Udemy

Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi

Kurs o karijernom vođenju za nastavnike srednjih škola sa primerima aktivnosti koje mogu realizovati u nastavi
Free tutorial
Rating: 4.9 out of 5 (55 ratings)
432 students
5hr 3min of on-demand video
Serbian

Saznaćete koje resurse možete koristiti za kvalitetno karijerno informisanje učenika i kako ih možete prilagoditi upotrebi na času
Saznaćete kako da realizujete aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja sa svojim učenicima, bilo da prilagodite neku od već prikazanih aktivnosti koje su razvile Vaše kolege nastavnici i stručni saradnici, bilo da po ugledu na njih osmislite sopstvene
Naučićete kako da prepoznate kada je učeniku potrebna dodatna podrška u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i kome ga možete uputiti
Saznaćete koji resursi iz ove oblasti su Vam na raspolaganju za dalje profesionalno usavršavanje

Requirements

 • This course does not have special pre-course requirements

Description

Ovo je osnovni kurs o karijernom vođenju, namenjen pre svega početnicima u ovoj oblasti i onima koji još uvek nemaju puno iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja, ali ga mogu koristiti i svi drugi nastavnici, posebno jer predstavlja veliki broj aktivnosti koje Vam mogu biti vodilja i inspiracija u osmišljavanju sopstvenih aktivnosti karijernog vođenja.

Na kursu ćete imati prilike da se upoznate sa osnovnim pojmovima u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem, veštinama za upravljanje karijerom, savremenim shvatanjem karijere, ali i sa zakonskim obavezama koje srednje škole imaju u vezi sa sprovođenjem aktivnosti KViS.

Takođe, kroz poglavlja o samoproceni , karijernom informisanju, upoznavanju zanimanja, o predstavljanju poslodavcima, planiranju i donošenju odluka, individualnom radu sa učenicima i organizaciji školskog tima su, pored teorijskih osnova, predstavljene konkretne aktivnosti koje možete da sprovedete na osnovu priloženih upustava, ali i da osmislite sopstvene aktivnosti KViS, koristeći kao vodilju pripreme i savete vaših kolega koji su učestvovali u stvaranju ovog kursa.

Na kraju ćete saznati i koje resurse možete koristiti kao materijal u sprovođenju aktivnosti KViS sa učenicima, kako da ostvarite saradnju sa lokalnim partnerima, kao i kako da se dodatno usavršite u ovoj oblasti.

Dakle, ako ste nastavnik ili sturčni saradnik u srednjoj školi i želite da više saznate o karijernom vođenju i savetovanju, kako da sprovodite ove aktivnosti u radu sa učenicima i kakve koristi od takvih aktivnosti će Vaši učenici imati, ovo je kurs za Vas. Naravno, kurs je besplatan, a možtete mu pristupiti u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta i sami odlučiti kojim tempom ćete prelaziti date sadržaje.

Who this course is for:

 • Kurs je namenjen pre svega nastavnicima srednjih škola u Srbiji, i to posebno onim koji imaju malo ili nimalo iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

Instructors

National Euroguidance centre in Serbia
Marko Bankovic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

National Euroguidance Centre
Sofija Petrovic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

Jadranka Lilic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course
Miljana Kitanovic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course
Mirko Markovic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course
Biljana Djordjevic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course
Maja Svetozarevic
 • 4.9 Instructor Rating
 • 55 Reviews
 • 432 Students
 • 1 Course

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 22,000+ courses