Udemy

Kiến thức cơ bản cho người mới đi làm tại công ty phần mềm

Kiến thức cho người đi làm trong công ty gia công phần mềm (outsourcing), Horenso, Teamwork, Coding, Testing
Last updated 5/2024
Vietnamese