Śledzenie biegunowe

Lokalizacja

Rysowanie linii

Rysowanie okręgu

Rysowanie prostokąta

Wielokąt foremny

Polilinia

Łuk

Prosta i półprosta

Elipsa

Splajn

Zaznaczanie i usuwanie obiektów

Odznaczanie selektywne

Przesunięcie: punkt bazowy, przesunięcie przyrostowe

Kopiowanie obiektów

Tworzenie szyku

Odsunięcie

Wykorzystanie lustra

Obrót obiektu

Skalowanie obiektu

Wydłużanie i przycinanie

Zaokrąglanie i fazowanie

Przerywanie, dołączanie, przedłużanie

Edycja z wykorzystaniem uchwytów

Kreskowanie

Warstwy

Zmiana właściwości obiektów z wykorzystaniem warstw

Tekst jedno i wielowierszowy

Zmiana wyglądu tekstu, zarządzanie stylami

Tworzenie tabeli

Wymiarowanie

Style wymiarowania

Wielolinia odniesienia

Tworzenie bloków

Modyfikacja bloku

Wykorzystanie kalkulatora

Pomiar odległości i pola powierzchni

Paleta właściwości obiektów

Podsumowanie wiadomości, projekt sklepu, część I

Podsumowanie wiadomości, projekt sklepu, część II

Analiza projektu domu: parter, fundament, poddasze, strop, więźba, przekrój, elewacja.

Who this course is for:
  • osoby początkujące w projektowaniu
Course content
Expand 49 lectures 02:58:30
+ Wstęp
49 lectures 02:58:30
Globalny i lokalny układ współrzędnych
06:30
Współrzędne biegunowe
02:25
Wprowadzanie dynamiczne
04:20
Tryb ORTO
02:00
Śledzenie biegunowe
02:52
Lokalizacja
02:48
Rysowanie linii
02:45
Rysowanie okręgu
03:54
Rysowanie prostokąta
05:59
Wielokąt foremny
02:21
Polilinia
04:31
Łuk
03:33
Prosta i półprosta
05:37
Elipsa
02:11
Splajn
03:19
Zaznaczanie i usuwanie obiektów
03:46
Odznaczanie selektywne
01:34
Przesunięcie: punkt bazowy, przesunięcie przyrostowe
02:18
Kopiowanie obiektów
02:28
Tworzenie szyku
02:50
Odsunięcie
03:05
Wykorzystanie lustra
02:00
Obrót obiektu
01:46
Skalowanie obiektu
02:09
Wydłużanie i przycinanie
03:10
Zaokrąglanie i fazowanie
05:05
Przerywanie, dołączanie, przedłużanie
03:17
Edycja z wykorzystaniem uchwytów
02:53
Kreskowanie
04:03
Rozbijanie obiektów
02:26
Warstwy
04:37
Zmiana właściwości obiektów z wykorzystaniem warstw
02:46
Tekst jedno i wielowierszowy
02:59
Zmiana wyglądu tekstu, zarządzanie stylami
03:23
Tworzenie tabeli
04:06
Wymiarowanie
05:44
Style wymiarowania
04:13
Wielolinia odniesienia
01:40
Tworzenie bloków
03:04
Modyfikacja bloku
01:37
Wykorzystanie kalkulatora
01:59
Pomiar odległości i pola powierzchni
02:13
Paleta właściwości obiektów
04:18
Podsumowanie wiadomości, projekt sklepu, część I
10:13
Podsumowanie wiadomości, projekt sklepu, część II
09:52
Analiza projektu domu: parter, fundament, poddasze, strop, więźba, przekrój
06:13