Udemy

Khóa NLP thiết kế ngôn ngữ lập trình tư duy bất bại Forex

Các trạng thái của tư duy với đa dạng của hành động - thu về một mối suy nghĩ đồng nhất và huấn luyện trong vỏ não
Last updated 5/2024
Vietnamese