Udemy

Kriptografi - Tarihsel Bir Giriş

Kriptografi - Tarihsel Bir Giriş
Free tutorial
Rating: 4.9 out of 5 (95 ratings)
3,205 students
47min of on-demand video
Turkish

Kriptografinin tarihsel gelişimi
Kağıt kalem kullanılarak yapılan şifreleme yöntemleri
Enigma
Kırılamayacak şifre

Requirements

  • Herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur.

Description

Kriptoloji (İng. cryptology) birçok güvenlik problemini çözen bir bilim dalıdır. Kısa ve eksik bir tanım vermek istersek, kriptolojiyi güvenli olmayan bir haberleşme kanalında güvenli haberleşmeyi sağlayan bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Bu alanda sıkça duyulan diğer iki terim ise kriptografi ve kriptanalizdir. Kriptografi (İng. cryptography) güvenli kriptosistem (İng. cryptosystem) ya da şifre (İng. cipher) tasarımıyla ilgilenir. Kriptanaliz (İng. cryptanalysis) ise bu kriptosistem ya da şifrelerin analiziyle ilgilenir. İyi bir şifre tasarlayabilmek için analiz etmeyi iyi bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla kriptografi ve kriptanaliz birbirini besleyen iki farklı alandır. Günümüzde kriptografi kelimesi, kriptoloji kelimesiyle tamamen aynı anlamda kullanılmaktadır. Dolayısıyla kriptoloji ya da kriptografi kelimesinin hangisinin kullanılacağı tamamen bir tercih meselesidir.

Türkçede bazen aynı anlamda kullanılsalar da, bu noktada şifre ve parola kelimelerini ayırt etmemiz gerekir. Genellikle bir kullanıcı adıyla birlikte kullanılan gizli bilgiye parola (İng. password) denmektedir. Şifre ise gizlemek istediğimiz veriyi işleyerek başkaları tarafından anlaşılamayacak hale getiren ve daha sonra bu karmaşık veriyi eski haline döndüren şifreleme ve deşifreleme algoritmalarının bütününe verdiğimiz bir addır. Bu eğitimde kriptosistem ve şifre kelimeleri aynı anlamda kullanılmaktadır.

Bu eğitimde kriptografinin ve şifreleme yöntemlerinin kağıt kalem tekniklerinden makinelere tarihsel geçişi kısaca anlatılmaktadır: Önce temel kavramlar, sonra kağıt kalem teknikleri, bilinen en eski kriptanaliz yöntemi olan frekans analizi, kırılması mümkün olmayan one-time pad şifreleme yöntemi ve son olarak da enigma şifreleme makineleri anlatılmaktadır.

Who this course is for:

  • Herkes

Instructor

Associate Professor at Middle East Technical University
Cihangir Tezcan
  • 4.7 Instructor Rating
  • 320 Reviews
  • 8,054 Students
  • 6 Courses

- Head of Department of Cyber Security
- Director of Cyber Security Center

I received my BSc degree in Mathematics and MSc and PhD degrees in Cryptography from Middle East Technical University (METU). I am currently the head of Department of Cyber Security and the director of Cyber Defense and Security Research Center in METU.

Before joining METU, I was a teaching assistant at École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) during my PhD studies and post-doctoral researcher at Ruhr-Universität Bochum (RUB).

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 25,000+ courses