Nodejs Dersleri: Baştan Sona FullStack Web Geliştirme | 2020
4.6 (329 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,556 students enrolled

Nodejs Dersleri: Baştan Sona FullStack Web Geliştirme | 2020

Sıfırdan ileri seviyeye 'Web Geliştirme': Front-end (HTML, CSS, Javascript,Bootstrap) & Back-end (NodeJs)
4.6 (329 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,556 students enrolled
Created by Sadık Turan
Last updated 12/2019
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 61.5 hours on-demand video
 • 40 articles
 • 25 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Web geliştirici olmak için gereken tüm konuları öğrenip kariyerinize iyi bir başlangıç yapabileceksiniz.
 • Web Tasarımınızı sıfırdan kendiniz adım adım yapabileceksiniz.
 • Bir blog sitesi yada bir şirketin tanıtım sitesini kolaylıkla yapabileceksiniz.
 • Web sitelerinize bir yönetim paneli ekleyip dinamik içeriklerinizi bir yerden yönetebileceksiniz.
 • Kurs sonunda donanımlı bir web geliştirici olup bu alanda para kazanıyor olabileceksiniz.
Course content
Expand all 458 lectures 61:36:40
+ Tanıtım
8 lectures 34:31
Geliştirme Araçları
05:09
Geliştirme Araçlarını Tanıyalım
07:49
Sıkça Sorulan Sorular
00:33
Değerlendirme
00:09
+ Html 5
23 lectures 03:24:36
Bölüm Hakkında
00:29
Html Yapısı
09:02
Uygulama Çalışması - 1
07:10
Başlık Etiketleri
07:30
Paragraf Etiketi
05:21
Biçimlendirme Etiketleri
07:20
Uygulama Çalışması - 2
10:49
Sırasız Listeler
06:35
Sıralı Listeler
05:23
Uygulama Çalışması - 3
11:29
Html Resimleriyle Çalışma
11:18
Html Formlarıyla Çalışma
16:57
Uygulama Çalışması - 4
11:27
Html Tablolarıyla Çalışma
09:42
Html Linkleriyle Çalışma
09:11
Uygulama Çalışması - 5
14:30
Div & Span Etiketleri
08:16
Mantıksal Etiketler
12:43
Html IFrame ile Çalışma
04:52
Genel Tekrar Uygulaması
17:41
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:16
+ Css 3
50 lectures 08:32:25
Bölüm Hakkında
00:32
Css Nedir ?
05:18
Css Söz Dizimi
02:15
Internal Css
07:50
Inline Css
06:47
External Css
12:25
Uygulama - Todo List
06:21
IDs & Classes
12:40
Uygulama : IDs & Classes
10:53
Css Grup Seçiciler
12:02
Css Attribute Seçiciler
08:36
Pseudo Seçiciler
13:54
Css Kalıtım
11:17
Uygulama - Css Seçiciler
14:28
Uygulama - Tablo Biçimlendirme
11:52
Divs
09:53
Uygulama : Divs
12:13
Css Renklerle Çalışma
05:56
Floating Images
06:43
Floating Divs
10:20
Uygulama : Floating
06:44
Display
08:34
Uygulama : Display
06:18
Positioning
09:02
Uygulama : Positioning - 1
08:09
Uygulama : Positioning - 2
06:44
Margin
09:17
Padding
06:13
Borders
07:36
Box Sizing & Box Model
06:00
Uygulama : Box Model
18:28
Fonts
11:50
Icons
08:52
Text Biçimlendirme
07:08
Text Hizalama
07:13
Uygulama : Text
11:46
Liste Biçimlendirme
08:21
Link ve Buton Biçimlendirme
19:50
Uygulama : Liste & Buton Biçimlendirme
08:02
Box Shadow - Gölgelendirme
09:30
Transitions - Geçiş Efekleri
09:44
Uygulama : Cards
15:21
Uygulama : Box Shadow & Transitions
13:21
Uygulama : Navbar - Menü Çubuğu
07:54
Uygulama : Resim Galerisi
19:41
Uygulama : Background Image
19:49
Uygulama : Form Biçimlendirme
19:21
Uygulama : Tooltip
21:53
Uygulama : Açılır Yatay Menu
17:04
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:24
+ Responsive Tasarım
9 lectures 01:07:04
Responsive Tasarım Nedir ?
06:11
Media Queries & Breakpoints
08:55
Responsive Image
08:56
Uygulama : Responsive Web - Tanıtım
03:11
Uygulama : Responsive Web - Header
13:45
Uygulama : Responsive Web - Main
09:11
Uygulama : Responsive Web - Main & Footer
06:20
Uygulama : Responsive Web - Breakpoints
10:18
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:17
+ Uygulama : Freelancer
15 lectures 02:37:02
Uygulama Tanıtımı
02:29
Navbar & Logo
14:23
Navbar Links
08:54
Fixed Navbar & Header
08:46
Starline
13:29
Portfolio
09:00
Portfolio Images
17:32
About
10:12
Buttons
11:42
Contact
11:24
Footer
11:09
Responsive Tasarım - 1 - Breakpoints
