Udemy

Khóa quản lý vốn thông minh - Tư duy và tầm nhìn của Vốn

Quản lý vốn cho bạn để hiểu 3 tư duy cực quan trọng đó là : Tạo vốn - Giữ vốn - Phát triển vốn
Last updated 5/2024
Vietnamese