Kriptografi - Blok Şifreler

Kriptografi - Blok Şifreler
Rating: 4.4 out of 5 (20 ratings)
1,438 students
Turkish
Blok şifre
PRESENT
DES
AES
Kaba kuvvet saldırıları
Dolgu
Çalışma yöntemleri

Requirements

 • Herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur.

Description

Kriptoloji (İng. cryptology) birçok güvenlik problemini çözen bir bilim dalıdır. Kısa ve eksik bir tanım vermek istersek, kriptolojiyi güvenli olmayan bir haberleşme kanalında güvenli haberleşmeyi sağlayan bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Bu alanda sıkça duyulan diğer iki terim ise kriptografi ve kriptanalizdir. Kriptografi (İng. cryptography) güvenli kriptosistem (İng. cryptosystem) ya da şifre (İng. cipher) tasarımıyla ilgilenir. Kriptanaliz (İng. cryptanalysis) ise bu kriptosistem ya da şifrelerin analiziyle ilgilenir. İyi bir şifre tasarlayabilmek için analiz etmeyi iyi bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla kriptografi ve kriptanaliz birbirini besleyen iki farklı alandır. Günümüzde kriptografi kelimesi, kriptoloji kelimesiyle tamamen aynı anlamda kullanılmaktadır. Dolayısıyla kriptoloji ya da kriptografi kelimesinin hangisinin kullanılacağı tamamen bir tercih meselesidir.

Türkçede bazen aynı anlamda kullanılsalar da, bu noktada şifre ve parola kelimelerini ayırt etmemiz gerekir. Genellikle bir kullanıcı adıyla birlikte kullanılan gizli bilgiye parola (İng. password) denmektedir. Şifre ise gizlemek istediğimiz veriyi işleyerek başkaları tarafından anlaşılamayacak hale getiren ve daha sonra bu karmaşık veriyi eski haline döndüren şifreleme ve deşifreleme algoritmalarının bütününe verdiğimiz bir addır. Bu eğitimde kriptosistem ve şifre kelimeleri aynı anlamda kullanılmaktadır.

Bu eğitimde kriptografide şifreleme amacıyla en çok kullanılan şifreleme türü olan blok şifreler anlatılmaktadır: Blok şifrelerin yapıları, tasarım prensipleri, güvenlikleri ve çalışma yöntemleri sırasıyla anlatılmaktadır. Örnek olarak PRESENT, DES ve AES blok şifrelerinin yapısından bahsedilmektedir.

Who this course is for:

 • Herkes

Course content

2 sections6 lectures1h 3m total length
 • Giriş
  09:32
 • Blok Şifre Tasarım Prensipleri
  13:55
 • Feistel Şifreler ve DES
  09:48
 • AES ve Kaba Kuvvet Saldırıları
  09:43

Instructor

Assistant Professor at Middle East Technical University
Cihangir Tezcan
 • 4.6 Instructor Rating
 • 78 Reviews
 • 3,271 Students
 • 5 Courses

I received my BSc degree in Mathematics and MSc and PhD degrees in Cryptography from Middle East Technical University (METU). I am currently the head of Department of Cyber Security and the director of Cyber Defense and Security Research Center in METU.

Before joining METU, I was a teaching assistant at École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) during my PhD studies and post-doctoral researcher at Ruhr-Universität Bochum (RUB).