10:12
Responsive Tasarım - 2 - İçerik
11:27
Responsive Tasarım - 3 - Navbar
16:11
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:12
+ Bootstrap 4
31 lectures 04:52:01
Bölüm Hakkında
00:44
Bootstrap Nedir ?
07:18
Bootstrap Kurulumu
05:47
Heading & Text
09:37
Renkler
07:44
Buttons
09:51
Margin & Padding
07:52
Border & Sizing
09:48
Text Align & Display
08:31
Tables
08:27
List & List Group
07:21
Alerts & Media Objects
13:03
Image & Floats
07:52
Forms & Input Groups
15:32
Cards
13:48
Jumbotron & Breadcrumbs
09:00
Dropdowns
08:50
Navbar
16:29
Collapse & Accordion
07:58
Carousel Slider
14:36
Modals
13:27
Tooltips
11:32
Popovers
09:09
Scrollspy
08:16
Breakpoints
09:17
Grid Layout
10:59
Responsive Grid
10:01
Uygulama : Tanıtım
03:26
Uygulama : Navbar & Header
13:20
Uygulama : Main & Footer
12:07
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:19
+ Javascript Temelleri
33 lectures 05:27:02
Neden Javascript Öğrenmeliyim?
04:10
Visual Studio Code Kurulumu
03:19
Bölüm Hakkında
00:13
Javascript' e Giriş
06:55
Değişkenler
08:03
Değişken Tipleri
07:32
Tür Dönüşümü
10:50
Uygulama: Değişkenler
10:20
Operatörler
13:38
Uygulama: Operatörler
12:21
Date Object
09:40
Uygulama: Date Object
16:41
Numbers
10:27
Uygulama: Numbers
07:51
Strings
12:36
Template Literals
05:48
Uygulama: Strings
11:18
Diziler
17:19
Uygulama: Diziler
15:06
Koşul İfadeleri: if/else
10:36
Koşul İfadeleri: switch
08:41
Uygulama: Koşul İfadeleri
10:56
Object Literals
13:39
Uygulama: Object Literals
13:47
Döngüler
12:11
Dizilerde Döngü Kullanımı
10:54
Uygulama: Döngüler
10:59
Functions
06:47
Function Declarations
08:48
Uygulama: Functions
10:55
Window Object
13:06
Scopes
11:23
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:12
+ Javascript Dom & Events
19 lectures 02:47:34
Bölüm Hakkında
00:09
Dom Nedir ?
04:48
Document Object Model' i Tanıyalım
07:18
Tekil Element Seçimi
12:30
Çoklu Element Seçimi
11:48
Dom Elementleri Üzerinde Gezinme
13:07
Element Oluşturma
07:27
Element Silme & Güncelleme
15:36
Event Listeners Kullanımı
09:08
Mouse Events
09:35
Keyboard Events
10:55
Event Bubbling & Capturing Olayları
11:28
Local & Session Storage
09:24
Todo Project: Tasarım
08:25
Todo Project: Eleman Ekleme
09:22
Todo Project: Eleman Silme
09:45
Todo Project: Liste Elemanlarını Yükleme
04:30
Todo Project: Local Storage
11:57
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:21
+ Objects & Functions
22 lectures 03:06:11
Bölüm Hakkında
00:19
Objects
07:24
Creating Objects: Constructors
08:05
Prototypes
16:06
Uygulama : Constructor & Prototype
10:15
Creating Objects: Object.create
05:27
Prototype Tabanlı Kalıtım
10:34
Built-in Constructors
09:00
Uygulama : Kalıtım
13:50
Primitive & Objects
09:58
Callback Functions
08:38
Immediate Functions
04:37
Fonksiyondan Fonksiyon Döndürme
07:17
Getter & Setters
08:02
Call, Apply & Bind
06:39
Uygulama: Call, Apply & Bind
05:51
Error Handling (Try/Catch)
07:23
Uygulama : Error Handling
08:22
Quiz Project: Questions
09:44
Quiz Project: Quiz Constructors
12:34
Quiz Project: Arayüzün Oluşturulması
15:57
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:08
+ Next Generation: ES6/ES7+
21 lectures 02:53:09
Bölüm Hakkında
00:18
Arrow Functions
13:05
"this" Keyword
09:21
Spread Operator
06:40
Rest Parameters
08:40
Destructuring
10:57
ES6 Arrays
15:24
Maps
09:39
Sets
09:57
Class
07:59
Static Metotlar
06:34
SubClass
10:27
Uygulama: Uygulama Tasarım Yapımı
06:31
Uygulama: Course Object
08:06
Uygulama: Arayüzün Oluşturulması (UI)
07:22
Uygulama: Listeden Eleman Silme
05:47
Uygulama: Bilgilendirme Mesajları
08:31
Uygulama: ES5' den ES6 Sınıflarına Dönüşüm
06:33
Uygulama: Local Storage' a Kayıt Ekleme ve Kayıt Okuma
09:04
Uygulama: Local Storage' dan Kayıt Silme
11:38
Değerlendirme & Çalışma Dosyaları
00:36
Requirements
 • Hiçbir ön bilgi gerekmez, sadece web geliştirmeyi öğrenmek istemeniz yeterli!
Description

