Kinh tế lượng: Hồi quy tuyến tính và hồi quy Logistic
4.2 (57 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
659 students enrolled

Kinh tế lượng: Hồi quy tuyến tính và hồi quy Logistic

Xây dựng mô hình hồi quy, diễn giải và kiểm định mô hình; Thực hành với số liệu thực tế
4.2 (57 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
659 students enrolled
Created by Da Hoang Huu
Last updated 6/2019
Vietnamese
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 5 hours on-demand video
 • 1 article
 • 3 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Xây dựng mô hình hồi quy trong phân tích số liệu và dự báo
 • Hệ thống bài tập tự luyện
 • Thực hiện kiểm định mô hình và chỉnh sửa mô hình nếu giả định không thỏa mãn
 • Tiền đề cho các môn học tiếp theo như dự báo chuỗi thời gian, khoa học số liệu, học máy,...
Requirements
 • Toán học cơ bản bậc THPT
 • Kiến thức về đại số tuyến tính, xác suất thống kê bậc đại học sẽ giúp việc tiếp cận bài giảng dễ dàng hơn
 • Tuy nhiên, khóa học sẽ cung cấp một số video giúp ôn lại kiến thức XSTK cần thiết cho môn học
Description

Kinh tế lượng là một công cụ đang ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng trong việc phân tích dữ liệu, đưa ra dự báo  về xu hướng và hành vi của số liệu. Nó không chỉ được dùng trong nghiên cứu kinh tế, tài chính, mà còn được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong khoa học số liệu (Data science) và học máy (Machine learning), nhằm xây dựng các mô hình để dự báo hành vi khách hàng, dự báo xu hướng tài chính và quản trị rủi ro.

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn cách để xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính và hồi quy Logistic, là 2 trong số các mô hình phổ biến và hữu dụng nhất trong kinh tế lượng trong phân tích và dự báo. Khóa học sẽ không chú trọng vào mặt toán học của KTL, mà mọi công thức đều sẽ được diễn giải ý nghĩa và giải thích rõ ràng.

Các nội dung chính được trình bày trong khóa học như sau:

 • Cách xây dựng mô hình, ước lượng hệ số mô hình hồi quy và thực hiện suy diễn thống kê

 • Cách diễn giải mô hình hồi quy

 • Các giả thiết của mô hình hồi quy, cách nhận biết và khắc phục

 • Thực hành xây dựng mô hình

Who this course is for:
 • Sinh viên muốn tiếp cận môn học kinh tế lượng cũng như ứng dụng của KTL trong kinh tế học, tài chính, kinh doanh
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu cách xây dựng mô hình nghiên cứu, dự báo từ số liệu có sẵn
Course content
Expand all 30 lectures 04:49:07
+ Hồi quy tuyến tính đơn biến
6 lectures 49:35

Thực hành với các bài tập trắc nghiệm sau

Mô hình hồi quy tuyến tính
5 questions
Hệ số tương quan tuyến tính
10:10
Tương quan tuyến tính giữa hai biến số
7 questions
Suy diễn thống kê với ước lượng hệ số mô hình
06:44
Suy diễn thống kê với hệ số ước lượng
4 questions
Hệ số R-squared và phân tích phương sai
05:56
Hồi quy với biến giả
05:29
+ Giải bài tập trắc nghiệm
3 lectures 26:23
Giải bài tập Quiz 1
07:35
Giải bài tập Quiz 2
11:24
Giải bài tập Quiz 3
07:24
+ Hồi quy tuyến tính đa biến
3 lectures 46:33
Hồi quy tuyến tính đa biến
08:34
Thực hành: Ước lượng mô hình hồi quy bằng excel
17:09
Hồi quy tuyến tính bằng phần mềm R
20:50
+ Kiểm định mô hình - Tổng quan
2 lectures 25:26
Đặc tính của ước lượng tham số mô hình
12:18
Giả thiết Gauss-Markov
13:08
+ Kiểm định mô hình - Giả thiết Gauss-Markov
7 lectures 49:26
Biến nội sinh (Endogeneity)
09:31
Biến nội sinh - Thiếu biến quan trọng
08:42
Biến nội sinh - Hành vi chiến lược và Sai số đo lường
05:55
Tính tuyến tính theo tham số
05:35
Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity)
05:40
Tự tương quan sai số (Serial Correlation)
02:28
Hiện tượng đa cộng tuyến (Multi-collinearity)
11:35
Giả thiết Gauss-Markov
6 questions
+ Hồi quy Logistic
5 lectures 01:06:34
Mô hình hồi quy Logistic
14:29
Ước lượng hợp lý cực đại
20:12
Ước lượng hệ số hồi quy Logistic
11:56
So sánh hồi quy tuyến tính và hồi quy Logistic
03:51
Hồi quy Logistic sử dụng phần mềm R
16:06
+ Kiểm định khả năng dự báo của hồi quy Logistic
2 lectures 17:15
Các thước đo sai số dự báo
10:04
Đường ROC, hệ số AUC
07:11