Kursumuz sıfırdan ileri seviyeye kadar bir web geliştiricinin bilmesi gereken tüm konuların yer aldığı, piyasadaki en kapsamlı ve en güncel kurs olduğunu bilmenizi isterim.

Kursumuzun frontend bölümünde html5, css,bootstrap 4, javascript ve backend kısmında ise nodejs ile anlatılmaktadır.

Peki neden Web Geliştirici Kursuna İhtiyaç Duyalım ;

 • Ciddi iş potansiyeline sahip olan bu alanda kendinizi geliştirip iyi bir kariyer sahibi olabilirsiniz.

 • Freelancer olarak çalışıp kendi müşterilerinize hizmet sunabilirsiniz.

 • Kurumsal bir firmada iyi bir ücret karşılığında çalışabilirsiniz.

 • Hayal ettiğiniz projeleri gerçekleştirme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Kurs programı web geliştirici alanıyla uğraşmaya başlamış ancak neyi ne zaman öğrenmesi gerektiğini bilmeyen ya da bu alanla ilgili hiç bir fikri olmayan kişileri göz önüne alarak sıfırdan özenle hazırlanmıştır.

Web geliştirici olmak aslına bakarsak zor değil ancak kaynak sıkıntısı gerçekten çoğu zaman sıkıntı oluyor ve aslında kolay olan bu süreci gerçekten çok zormuş gibi gösteriyor.

Kaynak sıkıntısı ; aslında neyi öğrenmemiz gerektiği , öğrenme sürecinde birbirinin eşdeğeri konular ya da yazılım araçlarının neler olduğu , en son çıkan teknolojiler neler gibi konuların bilinmediği üzerinedir. Bu gibi sıkıntılar öğrenme sürecini uzatıp çoğu zamanda bu işten vazgeçilmesine neden olmaktadır.

Bize sınırsız bilgi sunan İnternet ile kaynağa ulaşma sürecimiz çok çabuk ve kolay olmaktadır ancak bu başta güzel gözükse de binlerce kaynak içinden neyi öğrenmemiz gerektiğini seçmek gerçekten zor oluyor.Dolayısıyla çoğu zaman birbirine eşdeğer çoğu yazılım türleri ya da araçlarıyla boşu boşuna aylarca uğraşıyoruz.

Web geliştirici olmak için gereken konuları öğrendik ancak sitemizi nasıl yayınlayacağız ? 

 • Satın almanız gereken hosting paketi nasıl olmalı ? 

 • Hangi özelliklere sahip olmalı ? 

 • Dosyalarımı nasıl internet ortamında yayınlarım ? 

Bu nedenden dolayı kursumuza kayıt olan her kişi geliştirdiği web sitelerini yayınlamak için gereken Web Hosting paketine 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sahip olacaktır. Üstelik sitenizi nasıl yayınlayacağınız adım adım anlatılmaktadır, bu işlem gerçekten çok basit.

Kurs Sonunda ;

 • Her türlü web tasarım sitelerini

 • Her sektöre hitap eden statik ve dinamik tanıtım sitelerini

 • Blog tarzındaki dinamik içerik üreten web sitelerini

 • Sitelerinizin yönetim panelini

 • En temel kuralları içeren bir E-ticaret sitesini

yapabiliyor olacaksınız.

Üstelik takıldığınız her hangi bir konuda bana anında ulaşıp benden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Sorularınızı mümkün olan en kısa sürede cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz.

Zaman kaybetmeden bu kursa dahil olup bir web geliştiricinin bilmesi gereken en güncel ve en temel konuları planlı bir şekilde öğrenin...!

** Tüm kurslarım için kişisel web sitem üzerinden udemy' den alabileceğiniz en düşük fiyat ile indirim kuponu talebinde bulunabilirsiniz.

Who this course is for:
 • Kod yazmayı öğrenmek isteyen herkes
 • Web geliştirici olarak kariyerine başlamak isteyenler
 • Web sitesi yaparak alternatif gelir kaynağı oluşturmak isteyenler
 • Yeni iş kuran ve kurumsal web sayfası yapmak isteyenler
 • Kendi işini kurarak freelancer olarak çalışmak isteyenler